นิวซีแลนด์

  • เดินทาง พ.ย. 61 - ธ.ค. 61

    • เริ่มต้น
      139,900฿
    นำท่านสู่เมืองโรตารัว เมืองแห่งพลังความร้อนใต้พิภพ อโกรโดม สัมผัสมหานครไคร้ชเชิร์ช เมืองหลวงของเกาะใต้ ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับการยกย่องเป็นเมืองหนึ่งที่สวยและน่าอยู่ที่สุดในโลก ดะนีดิน เมืองแห่งชาวสก๊อตแลนด์ที่เต็มไปด้วยโบสถ์อันเก่าแก่สวยงามริมอ่าวโอทาโก ปราสาทลาร์นัค ปราสาทแบบสก๊อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกลูบาร์เกอร์ ชมทะเลสาบเทคาโปที่มีสีเขียวอมฟ้าที่เรียกว่าสีเทอควอยส์ อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ ทะเลสาบราวกับกระจกใส ชมความมงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปู
    จองทัวร์