One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

ทัวร์ฝรั่งเศส

โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

OWTT220027 โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)
โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)
 • -มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์,โคลอสเซียม,เขตเมืองเก่า,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,ปิซ่า -หอเอนเมืองปิซ่า,เมสเตร้,เกาะเวนิส,สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค -เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์,City Tour,ขึ้นหอไอเฟล,ย่านมองมาร์ต
 • -เมืองโคโม,เมืองอินเทอร์ลาเก้น,หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน -นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี,Eiger–THE V-CABLEWAY -รถไฟด่วน TGV,ปารีส,เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์,ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง Duty Free,ห้างลาฟาแยต
 • 4 ดาว
9 วัน 6 คืน / เริ่มเพียง 79,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: OWTT220027
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
  18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
  9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 89,900 103,900 แสดง - 20
  23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 89,900 103,900 แสดง - 20
  6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 89,900 103,900 แสดง - 20
  10 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
  24 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
  8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
  22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
  5 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
  19 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 79,900 93,900 แสดง - 20
  3 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 85,900 99,900 แสดง - 20
  23 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
  11 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
  18 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
  11 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
  18 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 79,900 93,900 แสดง - 20
  25 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66 79,900 93,900 แสดง - 20

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)
  โปรแกรม อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)
  ราคาเริ่มต้น 79,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน