Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

นิวซีแลนด์

KIA ORA สวัสดี วัน เวิลด์ ทัวร์ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดน Aotearoa หรือดินแดนแห่งทิวหมอกขาว ชมท้องฟ้าสีคราม และทะเลสาบสีเขียวมรกต สัมผัสบรรยากาศความงดงามตามธรรมชาติประเทศนิวซีแลนด์ เมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองแห่งสวนดอกไม้ เยือนมรดกโลกแห่งซีกโลกใต้ ที่อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ล่องเรือ มิลฟอร์ด ซาวด์ เที่ยวเมืองแสนโรแมนติคที่ ควีนส์ทาวน์ พร้อมชิมหอยเป๋าฮื้อ และกุ้งมังกรทะเลใต้ รสเลิศ และชมปลาวาฬ ณ ไคคูร่า อย่างใกล้ชิด ข้ามฟากสู่ โอ๊คแลนด์ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ชมหนอนเรืองแสงที่ถ้ำไวโตโม เที่ยว เมืองโรโตรัว เมืองที่ยังเต็มไปด้วยพลังความร้อนจากใต้พิภพ ชมบ่อโคลนเดือด พร้อมการแสดงพื้นเมือง ชาวเมารี และสาธิตวิธีการตัดขนแกะ

  • กรุณาติดต่อพนักงาน
    นำท่านสู่เมืองโรตารัว เมืองแห่งพลังความร้อนใต้พิภพ อโกรโดม สัมผัสมหานครไคร้ชเชิร์ช เมืองหลวงของเกาะใต้ ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับการยกย่องเป็นเมืองหนึ่งที่สวยและน่าอยู่ที่สุดในโลก ดะนีดิน เมืองแห่งชาวสก๊อตแลนด์ที่เต็มไปด้วยโบสถ์อันเก่าแก่สวยงามริมอ่าวโอทาโก ปราสาทลาร์นัค ปราสาทแบบสก๊อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกลูบาร์เกอร์ ชมทะเลสาบเทคาโปที่มีสีเขียวอมฟ้าที่เรียกว่าสีเทอควอยส์ อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวน์ ทะเลสาบราวกับกระจกใส ชมความมงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปู
    จองทัวร์