Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

จอเจียร์

 • เดินทาง มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   39,900฿
  โดฮา – ทบิลิซี่ – บอร์โจมิ – กระเช้าชมวิว - บอร์โจมิ – อัลคัลซิเคห์ – ป้อมอัลคัลซิเคห์ – วาดเซีย – โบสถ์ – บาทูมิ – ล่องเรือทะเลดำ – ถ้ำโพรมีธีอุส – คูไทซี – ชมเมือง   – โบสถ์ เกลาตี – โกรี – พิพิธภัณฑ์ สตาลิน – อัลลิซิเคห์ – ทบิลิซี่ - ป้อมอานานูรี – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโควี่ – ซิงนากี – โบสถ์นินา - ทบิลิซี่ – ชมเมือง – หอนาฬิกา – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เมเตคี – สนามบิน
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   63,900฿
   ทบิลิซี – พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – อัพลิสต์ซิเคห์ - มัคเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสโคเวติ – เซนตรินิตี้ – คาซเบกิ – กูดาอูริ - ทบิลิซี่ – ชมเมืองทิบิลิซี่ – แวะถ่ายรูปป้อมนาริคาร่า - ชมเมืองบอร์โจมิ – นั่งกระเช้าชมเมือง – ชมปราสาทราบาติ - ผ่านด่านบราว่า – ยุมริ – ชมเมือง แวะ ถ่ายรูปโบสถ์ยุมริ -  เอคมิอัดซิน – ชมโบสถ์ – ถ่ายรูปวิวเขาอารารัต – วิหารคอร์วิราฟ - วิหารการนี – วิหารเกกฮาร์ด – ทะเลสาปเซวาน – ล่องเรือ – เยเรวาน
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   89,900฿
  วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  22.30  คณ … Readmore
  จองทัวร์
 • เดินทาง มี.ค. 63

  • เริ่มต้น
   45,900฿
  ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส-ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลกชมถ้ำวาดเซีย – ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน – ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา  ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี  - หอนาฬิกา-ซิงนากี – โบสถ์นินา – ชอปปิ้งของฝาก – สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พื้นเมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63 - มิ.ย. 63

  • เริ่มต้น
   48,900฿
  ชมปราสาทราบาติ – พักเมืองบอร์โจมิ – แวะถ่ายรูปโบสถ์เกลาติ – ชมเมืองบาทูมิ – ถ่ายรูป อาลี นิโน่ - ล่องเรือทะเลดำ ชมถ้ำโพรมีธีอุส – ชมเมืองคูไทซี – ชมเมืองกอรี – ชมพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ชมถ้ำอัพลิซิเคห์ – เดินทางสู่กูดาอูริ ชมโบสถ์ตรินิตี้ ยอดเขาคาซเบกิ – ชมอนุเสาวรีย์มิตรภาพ – ชมป้อมนาริคาร่า – ชมเมืองทิบิลิซี่ – ซื้อของฝาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  จองทัวร์