พม่า

 • เดินทาง ก.ย. 61 - พ.ย. 61

  • เริ่มต้น
   29,900฿

  "พม่า" ..เต็มอิ่ม!!!

  สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีเอกลักษณ์ของพม่า

   ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย

  ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง

   สักการะเจดีย์ชเวสิโกง

  ทุ่งเจดีย์พันองค์ สุดงดงาม ณ พุกาม

   สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา..ลูกแห่งทะเลสาบอินเล

   สักการะพระบัวเข็ม อายุนับพันปี

  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระมหามัยมุนี ที่มัณฑะเลย์

  เดินทางโดย  สายการบินแอร์เอเซีย

  จองทัวร์
 • เดินทาง ต.ค. 61 - ธ.ค. 61

  • เริ่มต้น
   39,900฿

  ครั้งเดียวเทียวครบ ไหว้พระขอพร 5 มหาบูชาสถาน เมืองพม่า นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง

  สักการะเจดียชเวสิโกง.. ชมป่าเจดีย์พันองค์ สุดงดงาม ณ พุกาม

  ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระมหามัยมุนี ที่มัณฑะเลย์ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา..ลูกแห่งทะเลสาบอินเล สักการะพระบัวเข็ม อายุนับพันปี

  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 61 - มี.ค. 62

  • เริ่มต้น
   11,900฿

  นำท่านไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย

  ณ  พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง

  นำท่านไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีจอ

  ณ  พระธาตุอินแขวน หงสาวดี

  ไหว้พระธาตุมุเตา  พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสาวดี

  ขอพรเทพทันใจ

  ใครได้ไหว้จะร่ำรวยเงินทองและโชคลาภ

  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.ย. 61

  • เริ่มต้น
   11,999฿

  ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิหารไม้สักทองทั้งหลัง ณ วิหารชเวนันดอร์ เที่ยวชมสะพานอูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

  ชมพระอาทิตย์อัสดงอันงดงามที่ Mandalay Hill

  ร่วมพิธีล้างพระพักษต์พระมหามัยมุนี

  อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า

  จองทัวร์