ภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคเหนือกันค่ะ

ภาคเหนือมีเนื้อที่ประมาณ 93,691 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย
เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

ที่ตั้งและขอบเขตภาคเหนือ
ทิศเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของภาคคือ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและลาว
มีเทือกเขาแดนลาว แม่น้ำสายและแม่น้ำรวกกั้นเขตแดน
ทิศตะวันออก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดของภาคคือ อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว
มีเทือกเขาหลวงพระบางกั้นเขตแดน
ทิศตะวันตก ดินแดนที่อยู่ทางตะวันตกสุดของภาคคืออำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศพม่า มีแม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินกั้นเขตแดน
ทิศใต้ ดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้สุดของภาคคือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 • เดินทาง ม.ค. 64 - เม.ย. 64

  • เริ่มต้น
   18,990฿
  สนใจจองทัวร์ ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131
  ☀️เที่ยวเมืองเหนือ ลำปาง แพร่ น่าน 5 วัน 4 คืน ไหว้พระธาตุ ☀️ 🐮เดินทาง มกราคม – เมษายน 2564 🐮 🔮ราคาเริ่มต้น: 17,990 🔮 ✈️ เดินทางโดย: สายการบินนกแอร์ (DD) 🏨 โรงแรมที่พัก: ทวี ทานา / เฮือนนานา / น่าน นครา หรือที่พักระดับใกล้เคียงตามมาตราฐาน 🚐 เดินทางโดยรถตู้ นำเที่ยว VIP 8 ท่านออกเดินทาง   💃🏻 เดินเล่นชม น้ำตกแจ้ซ้อน น้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี   🧣 นำท่านสักการะเจดีย์เล็ก สีขาว สร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจองเกล้าราชานุสรณ์   🐮 สักการะ”วัดพระธาตุลำปางหลวง” พระธาตุประจำปีเกิดของปีฉลู และเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า(พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดลำปาง   🐯 เพื่อความเป็นศิริมงคล สักการะ”วัดพระธาตุช่อแฮ่” พระธาตุประจำปีเกิดของปีขาล วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดแพร่   🗿 ชมความสวยงามของธรรมชาติ “วนอุทยานแพะเมืองผี” สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของแพร่มาช้านาน เกิดจากการถูกกัดเซาะตามธรรมชาติ   🛕 ชม “คุ้มวงศ์บุรี หรือ บ้านวงศ์บุรี” อาคารสีชมพูโดดเด่ด อายุกว่า 100 ปี สร้างขึ้นตามดำริของแม่เจ้าบัวถา (ชายาองค์แรก) ในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนคร   🏞 สักการะ วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   👏🏻 ชมวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี “วัดภูมินทร์” เดิมมีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่าน หรือ “กระซิบรักบรรลือโลก” เป็นภาพที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเยี่ยมของวัดภูมินทร์
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 64 - มี.ค. 64

  • เริ่มต้น
   20,990฿
   ติดต่อเรา 02-448-6338 // 085-557-3131 🛶นำท่านพบกับกิจกรรมสุดมันส์ “ล่องแก่งเรือยางห้วยแม่กลอง” 🌊ชมความงดงามที่สุดในประเทศไทย “น้ำตกทีลอซู” ที่เปรียบดังดงผ้าม่านในพงไพรผืนใหญ่ ☀️ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ณ ดอยหัวหมด 🚴แวะช้อปปิ้ง ซื้อของฝากพื้นเมือง ตลอดชาวเขาดอยมูเซอร์ 🌻สักการะพระพุทธมหามุณี “วัดไทยวัฒนาราม” วัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี 🐆 ชมพิพิธภัณฑ์อุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่ 🐚โป่งคำรามแช่น้ำร้อนบำรุง
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 64 - ก.พ. 64

  • เริ่มต้น
   8,590฿
  สนใจจองทัวร์ ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131
  วัดพระธาตุแก่งสร้อย ทะเลสาบดอยเต่า ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่สะเรียง ม่อนกระทิง ม่อนพูนสุดา ม่อนครูบาไส ถ้ำแม่อุสุ แม่สอด น้ำพุร้อนแม่กาษา พระธาตุดอยหินกิ่ว วัดไทยวัฒนาราม ตลาดริมเมย ศาลพระวอ
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131 แม่ฮ่องสอน * ปางอุ๋ง * ปาย 3 วัน 2 คืน ม่อนหยุนไหล หมู่บ้านสันติชล พระธาตุแม่เย็น สะพานซูตองเป้ กะเหรี่ยงคอยาว 'บ้านห้วยเสือเฒ่า' ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ (เริ่มชม พ.ย. ถึง ต้น ธ.ค.) ฯลฯ
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 64 - เม.ย. 64

  • เริ่มต้น
   12,990฿
  ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131 ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้งของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล วิหารหลวง’ ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยใช้หางเกี่ยวตวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารดูงดงามยิ่ง นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิม ได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ  
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 64 - เม.ย. 64

  • เริ่มต้น
   12,990฿
  ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131 ‘หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร’  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ซึ่งนอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ ม้ง ไทลื้อ และลาหู่ในละแวกใกล้เคียงหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรอีกด้วย ‘พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บ้านสันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ’ ที่ถูกออกแบบก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวัติศาสตร์ว่าที่ บ้านสันติคีรี เป็นหมู่บ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ จากนั้นชม  “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวังพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากว้างสุดลูกหูลูกตา ที่เรียงรายกันเป็นขั้นบันไดอย่างงดงามเขียวขจี จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน ‘สามเหลี่ยมทองคำ’ เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และแม่น้ำรวก ซึ่งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า จากนั้น นำท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวล้านตื้อ’ (จำลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองด้วยบุศราคัม น้ำหนักถึง 69 ตัน ซึ่งได้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขง
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 64 - เม.ย. 64

  • เริ่มต้น
   14,990฿
  [embed]https://youtu.be/cC_cI4QlrTI[/embed]

  ทัวร์แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ (เริ่มชม พ.ย. ถึงต้น ธ.ค.) สะพานซูตองเป้ กระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า

  ปางมะผ้า บ้านลุกข้าวหลาม ดอยกิ่วลม ห้วยน้ำดัง เชียงใหม่ บ้านแม่กำปอง ดอยสุเทพ โหล่งฮิมดาว

  "หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง" เอ๊ะที่ไหนกัน "แม่ฮ่องสอน"(Mae Hong Son) จังหวัดที่มีประชากรเบาบางที่สุดในภาคเหนือ ซ้อนตัวอยู่ในหุบเขาจนได้รับสมญานามว่าเมืองสามหมอก มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย และมีอุทยานแห่งชาติถึงห้าแห่งด้วยกัน การเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ก่อนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 จากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงามและมีความคดโค้งนับได้มากถึง 1,864 โค้ง 😲 ในปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกว่า "เส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย" จากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กว่าร้อยกิโลเมตร เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร

  ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131

               
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 64 - เม.ย. 64

  • เริ่มต้น
   14,990฿
  ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131 ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้งของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุดอยคำ’ (7 กม.)  วัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สักการะ ‘หลวงพ่อทันใจ’ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ชม ‘วัดร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทับใจ
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 64 - เม.ย. 64

  • เริ่มต้น
   15,990฿
  ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131 น้ำตกแม่ยะ’ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยและสูงที่สุดในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และยังเป็นน้ำตกซึ่งมีความสวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่งของเมืองไทย  “ดอยอ่างขาง” แม้ความสูงของดอยนี้จะสูงเฉลี่ยเพียง 1,400 เมตร และยอดดอยสูง 1,928 เมตรเท่านั้น แต่ด้วยลักษณะพื้นที่ๆเป็นแอ่งกะทะ จึงทำให้ดอยนี้มีความหนาวเย็นกัน  แบบสั่นสะท้านแม้ยามแดดจัดๆ ยิ่งถ้าช่วงกลางคืนอุณหภูมิที่นี่จะลดลงต่ำกว่า 10 องศ า “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ ซ้ำกัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน ผาบ่อง ประตูสยามอันเปรียบเสมือนประตูจากประเทศไทยสู่ประเทศลาว ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและสายน้ำโขงที่พาดผ่านเป็นเส้นยาวผ่านแนวป่าอย่างชัดเจน ชม ศาลาทรงเก๋งจีน - พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ – ป่าหินยูนนาน – ช่องผาขาด วัดร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทับใจ
  จองทัวร์
 • เดินทาง ม.ค. 64 - เม.ย. 64

  • เริ่มต้น
   17,990฿
  สนใจจองทัวร์ ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131
  🌚ชม กระซิบรักบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์ ฟินกับจิตกรรมฝาฝนังที่โด่งดัง 🙏🏻สักการะ พระวิหารวัดมิ่งเมือง ถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง 🌱ชมต้นดิ๊กเดียม ณ วัดปรางค์ ต้นไม้อารมณ์ดี ☕️แวะชมวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ จิบกาแฟหอมๆ 📸เก็บร่องรอยประวัติศาสตร์ วัดพระธาตุ เบ็งสกัด 🍂ชมวิวทุ่งนา วัดภูเก็ต สุดลูกหูลูกตา 🌳ชมความงามของธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 🎋ชมบ่อเกลือสินเธาว์ แห่งเกลือโบราณของภาคเหนือ 📺ชมศิลปะจรรโลงใจ หอศิลป์ริมน่าน ☀️ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย 🌥ชมทะเลหมอกและตะวันทอแสงยามเช้า ณ อุทยานห่งชาติศรีน่าน 🌎ชม เสาดินนาน้อยและคอกเสือ ลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่หาชมได้ยาก  
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131 ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้งของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล วิหารหลวง’ ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยใช้หางเกี่ยวตวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารดูงดงามยิ่ง นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิม ได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131 ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้งของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่อ.สันกำแพง จากนั้นนำท่านสู่ ‘วัดอุโมงค์’ วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปีของล้านนา สันนิษฐานว่าสร้างประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20 จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร’ เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2088 ความสูงของเจดีย์ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของความสูงเดิม แต่ก็ยังคงรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าประทับใจ ชม ‘วิหารหลวง’ ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยใช้หางเกี่ยวตวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหารดูงดงามยิ่ง นาคคู่นี้เป็นฝีมือเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่เดิม ได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ และศาลหลักเมืองที่มี ‘เสาอินทขิล’ หรือ เสาหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ประดิษฐานอยู่ด้านใน
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  แม่ฮ่องสอน * ปางอุ๋ง * ปาย 3 วัน 2 คืน ม่อนหยุนไหล หมู่บ้านสันติชล พระธาตุแม่เย็น สะพานซูตองเป้ กะเหรี่ยงคอยาว 'บ้านห้วยเสือเฒ่า'
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  ‘หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร’  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก ซึ่งนอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ลีซอ ม้ง ไทลื้อ และลาหู่ในละแวกใกล้เคียงหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรอีกด้วย ‘พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี’ ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. เหนือหมู่บ้านสันติคีรี ชม ‘อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ’ ที่ถูกออกแบบก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมจีน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวัติศาสตร์ว่าที่ บ้านสันติคีรี เป็นหมู่บ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ จากนั้นชม  “ไร่ชา 101” หรือ ไร่ชาวังพุดตาล’ และศึกษาวิธีการผลิตชา ดอยแม่สลอง เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศ ชมบรรยากาศของไร่ชากว้างสุดลูกหูลูกตา ที่เรียงรายกันเป็นขั้นบันไดอย่างงดงามเขียวขจี จากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงแสน ‘สามเหลี่ยมทองคำ’ เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและลาว และแม่น้ำรวก ซึ่งกั้นดินแดนระหว่าง ประเทศไทยและพม่า จากนั้น นำท่านสักการะ ‘พระพุทธรูปนวล้านตื้อ’ (จำลอง) พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองด้วยบุศราคัม น้ำหนักถึง 69 ตัน ซึ่งได้สร้างขึ้นแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขง
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้งของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุดอยคำ’ (7 กม.)  วัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สักการะ ‘หลวงพ่อทันใจ’ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ชม ‘วัดร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทับใจ
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  น้ำตกแม่ยะ’ น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยและสูงที่สุดในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และยังเป็นน้ำตกซึ่งมีความสวยที่สุดเป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่งของเมืองไทย  “ดอยอ่างขาง” แม้ความสูงของดอยนี้จะสูงเฉลี่ยเพียง 1,400 เมตร และยอดดอยสูง 1,928 เมตรเท่านั้น แต่ด้วยลักษณะพื้นที่ๆเป็นแอ่งกะทะ จึงทำให้ดอยนี้มีความหนาวเย็นกัน  แบบสั่นสะท้านแม้ยามแดดจัดๆ ยิ่งถ้าช่วงกลางคืนอุณหภูมิที่นี่จะลดลงต่ำกว่า 10 องศ า “สวนแม่ฟ้าหลวง” ดอยตุงมีทิวทัศน์สวยงามและยังมีสวนดอกไม้เมืองหนาว ในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ ซ้ำกัน ตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน ผาบ่อง ประตูสยามอันเปรียบเสมือนประตูจากประเทศไทยสู่ประเทศลาว ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าและสายน้ำโขงที่พาดผ่านเป็นเส้นยาวผ่านแนวป่าอย่างชัดเจน ชม ศาลาทรงเก๋งจีน - พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ – ป่าหินยูนนาน – ช่องผาขาด วัดร่องขุ่น’ ที่ออกแบบและสร้างโดย “อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์” ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงของไทย ชมพระอุโบสถถูกแต่งด้วย ลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาศิลปะที่งดงาม ผสานวัฒนะ ธรรมล้านนา อย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่สวยงามน่าประทับใจ
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน

  สะพานซูตองเป้ กระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า

  ปางมะผ้า บ้านลุกข้าวหลาม ดอยกิ่วลม ห้วยน้ำดัง

  เชียงใหม่ บ้านแม่กำปอง ดอยสุเทพ โหล่งฮิมดาว

  จองทัวร์