เมืองเซียน่า (Seina) ไข่มุกเอก แห่ง ดินแดน ทัสคานี ประเทศอิตาลี

siena เซียน่า ทัสคานี ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี ทัวร์ยุโรป วันเวิลด์ทัวร์
siena เซียน่า ทัสคานี ทัวร์อิตาลี แกรนด์อิตาลี ทัวร์ยุโรป วันเวิลด์ทัวร์

? เมืองเซียน่า (Siena) ? ไข่มุกเอก แห่ง ดินแดน ทัสคานี ประเทศอิตาลี ? เมืองเซียนา มีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกโดยชาวอิทรุสกัน ช่วง ค.ศ. 900–400 ก่อนคริสต์ศักราช ชาวอิทรุสกันเป็นชนเผ่าที่มีสความรู้ทางด้านชลประทาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรของอิตาลีตอนกลาง(โดยเฉพาะแค้วนทัสคานี) และการสร้างถิ่นฐานของพวกอีทรุสกัน จะต้องมีป้อมปราการสำหรับป้องกันรอบเมือง ในสมัยโรมัน ตามตำนานท้องถิ่น เมืองเซียน่า ได้รับก่อตั้งโดย Senius และ Aschius ลูกชายสองคนของ Remus และหลานชายของ Romulus ตัวเมืองปัจจุบันนั้นนั้นได้รับการออกแบบผังเมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ถึง 15 โดยผลงานที่โดดเด่นของ พี่น้อง Lorenzetti และ Simone Martini เมืองเซียนา ตั้งอยู่บนเนินเขาสามลูก ที่เชื่อมต่อกันด้วยถนนสายหลักสามสายก่อตัวเป็นรูปตัว Y และจุดรวมแยกของตัุววาย คือ จตุรัสกัมโป (Piazza del Campo) ปัจจุบันบริเวณจุรัสกัมโป และเขตเมืองเก่า เป็นที่ตั้งของร้านค้าร้านกาแฟมากมาย เรียกได้ว่าท่านเดินช้อปปิ้งกันไม่เบื่อเลยทีเดียว ตัวเมืองเก่ามีกำแพงยาวเจ็ดกิโลเมตร ล้อมรอบ เมืองท่านเดินเข้าประตูเมืองเก่าท่านจะรู้สึกเหมืองเดินทางย้อนยุคเลยทันที ?