Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

จอเจียร์

 • เดินทาง เม.ย. 63

  • เริ่มต้น
   63,900฿
   ทบิลิซี – พิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – อัพลิสต์ซิเคห์ - มัคเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสโคเวติ – เซนตรินิตี้ – คาซเบกิ – กูดาอูริ - ทบิลิซี่ – ชมเมืองทิบิลิซี่ – แวะถ่ายรูปป้อมนาริคาร่า - ชมเมืองบอร์โจมิ – นั่งกระเช้าชมเมือง – ชมปราสาทราบาติ - ผ่านด่านบราว่า – ยุมริ – ชมเมือง แวะ ถ่ายรูปโบสถ์ยุมริ -  เอคมิอัดซิน – ชมโบสถ์ – ถ่ายรูปวิวเขาอารารัต – วิหารคอร์วิราฟ - วิหารการนี – วิหารเกกฮาร์ด – ทะเลสาปเซวาน – ล่องเรือ – เยเรวาน
  จองทัวร์
 • เดินทาง เม.ย. 63 - มิ.ย. 63

  • เริ่มต้น
   48,900฿
  ชมปราสาทราบาติ – พักเมืองบอร์โจมิ – แวะถ่ายรูปโบสถ์เกลาติ – ชมเมืองบาทูมิ – ถ่ายรูป อาลี นิโน่ - ล่องเรือทะเลดำ ชมถ้ำโพรมีธีอุส – ชมเมืองคูไทซี – ชมเมืองกอรี – ชมพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ชมถ้ำอัพลิซิเคห์ – เดินทางสู่กูดาอูริ ชมโบสถ์ตรินิตี้ ยอดเขาคาซเบกิ – ชมอนุเสาวรีย์มิตรภาพ – ชมป้อมนาริคาร่า – ชมเมืองทิบิลิซี่ – ซื้อของฝาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  จองทัวร์