วิธีการชำระเงิน

pay

1.ชำระที่บริษัทฯ เป็นเงินสด
2.ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีที่ระบุนี้เท่านั้น

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ย่อยเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 758-2-42724-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 264-2-29847-7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 494-1-26100-9

ธนาคารกรุงไทย สาขา นครปฐม
ชื่อบัญชี บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 701-0-46271-2

ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2
ชื่อบัญชี บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 909-0-42295-8

 

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณ Faxกรุณาสลิปการโอนเงิน / ระบุชื่อนามสกุล/เบอร์โทร/โปรแกรมที่จองมาที่ มาที่ Fax: 02 448 6014 หรือ 02 887 6491 หรือ Email: oneworldtourandtravel@hotmail.com พร้อมสแกนหรือถ่ายรูปใบ pay-in แนบมาในอีเมลล์ ระบุชื่อนามสกุล/เบอร์โทร/โปรแกรมที่จอง จะถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน)

*** การโอนเงินใดๆ ลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมเอง ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมจากบริษัทฯ ได้