พม่า

 • เดินทาง ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   21,900฿
      ปีใหม่ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมือง พม่า     นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน  มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง ไหว้พระธาตุมุเตา  พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสา.. สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ.. ขอพร พระอุปคุต จกบาตรที่เชื่อว่า ใครได้ไหว้จะร่ำรวยเงินทองและโชคลาภ ณ  เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา  เมืองสิเรียม
  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   34,900฿

  "พม่า" ..เต็มอิ่ม!!! สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีเอกลักษณ์ของพม่า  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง  สักการะเจดีย์ชเวสิโกง   ทุ่งเจดีย์พันองค์ สุดงดงาม ณ เมือง พุกาม  สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา..ลูกแห่งทะเลสาบอินเล  สักการะพระบัวเข็ม อายุนับพันปี ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระมหามัยมุนี เมือง มัณฑะเลย์ เดินทางโดย  สายการบินแอร์เอเชีย FD 

  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   42,900฿

  ครั้งเดียวเทียวครบ ไหว้พระขอพร 5 มหาบูชาสถาน เมืองพม่า นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง

  สักการะเจดียชเวสิโกง.. ชมป่าเจดีย์พันองค์ สุดงดงาม ณ พุกาม

  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระมหามัยมุนี ที่มัณฑะเลย์ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา..ลูกแห่งทะเลสาบอินเล สักการะพระบัวเข็ม อายุนับพันปี

  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 61 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   12,999฿

  นำท่านไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย

  ณ  พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง

  นำท่านไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ

  ณ  พระธาตุอินแขวน หงสาวดี

  ไหว้พระธาตุมุเตา  พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสาวดี

  ขอพรเทพทันใจ

  ใครได้ไหว้จะร่ำรวยเงินทองและโชคลาภ

  จองทัวร์
 • เดินทาง ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   11,999฿

  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นั่งรถม้า ชมเมืองชมเมืองอังวะ สักการะ เจดีย์กองมูดอว์  เมืองสกายน์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแก่พระสงฆ์ กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ล่องแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุนจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน และ เจดีย์ชินพิวมิน ชมสะพานไม้สัก สะพานไม้อูเป่ง ที่ยาวที่สุดในโลก ชมพระอาทิตย์ตก ณ เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ เมนูพิเศษ....อาหารไทยรสเลิศ + กุ้งแม่น้ำเผา

  จองทัวร์