2
3
4
5
6
8
2
3
4
5
6
8

WTG1008D รัสเซีย-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน TG (เที่ยว2เมืองหลวงด้วยรถไฟความเร็วสูง)

ชม “พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้

สัมผัสความสวยงามของ “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” ซึ่งได้รับการยกย่องของโลก

ชมความงดงามของ “มหาวิหารเซนต์บาซิล” ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1555

นำท่านสู่จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ “เนินเขาสแปร์โร่”

**นำชมการเล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเต้นรำพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณี
และวัฒนธรรม ณ พระราชวังนิโคลัส **

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
6 ก.ย. 6113 ก.ย. 6165,900฿download pdf