ทัวร์จอร์เจีย

 • กรุณาติดต่อพนักงาน
  ชมปราสาทราบาติ – พักเมืองบอร์โจมิ – แวะถ่ายรูปโบสถ์เกลาติ – ชมเมืองบาทูมิ – ถ่ายรูป อาลี นิโน่ - ล่องเรือทะเลดำ ชมถ้ำโพรมีธีอุส – ชมเมืองคูไทซี – ชมเมืองกอรี – ชมพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน – ชมถ้ำอัพลิซิเคห์ – เดินทางสู่กูดาอูริ ชมโบสถ์ตรินิตี้ ยอดเขาคาซเบกิ – ชมอนุเสาวรีย์มิตรภาพ – ชมป้อมนาริคาร่า – ชมเมืองทิบิลิซี่ – ซื้อของฝาก                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  จองทัวร์
 • เดินทาง ก.พ. 64 - มี.ค. 64

  • เริ่มต้น
   51,900฿
  ขึ้นกระเช้าชมสวนบอร์โจมิ – ชมเมืองบาทูมิ – แวะถ่ายรูปอาริ นีโน่ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมถ้ำโพรมีธิอุส-ชมโบสถ์เกลาติ มรดกโลกชมถ้ำวาดเซีย – ชมถ้ำอัพลิซิเคทห์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน – ชมวิหารแห่งเมืองมัคเคตา  ชมย่านเมืองเก่าบิทิลิซี  - หอนาฬิกา-ซิงนากี – โบสถ์นินา – ชอปปิ้งของฝาก – สัมผัสวิถีชีวิตแบบจอร์เจียน – ชมโชว์พื้นเมือง – สะพานสันติภาพ – โบสถ์เก่า – ถนนคนเดิน
  จองทัวร์