Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ฮ่องกง

 • เดินทาง พ.ค. 62 - ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   18,588฿

  โปรแกรมดีๆ เที่ยวฮ่องกง 3 วัน พักฮ่องกง 2 คืน

  สักการะองค์พระใหญ่แห่งเกาะลันเตา 

  ไหว้พระขอพรแก้ปีชงที่วัดกังหัน

  ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

  ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET

  พิเศษ ผ่อน 0% นาน 4 เดือน

  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62 - ธ.ค. 62

  • เริ่มต้น
   19,588฿
  • ตื่นตาตื่นใจกับเหล่าการ์ตูน พร้อมสนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ “สวนสนุกดิสนีย์แลนด์”
  • นั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิวสูงสุดเขาวิคตอเรีย ไม่เหมือนทัวร์อื่นขึ้นแค่กลางภูเขา
  • นั่งรถ BIG BUS เปิดประทุน 2 ชั้น ชมบรรยากาศเมืองฮ่องกง ดินแดนที่ไม่เคยหลับไหล
  • พิเศษ!! ขอพร เสริมความเฮง แก้ปีชง ณ วัดกังหัน พร้อมหมุนกังหันนำโชคอันศักดิ์สิทธิ์
  • ขอพร “ เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ” เสริมสิริมงคล
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ย่านซิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62 - มิ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   25,900฿

        HILIGHTS  TOUR

  • ตื่นตาตื่นใจกับเหล่าการ์ตูน  พร้อมสนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ “สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ”
  • นั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิวสูงสุดภูเขาวิคตอเรีย ไม่เหมือนทัวร์อื่นขึ้นแค่กลางภูเขา
  • พิเศษ!! ไหว้พระขอพร เสริมความเฮง ณ วัดกังหัน พร้อมหมุนกังหันนำโชคอันศักดิ์สิทธิ์
  • ขอพร “ เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ” ณ หาดรีพลัสเบย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
  • นำคณะเที่ยวชมความสวยงามอันทรงคุณค่าของ “เกาะมาเก๊า” เจ้าของฉายา “ ยุโรปใจกลางเอเชีย ”
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ร้านปลอดภาษี ย่านถนนนาธาน และจิมซาจุ่ย
  จองทัวร์
 • เดินทาง พ.ค. 62 - มิ.ย. 62

  • เริ่มต้น
   24,900฿
        HILIGHTS TOUR
  • สักการะขอพร “ พระใหญ่ลันเตา” พร้อม นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ” ช้อปปิ้ง CITY GATE
  • นั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิวสูงสุดภูเขาวิคตอเรีย  ไม่เหมือนทัวร์อื่นขึ้นแค่กลางภูเขา
  • พิเศษ!!  ไหว้พระขอพร เสริมความเฮง ณ วัดกังหัน พร้อมหมุนกังหันนำโชคอันศักดิ์สิทธิ์
  • ขอพร “ เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ”  ณ หาดรีพลัสเบย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
  • นำคณะเที่ยวชมความสวยงามอันทรงคุณค่าของ “เกาะมาเก๊า” เจ้าของฉายา “ ยุโรปใจกลางเอเชีย ”
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม นานาชนิด ณ ร้านปลอดภาษี ย่านถนนนาธาน และจิมซาจุ่ย
  จองทัวร์