อิตาลี ออสเตรีย สวิส เยอรมัน

  • กรุณาติดต่อพนักงาน

    มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า - เวนิส เมสเตร์ – จัตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ – ซอลเบิร์ก ฮัลสตัดซ์ – อินบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - วาดุส – อินเทอร์ลาเก้น - เลาเทอบรุนเน่น ยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - ลานหิมะ– กรินเดอวาล์ด – เฟรดเดอร์ริกสตัด โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ –มาเรียนพลัทซ์ – มิวนิค

    จองทัวร์