11
levin iglut glass igloo hotel
Sampo shutterstock_587604209
หมาๆ
11
levin iglut glass igloo hotel
Sampo shutterstock_587604209
หมาๆ

WAY0609S ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน AY พัก Glass Igloo 100%

ทัวร์ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง บ้านซานต้า คลอส  9 วัน 6 คืน ฟินน์แอร์

สนุกกับการ “นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ และเลื่อนลากสุนัขฮัสกี้” เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker และตั๋วเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO แน่นอน 100% ทดลองขับ “สโนว์โมบิล”Snow Mobile ตะลุยทุ่งหิมะ  ที่พักพักโรงแรมระดับมาตรฐาน, (บริการดี, พักดี, ทานดี) สัมผัส เซาว์น่า แบบต้นตำหรับชาวฟินแลนด์ ห้องพัก เรือนกระจก Glass Igloo ซึ่งท่านอาจมีโอกาสได้เห็นแสงเหนือ Glass Igloo Hotel , Lapland, Finland สร้างด้วยกระจกที่ป้องกันความหนาวเย็นทั้งหลัง แม้ภายนอกจะมีอุณหภูมิติดลบ 10-20 องศาเซลเซียส แต่ด้านใน จะมีอุณหภูมิประมาณ 20 องศา อบอุ่นมากมาก ยามค่ำคืนในช่วงฤดูหนาว ผู้เข้าพักจะมีโอกาสเห็นแสงออร่า Aurora บนฟากฟ้าค่อนข้างสูง แถมโรแมนติกมากๆด้วย นอนนับดาว แต่ห้องพักพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดมาก และราคาสูงกว่าห้องพักแบบธรรมดาต้องมัดจำล่วงหน้า 100 % จึงไม่ค่อยมีใครกล้าจัดทัวร์ไปพักที่นี่ อย่าเชื่อบริษัทที่ชอบกล่าวหาว่าห้องพักแบบนี้ไม่ดี หากไม่ดีเค้าคงปิดกิจการไปแล้วครับ แต่ วัน เวิลด์ เราจองห้องพักไว้ให้ท่านแน่นอน 100% สนใจติดต่อ วัน เวิลด์ ทัวร์ โทร: 024486338 ออกเดินทางช่วง ธันวาคม 2561- เมษายน 2562

#สแกนดิเนเวีย #ฟินแลนด์ #ออโรร่า #สโนโมบิล #เฮลซิงกิ #ซานต้าคลอส

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
19 มี.ค. 6227 มี.ค. 62139,900฿download pdf
8 เม.ย. 6216 เม.ย. 62139,900฿download pdf
10 เม.ย. 6217 เม.ย. 62139,900฿download pdf

.

หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เฮลซิงกิ
21.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
23.55 เหิรฟ้าสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair Qเที่ยวบินที่ AY144
วันที่ 2 เฮลซิงกิ – ทาล์ลินน์ – ชมเมือง
06.05 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นำท่านต่อเครื่องสู่กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
07.30 เหิรฟ้าสู่กรุงทาล์ลินน์ โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair Qเที่ยวบินที่ AY1011
08.00 คณะผู้ร่วมเดินทางถึงกรุงทาล์ลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเที่ยวชมกรุงทาล์ลินน์ เมืองหลวงแสนสวยของประเทศเอสโตเนีย นำท่านแวะชม โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค ภายใต้พื้นหน้าประตูโบสถ์บรรจุโลงศพของ ORRO JOHANN THUVE ซึ่งเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจ้าชู้และทำให้ผู้หญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลังเมื่อสำนึกผิดได้ จึงบอกให้คนนำศพของตัวเองมาฝังไว้ตรงทางเข้าโบสถ์ เพื่อเป็นการลงโทษตัวเอง ซึ่งว่ากันว่า ถ้าใครได้เหยียบ ณ ตรงจุดที่ได้มีการบรรจุโลงศพไว้ ให้ทำการอธิษฐานของพร แล้วจะประสบความสำเร็จในพรที่ขอไว้
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 

นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเดอริก (KADRIORG PALACE) เป็นพระราชวังสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาลีในปี ค.ศ. 1930 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน Walking street อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Radisson Blu Olumpia Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ 3 ทาล์ลินน์ – เฮลซิงกิ – นันทาลี – เซาว์น่าต้นตำรับ
เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามสู่กรุงเฮลซิงกิ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
 10.30 ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิโดยเรือเฟอร์รี่ ข้ามทะเลบอลติก ให้ทุกท่านได้ชมวิวที่สวยงาม
 12.30 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนันทาลี (Naantali) เมืองเก่าที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1443 โดยกษัตริย์สวีเดน ตัวเมืองสร้างอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติก บ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า เก็บภาพโบสถ์ที่เก่าแก่ประจำเมือง หรือท่านอาจลองชิม วัฟเฟิล รสเลิศ (Waffle) ในร้านCafé Amandis เป็นร้านกาแฟเก่าแก่ประจำเมือง http://www.amandis.fi/ จากนั้นนำท่านชมบริเวณหมู่เกาะเล็กๆ ของประเทศฟินแลนด์ ที่เรียกรวมๆ ว่า Archipelago
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก : Naantali Spa Resort Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (2)
*** โรงแรมรีสอร์ท & สปา ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ ***
วันที่ 4 นันทาลี – เฮลซิงกิ – ชมเมือง
 เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก
ชมกรุงเฮลซิงกิ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์  ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางขนบธรรมเนียม นำคณะชมรอบกรุง “เฮงลซิงกิ” ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม“ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” แล้วนำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Temppeliaukio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปี ค.ศ.1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นเยี่ยมชมวิหาร Uspensky ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นพาชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ นำท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิช เรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดัง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมราคาพิเศษ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Radisson Blu Royal Hotel Helsinki / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 เฮลซิงกิ – โรวาเนียมิ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์  พัก GLASS IGLOO HOTEL ณ เมืองโรวาเนียมิ  สุดยอดประสบการณ์
 

07.50

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ ดินแดนแลป์แลนด์
ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี โดยเที่ยวบินที่ AY 429
09.10 เดินทางถึงสนามบินโรวาเนียมิ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และทุ่งหิมะอันขาวโพลน ประดุจน้ำแข็งใส นำท่านแวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ เล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจกทั้งหลัง ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่าน้ำแข็ง บาร์น้ำแข็ง หรือเล่นกระดานลื่น Snow sledge
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ร่วมฉลองปีใหม่ ณ เมืองโรวาเนียมิ  
พักที่ : Arctic Snow Glass Igloo Hotel 100%(4) (ชมท้องฟ้าแสนสวย)  / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง

*** ห้องพักแบบกระจกทั้งหลัง Glass Igloo มีจำนวนจำกัด และต้องจองพร้อมชำระเงินล่วงหน้ากว่า หกเดือนซึ่งทางบริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ ขอยืนยันวันมีห้องพักแน่นอน 100% ทางบริษัทฯ ได้จัดและสำรองห้องพัก Glass Igloo ให้ลูกค้ามาตลอดทุกปี ทุกท่านประทับใจกับการเข้าพักที่โรงแรมนี้ที่สุด ภายในห้องพักมีระบบปรับอากาศ ให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ โดยเฉลี่ย อยู่ประมาณ 20 – 25 องศา ท่านจะประทับใจไปกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง ท่านสามารถใช้บริการเซาว์น่าน้ำแข็ง (Snow Sauna) เก็บภาพบาร์น้ำแข็ง โรงแรมน้ำแข็ง และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงแรมได้อย่างเต็มที่

วันที่ 6 โรวาเนียมิ – เคมิ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – ว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง
เช้า

 

 

บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่าน สัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็งแซมโป” The Arctic Ice breaker เรือตัดน้ำแข็งลำเดียวที่เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ำหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์ เรือลำนี้จะทำให้น้ำแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ำแข็งกลางทะเล
 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICE BREAKER
บ่าย มีเวลาให้ท่านได้ลงมาเดินเล่นหรือถ่ายรูปบนทะเลน้ำแข็งบอลติคหรือทดลองสวมชุดชูชีพพิเศษที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการลอยตัวใน ทะเลน้ำแข็ง ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศา ได้อย่างจุใจ พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกการมาเยือนเรือตัดน้ำแข็ง นำท่านเข้าชมภายใน Kemi Ice Palace Lumilinna ปราสาทน้ำแข็ง แห่งเมืองเคมิ เกิดจากการตัดก้อนน้ำแข็งจากทะเลบอลติกมาต่อกัน และสลักเป็นรูปร่างต่างๆ โดยในปี 2019 เป็นการจัดครั้ง ที่ 24 ปราสาทน้ำแข็งจะเปิดบริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้นประมาณวันที่ 19 ม.ค.- 13 เม.ย. ของทุกปี https://www.visitsealapland.com/en/visitors/see-and-do/the-snowcastle-of-kemi/
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : Scandic Kemi Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (5)
วันที่ 7 เคมิ – โรวาเนียมิ – ขับรถสโนว์ โมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ดูแสงออโรร่า(ล่าแสงเหนือ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง นำท่านสนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกสโนว์ซาฟารี  Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา
*** ขับสโนโมบิล คันละสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวจ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท ***

*** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ ที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก
พักที่ : Scandic Hotel Rovaniemi / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (4)
 ***พิเศษสุด*** พิเศษสุดนำท่านออกตามล่าแสงเหนือ (Aurora Hunting) 3 ชั่วโมง โดยรถโค้ช และคนขับท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ และจำพาคณะไปยังจุดที่มีความเป็นไปได้ในการเกิดแสงเหนือมากที่สุด(การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่สามารถการันตีการเกิดได้)
วันที่ 8 โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตา คลอส – สนามบิน  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชม “หมู่บ้านซานตา คลอส” Santa Claus Village ซึ่งชาวฟินแลนด์ได้สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงลุงซานตาคลอสผู้ใจดี ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลุงซานต้า และท่านจะได้มีโอกาสส่งโปสการ์ดให้เพื่อนๆ ของท่านจากตู้ไปรษณีย์ของซานต้า พร้อมถ่ายรูปกับพาหนะของซานตา คลอส พร้อมสนุกกับกิจกรรมมากมายในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่น่ารัก พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก
*** พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึกในการเข้าเยี่ยมบ้านซานต้า ผู้น่ารัก ณ เส้นอาร์ติกเซอร์เคิล ***
 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเก็บภาความน่ารักของหมูบ้านซานต้า ที่สำคัณอย่าลืมส่งโปสการ์ด จากบ้านซานต้า ถึงคนที่คุณรักหรือถึงตัวคุณเองเป็นที่ระลึก ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
18.10 เหิรฟ้ากลับสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air Qเที่ยวบินที่ AY536
19.25 เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ / นำท่านต่อเครื่องสู่กรุงเทพฯ
22.55 เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air Qเที่ยวบินที่ AY143
วันที่ 9 กรุงเทพฯ
13.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

2-กุมภาพันธ์, 3-มีนาคม, 4-เมษายน

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WAY0609S ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง 9 วัน AY พัก Glass Igloo 100%”