Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ทัวร์โรมาเนีย

ทัวร์โรมาเนีย ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตามชื่อประเทศก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ผสมผสาน โรมาเนีย หรือ รูแมเนีย ตามสำเนียงท้องถิ่น มาจากคำว่า โรมัน(Roman) บวกกับคำว่า ดาเชีย (Dacia) กลายเป็น โรมาเนีย เนื่องจากคนถ้องถิ่นในภูมิภาคแถบนี้คือชาวดาเชียน แต่ถูกชาวโรมันยึดครองเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี จึงได้ซึมซับวัฒนธรรมและภาษามาจากชาวโรมัน จนถึงขนาดเรียตัวเองว่า Roma-nian แต่เนื่องจากถูกอาณาจักรออตโตมันยึดครองอยู่หลายร้อยปีจีงได้วัฒนธรรมจากชาวเติร์กมาผนวกเข้าด้วย รวมถึงอิธิพลของรัสเซียในภูมิภาคแถบนี้ จึงทำให้ประเทศโรมาเนีย เป็นประเทศที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีธรรมชาติที่แสนงดงาม รวมถึงปราสาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัวร์โลก อย่างปราสาทแดร๊กคูร่า หรือปราสาทซิบิว ที่สวยงาม เมือท่านไปเยือนเสมือนหลงเข้าไปอยู่ในยุคกลางของยุโรป

 • เดินทาง ก.พ. 63 - มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   44,900฿

  ทัวร์โรมาเนีย บัลแกเรีย สองประเทศ แห่ง คาบสมุทรบอลข่าน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน วัน เวิลด์ ทัวร์ นำท่านชม สองประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ชมความสวยงามของศิลปะของโบสถ์ และ อารามเก่าแก่ที่สวยงาม ชมสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา พิเศษสุดนำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทอิฐผสวมไม้ แห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมปราสาทบราน หรือ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่ามีประวัติศาสตร์ที่ น่ากลัวที่สุดที่สุดในโรมาเนีย ชมอาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ทัวร์โรมาเนียบัลแกเรีย 

  ****พร้อมทั้งสามารถ ผ่อนชำระ 4 เดือน 0% ได้ตามธนาคารที่ร่วมรายการ****

  เงื่อนไข การผ่อนชำระกรุณาติดต่อสอบถาม พนักงานขาย 

  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   59,900฿
  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  จองทัวร์
 • เดินทาง มิ.ย. 63

  • เริ่มต้น
   69,900฿
  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านเข้าชม ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ที่มีความสวยงาม ราวกับเทพนิยาย นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 นำท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  จองทัวร์
 • เดินทาง มิ.ย. 63

  • เริ่มต้น
   65,900฿
  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านเข้าชม ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ที่มีความสวยงาม ราวกับเทพนิยาย นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 นำท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  จองทัวร์