โรมาเนีย

ทัวร์โรมาเนีย ประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออกที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตามชื่อประเทศก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ผสมผสาน โรมาเนีย หรือ รูแมเนีย ตามสำเนียงท้องถิ่น มาจากคำว่า โรมัน(Roman) บวกกับคำว่า ดาเชีย (Dacia) กลายเป็น โรมาเนีย เนื่องจากคนถ้องถิ่นในภูมิภาคแถบนี้คือชาวดาเชียน แต่ถูกชาวโรมันยึดครองเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี จึงได้ซึมซับวัฒนธรรมและภาษามาจากชาวโรมัน จนถึงขนาดเรียตัวเองว่า Roma-nian แต่เนื่องจากถูกอาณาจักรออตโตมันยึดครองอยู่หลายร้อยปีจีงได้วัฒนธรรมจากชาวเติร์กมาผนวกเข้าด้วย รวมถึงอิธิพลของรัสเซียในภูมิภาคแถบนี้ จึงทำให้ประเทศโรมาเนีย เป็นประเทศที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีธรรมชาติที่แสนงดงาม รวมถึงปราสาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัวร์โลก อย่างปราสาทแดร๊กคูร่า หรือปราสาทซิบิว ที่สวยงาม เมือท่านไปเยือนเสมือนหลงเข้าไปอยู่ในยุคกลางของยุโรป

 • เดินทาง ธ.ค. 61 - เม.ย. 62

  • เริ่มต้น
   49,900฿

  นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่

  ชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์

  ชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา 

  เข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก

  เข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย

  เข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

  ****พร้อมทั้งสามารถ ผ่อนชำระ 4 เดือน 0% ได้ตามธนาคารที่ร่วมรายการ****

  เงื่อนไข การผ่อนชำระกรุณาติดต่อสอบถาม พนักงานขาย 

  จองทัวร์