ยุโรปตะวันออก

Show per page
 • เดินทาง ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   43,900฿
  มิวนิค - ฮัลสตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - เชสกี้ คลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - ปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ - ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - เดรสเดน - กรุงเบอร์ลิน - ประตูชัยบราเดนเบริ์ก - ไลพ์ซิก - ไฮเดลเบริ์ก - แฟรงเฟริ์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - Wertheim Village Outlet
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   79,900฿

  *เวียนนา * ฮัลสตัดซ์ * ซาลซ์บูร์ก * มิวนิค*

  * จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ * ปราสาทนอยชวานสไตน์*

  *คลุมลอฟ * ปราสาทปร๊าก * บราติสลาวา*

  * บูดาเปสต์ * ล่องเรือแม่น้ำดานูบ*

  *มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น *

  *ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน * พระราชวังเชินบรุนน์ *

  * โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น * ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ * Outlet Parndorf*

  .

  .

  วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 1111111

   
  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 61

  • เริ่มต้น
   65,900฿
    #เข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์  #เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปร๊าก #เข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์วิตัส #เข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารแห่งกรุงบูดาเปสต์ เซนต์สตีเฟ่น” #ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ กรุงบูดาเปสต์ #เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์    #พักดี ทานดี ผ่อนชำระนาน 4 เดือน  
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 61

  • เริ่มต้น
   45,900฿
  มิวนิค – ฮัลสตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ - เชสกี้ บูเดอโจวิช - ปร๊าก – มหาวิหารเซนต์วิตัส ปราสาทปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ - เดรสเดน – เดอะเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์ – กรุงเบอร์ลิน  เช็คพ้อยส์ ชาร์ลี - เควดลินบวร์ก – เกิร์ธธิงเก้น – แฟรงก์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก - Wertheim Village Outlet - จัตุรัสโรเมอร์ **อาหารครบทุกมื้อ**  เมนูพิเศษ!!! เป็ดย่างโบฮีเมียน สูตรพื้นเมือง,ขาหมูเยอรมันต้นตำรับ,ไส้กรอก เยอรมันขนานแท้  
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 61

  • เริ่มต้น
   49,900฿

  เวียนนา – ฮัลสตัทท์  - เที่ยวชมเมือง – ซาลส์บวร์ก

  พัสเซา - นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง - เดรสเดน – ชมสวนเดอะสวิงเกอร์ 

  เดรสเดน - เบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – ประตูชัยบราเดนเบิร์ก

  พอสดัม -  คาร์โลวี วารี  – กรุงปร๊าก - ชมเขตเมืองเก่า 

  กรุงปร๊ากปราสาทปร๊าก - เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก  

  เชสกี้ บูเดอโจวิช - Outlet Parndorf – เวียนนา - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์     

  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 61 - พ.ย. 61

  • เริ่มต้น
   56,900฿

  ***** เมืองขึ้นชื่อแห่งยุโรปตะวันออก *****

  กรุงปร๊าก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

  กรุงบูดาเปสต์ ประวัติศาสตร์สองฝากฝั่งแห่ง แม่น้ำดานูบ

  กรุงเวียนนา  นครแห่งศิลปะและดนตรี

  เมือง ซาลซ์บูร์ก   ดินแดนบ้านเกิดของโมซาร์ท และช้อปปิ้งถนนเกรไทเดร้

  เมืองฮัลล์ชตัทท์  เมืองริมทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

  เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก)

  ***** สุดพิเศษ เข้าชมภายใน *****

  เข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์

  เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทปร๊ากและเข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของมหาวิหารเซนต์วิตัส

  เข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารแห่งกรุงบูดาเปสต์ เซนต์สตีเฟ่น”

  สุดพิเศษล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ กรุงบูดาเปสต์

  เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก

  ***** เมนูพิเศษ ที่ไปไม่ควรพลาดไปแล้วต้องได้ชิมสักครั้ง *****

  นำทุกท่านเพิ่มน้ำหนักกับเมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน สไตล์บาวาเรียน

  อาหารพื้นสไตล์ ปิ้งย่าง ของชาวเมืองเชสกี้ คุมลอฟ  3 ผสาน เนื้อสัตว์ 3 ชนิด (หมู ไก่ ปลา)

  มาแล้วต้องมาลองชิม เมนูขึ้นชื่อ  ซีโครงหมูเวียนนาแท้ๆ

  ทานอาหารพื้นในสไตล์ฮังกาเรียน  เมนูกูลาส พร้อมกับเสียงดนตรีพื้นเมือง

  เมนู คิดถึงบ้าน  กับเมนูอาหารไทยในแดนยุโรป ภัตตาคารอาหารไทยในกรุงปร๊าก

  จองทัวร์
Show per page