รัสเซีย

 • เดินทาง ก.ย. 61 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   47,900฿
    #เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่”  #สัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ”  #เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา #ชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส” เมืองครอนสตัดด์ #นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้”   
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  • เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
  • สัมผัสความงดงาม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้
  • เที่ยวชม “เมืองซากอร์ส” มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา
  • ชมความยิ่งใหญ่และความงามของ “มหาวิหารแห่งการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส” เมืองครอนสตัดด์
  • นำชม “การแสดงละครสัตว์แสนรู้” รวมทั้งมายากล และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 61 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   68,900฿
  เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน บินภายใน 2 ขา มอสโคว์ – มูร์มันสค์ // มูร์มันสค์
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 61

  • เริ่มต้น
   65,900฿

  ชม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้

  สัมผัสความสวยงามของ “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” ซึ่งได้รับการยกย่องของโลก

  ชมความงดงามของ “มหาวิหารเซนต์บาซิล” ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1555

  นำท่านสู่จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ “เนินเขาสแปร์โร่”

  **นำชมการเล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเต้นรำพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณี และวัฒนธรรม ณ พระราชวังนิโคลัส **

  จองทัวร์