ลาว

 • เดินทาง ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   13,900฿

  หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันพูมาราม-พระธาตุพูสี พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า) ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-พระธาตุหลวง อนุสารีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์ มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3 วัน ตลาดไนท์บาร์ซา ตลาดเช้า

  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 61

  • เริ่มต้น
   18,900฿

  หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม พิพิธภัณฑ์(พระราชวังเก่า) วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง-ล่องเรือแม่น้ำโขง น้ำตกตาดกวางซี-เชียงเงิน-พูคูน-กาสี ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์ ช้อปปิ้งตลาดเช้าพระธาตุหลวง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ตลาดไนท์พลาซา

  จองทัวร์