เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิส-เยอรมัน

  • เดินทาง พ.ย. 61

    • เริ่มต้น
      69,900฿

    กรุงบรัสเซลส์ - ชมเมือง - แร็งส์ - เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ช้อปปิ้ง Duty Free - Galerie Lafayette - ปารีส *-     ดีจอง - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล - กรินเดลวาลด์ - นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี -  ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า - ไคลน์ไชเด็ค - ซาฟเฮาส์เซ่น - น้ำตกไรน์  คอนสแตนซ์ - เคมพ์เทิน - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค

    จองทัวร์