ทัวร์โรมาเนีย

ทัวร์โรมาเนีย ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตามชื่อประเทศก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ผสมผสาน โรมาเนีย หรือ รูแมเนีย ตามสำเนียงท้องถิ่น มาจากคำว่า โรมัน(Roman) บวกกับคำว่า ดาเชีย (Dacia) กลายเป็น โรมาเนีย เนื่องจากคนถ้องถิ่นในภูมิภาคแถบนี้คือชาวดาเชียน แต่ถูกชาวโรมันยึดครองเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี จึงได้ซึมซับวัฒนธรรมและภาษามาจากชาวโรมัน จนถึงขนาดเรียตัวเองว่า Roma-nian แต่เนื่องจากถูกอาณาจักรออตโตมันยึดครองอยู่หลายร้อยปีจีงได้วัฒนธรรมจากชาวเติร์กมาผนวกเข้าด้วย รวมถึงอิธิพลของรัสเซียในภูมิภาคแถบนี้ จึงทำให้ประเทศโรมาเนีย เป็นประเทศที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีธรรมชาติที่แสนงดงาม รวมถึงปราสาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัวร์โลก อย่างปราสาทแดร๊กคูร่า หรือปราสาทซิบิว ที่สวยงาม เมือท่านไปเยือนเสมือนหลงเข้าไปอยู่ในยุคกลางของยุโรป

 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านเข้าชม ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ที่มีความสวยงาม ราวกับเทพนิยาย นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 นำท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  จองทัวร์
 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป) นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเข้าชม ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย นำท่านเข้าชม ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ที่มีความสวยงาม ราวกับเทพนิยาย นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 นำท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  จองทัวร์