Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส
ทัวร์สวิส

WPTG1109U UNSEEN สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG) SUMMER Unseen&Luxury ระดับ 5 ดาว

One World Tour Exclusive Selected: คือรายการทัวร์คุณภาพ ในราคา ที่สมเหตุผล

 1. โรงแรมที่พักแบบ 4 – 5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก
 2. บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)
 3. อาหารพื้นเมืองแบบมีคุณภาพ เพื่อลองชิมรสชาติแบบต้นตำรับ ***
 4. อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้
 5. อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน
 6. พักในสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรายการทัวร์ **ไม่หมกเม็ด **
 7. รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป และทิปหัวหน้าทัวร์
 8. บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด

Switzerland Exclusive Selected Highlight

 1. เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยังคงบรรยากาศดั้งเดิมของสวิตเซอร์แลนด์อันสวยงาม (Unseen Switzerland
 2. นั่งรถไฟและรถรางชมวิว ขบวนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 3 ขบวน

     ** Glacier Express Train : รถไฟชมวิวแบบพาโนรามา ผ่านเส้นทางที่สวยงามของแนวเทือกเขาแอลป์ พร้อมบริการอาหารบนรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของขุนเขา    ตู้ขบวน FIRST CLASS

     ** GORNERGRAT  Train : ชมเส้นทางไต่ระดับขึ้นชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากจุดชมวิวบนยอดเขา กรอเนอร์แกรท   

    ** STOOS FUNICULAR : ทางรถไฟสายกระเช้าที่สูงชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป

 1. นั่งกระเช้า  ชมวิวพาโนรามา แบบ 360 องศา

     *** Grindelwald First : ชมวิวยอดเขาเฟียสต์   จากหน้าผา First Cliff Walk  ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน

    *** FIESCH- EGGISHORN : กระเข้าขึ้นสู่จุดชมวิว “ธารน้ำแข็งอเลิท์ช” ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และไดรับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

 1. นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบซุก ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม
 2. พักในเมืองZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน
 3. พัก Burgenstock Hotel & Resort ที่พักระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ ของทิวเขาตอนกลางของประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 4. ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ (ชีส / เนื้อสัตว์ / ช๊อคโกแลต) พร้อมไวน์ท้องถิ่น, อาหารมื้อพิเศษที่ Bergenstock Hotel & Resort , อาหารท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา บนขบวนรถไฟ Glacier Express , อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ ของเขต Lavaux (Wine  Testing)

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
11 เม.ย. 6319 เม.ย. 63138,900฿download pdf
30 เม.ย. 638 พ.ค. 63135,900฿download pdf
16 พ.ค. 6324 พ.ค. 63135,900฿download pdf
30 พ.ค. 637 มิ.ย. 63135,900฿download pdf
20 มิ.ย. 6328 มิ.ย. 63135,900฿download pdf
3 ก.ค. 6311 ก.ค. 63135,900฿download pdf
Switzerland: Amazing Viaducts and Bernina Express Trains (4K)

 

ทัวร์สวิส 9 วัน สวิสเซอร์แลนด์ดินแดนในฝัน พัก 5 ดาว โรงแรม Burgenstock Resort นั่งรถไฟ Glacier Express ชั่นเฟิร์สคลาส พร้อมทานอาหารกลางวัน Tel:024486338

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่2       ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – เขตเมืองเก่า – เซนต์ กัลเลน
วิหารเซนต์กัลเลน – ห้องสมุดโบราณ (มรดกโลก) – เซนต์มอริทซ์
01.05เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่ซูริค)
07.50เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่    “เมืองสไตน์ อัม ไรน์”  Stein am Rhein (53  กม.) เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง โดยมีฐานะขึ้นกับเมืองซาฟเฮาส์เซ่น มีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ นำคณะเดินเที่ยวชมความสวยงามของเขตเมืองเก่า บริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทั บใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี     นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์กัลเลน”  St.Gallen (73  กม.) เมืองหลวงของรัฐเซนต์กัลเลนเมืองที่ได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นศูนย์กลางวงการแฟชั่นเสื้อผ้าของสวิส ตั้งอยู่ในหุบเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้กับชายแดนประเทศออสเตรีย นำท่านเดินเที่ยวชมย่านเขตเมืองเก่า ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค “นำท่านเข้าชม ห้องสมุดแอบบีย์” Abbey Library ห้องสมุด ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ และเป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ภายในวิหารเซนต์กัลเลน St.Gallen Cathedral ชมความสวยงามของห้องสมุดเก่าแก่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก้ ชม “โซนพรมแดง” “Stadtlounge” จุดนั่งเล่นพักผ่อนที่ปูด้วยพรมสีแดงสุดเก๋ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัยบริเวณถนน Multergasse และ Spisergasse
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์ มอร์ริทซ์” (180 กม.)  เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมเทือกเขาและวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่า ทีเต็มไปด้วยร้านค้าและอาคารเก่าแก่ สวยงาม เก็บภาพวิวทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ อิสระ    ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ทัวร์สวิส
พักที่EUROPA HOTEL, REINE VICTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่3     เซนต์มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (ช่วงสวยสุด) อันเดอร์แมท  – นั่งกระเช้าชมวิวเขาแองกิสฮอร์น – อเลิท์ชกลาเซียร์ (มรดกโลก) – บริก
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางที่สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) พิเศษสุด บริการท่านด้วย “ตู้ขบวนรถไฟแบบชั้นหนึ่ง”  First Class Boky  เพิ่มความหรูหราสะดวกสบายในการเดินทาง ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสฯแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงสำคัญระหว่างทาง จะผ่านสะพาน Landwasser Viaduct ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโค้งรับน้ำหนังถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันบนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติ และขุนเขา
บ่ายรถไฟเดินทางถึง  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเฟียช”  (50 กม.)  นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า ให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการ “นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขาแองกิสฮอร์น” Eggishorn เจ้าของความสูง 2,927 เมตร จากระดับน้ำทะเล  นำท่านชม “ธารน้ำแข็งอเลิท์ชกลาเซียร์” Aletsch Glacier ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (Unesco World Heritage)โดยมีความยาวถึง 23 กิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลาง ไปจนถึงตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มีความหนากว่า 900 เมตร ชมความสวยงามและวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา  จากจุดชมวิวของเทือกเขาที่ความสูง 2,893 เมตร จากน้ำทะเล จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt (60 กม.)  เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่AMBASSADOR HOTEL / ALEX HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่4        เซอร์แมท – นั่งรถไฟ ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท
ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – พักเซอร์แมท(2)
เช้านำคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายมีเวลาให้ให้คณะได้เดินชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ นำท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย
หมายเหตุ…สำหรับท่านที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวของยอดเขาเม็ทเทอร์ฮอร์น อย่างใกล้ชิดสามารถแจ้งพนักงานขายเพื่อทำการจองก่อนล่วงหน้า หรือติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพื่อทำการจอง 20 นาที CHF 220 CHF ต่อท่าน 30 นาที 320 CHF ต่อท่าน
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Ambassador Hotel / Astoria Hotel หรือระดับใกล้เคียง
วันที่5เซอร์แมท – แซงค์ ซาโฟแรง – ชิมไวน์ – เวเวย์
มองเทอร์ – ปราสาทชิลลอง – ทูน – กรินเดลวาลด์ 
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินทางผ่านกังตงโว (Canton de Vaud)  เข้าสู่ “เมืองแชงต์-ซาโฟแรง” Saint-Saphorin (151  กม.)  เมืองในเขต Lavaux ซึ่งเป็นพื้นทึ่ปลูกองุ่นตามหน้าผา เลียบริมทะเลสาบเจนีวา อันโด่งดัง เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในสวิตเซอร์แลนด์ ไวน์ส่วนมากที่ผลิตในรัฐนี้เป็นไวน์ขาว แหล่งผลิตไวน์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบเจนีวาซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของกังตง นำท่านเดินขึ้นสู่ “จุดชมวิว Sentier des Rondes” ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของไร่องุ่น พิเศษสุด มีเวลาให้ท่านได้ชิมไวน์รสเลิศจากเขตลาโวด์ “Wine Testing”  จากนั้นนำท่านเดินชม “เมืองเวเว่ย์” Vevey (4  กม.)   เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหล และได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต นำท่านถ่ายรูปคู่กับ “อนุสาวรีย์ชาลี แชลปปลิ้น” ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” Montreux (7  กม.)    เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่ง ได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” chateau de chillon ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองทูน” Thun  (120 กม.) เมืองนี้ตั้งอยู่ปากแม่น้ำอาเรอ ซึ่งเริ่มต้นไหลออกจากทะเลสาบทูน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศของเมืองย่าน Rathaus Platz เป็นจัตุรัสที่งามที่สุดของเมืองโดยมีหอนาฬิกาสีแดงตั้งอยู่เหนืออาคารศาลาว่าการเมือง รายล้อมไปด้วยอาคารยุคเก่าอยู่ทุกด้านรวมทั้งบ่อน้ำพุโบราณกลางจัตุรัสในบรรยากาศแบบสถาปัตยกรรมแบบสวิส นำท่านถ่ายรูปคู่กับ “ปราสาททูน” Schloss Thun เป็นปราสาทเก่าแก่สร้างขึ้นครั้งแรกราวปี ค.ศ.1200 โดยดยุดแห่งแซริงเงินตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ เหนือตัวเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (49  กม.)  
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส “ชีสฟองดู” (Cheese Fondue) ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการนำเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว และก็จะมีส้อมหรือเหล็กแหลมเสียบขนมปังแล้วจุ่มชีสร้อนๆ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ที่พักเมืองกรินเดลวาลด์
พักที่ Schweizerhof Hotel Grindelwald / หรือระดับใกล้เคียง

* กรณีที่พักเต็มบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนที่ Victoria Jungfrau Hotel / Lindner Grand Hotel Beau Rivage 5 ดาว ในเมืองอินเทอลาเคนแทน *

วันที่6กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาเฟียส – First Cliff Walk
เข้าพัก Burgen Stock Resort ( 5 ดาว)
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “ยอดเขากรินเดลวาลด์ – เฟียสต์” Grindelwald First หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิส นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเฟียสต์ที่มีความสูง 2,168 เมตรจากระดับน้ำทะเล เดินชมวิวสวยๆ จากหน้าผา First Cliff Walk ด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ สวิตเซอร์แลนด์ได้ เมือเดินทางถึงด้านบนแล้วหัวหน้าทัวร์จะแนะนำทุกท่านถึงกิจกรรมต่างๆ อาทิ FIRST GLIDER, FIRST FLYER, FIRST MOUNTAIN CART และท่านสามารถเดินชมธรรมชาติไปชมทะเลสาบบาชแอลป์ซี (LAKE BACHALPSEE) ได้(ใช้เวลาเดินประมาณ 40 นาที) สวยงามจนลืมเหนื่อยทันที ได้เวลาสมควรนำท่านเดินกลับสู่สถานีกระเช้า
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00คณะเดินทางสู่บริเวณหุบเขาเบอร์เก้นสต็อก ในเขต Nidwalden ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากเมืองลูเซิร์น
15.00นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ทระดับ 5ดาว
BURGENSTOCK HOTEL & RESORT
เลิศหรูอลังการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรที่ดีสุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นสปา, สระว่ายน้ำในร่ม, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, ห้องออกกำลังกาย ตั้งอยู่เหนือทะเลสาบลูเซิร์น ท่ามกลางบรรยากาศของเทือกเขาในตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดื่มด่ำกับภาพความสวยงาม วิวทิวทัศน์ตระการตาของทะเลสาบและเมืองลูเซิร์น เบื้องล่าง ที่จะสร้างความประทับใจให้ท่านไม่รู้ลืม อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัยอย่างเต็มอิ่ม มีเวลาให้ท่านได้ใช้บริการ Hammetschwand Lift” ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในยุโรป บริเวณจุดชมวิว Hammetschwand บนที่ราบเบอร์เก้นสต็อก ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบลูเซิร์นอันสวยงามในมุมกว้าง ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา  
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบเซ็ทเมนู ระดับ Michelin Star ซึ่งมีราคาถึงท่านละ 120 ฟรังซ์สวิส พร้อมชมวิวความสวยงามของทะเลสาบยามค่ำคืน
พักที่Burgenstock Hotel & Resort //  
วันที่7เบอร์เกนสต๊อค – นั่งรถราง – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
ลูเซิร์น – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสทอส – ซุก – ซูริค
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านโดยสารรถรางของโรงแรม (Funicular) ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามลงสู่สถานีท่าเรือเบอร์เกนสต๊อคนำท่านลงเรือ ล่องชมวิวทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงามเนื่องจากมีภูเขาล้อมรอบ และเป็นทะเลสาบที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรือล่องถึงท่าเรือเมืองลูเซิร์น นำท่านชมเมือง “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิส นำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” อิสระกับการเดินยวชมบรรยากาศของเมือง หรือชมความสวยงามของทะเลสาบลูเซิร์น ตามอัธยาศัย
เที่ยงบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย (กรณีร้านปิดจะเปลี่ยนเป็นพื้นเมือง)
บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองชวีช (50  กม.) จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เป็นการ “นั่งรถรางที่ได้ชื่อว่า ชันที่สุดในโลก” เดินทางสู่ “หมู่บ้านสทอส”  (Stoos) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาแอลป์ ที่มีความสวยงามของเชิงเขา Fronalpstock มีความสูง 1,922 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ในมุมสูงของทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาพิราตุส ยอดเขาริกิ  อิสระกับการเดินเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามของหมู่บ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองซุก” (32 กม.) เมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิส) ชมเมืองซุกชมทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค  นำท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี ชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองซูริค
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / บริการสเต๊กแบบสวิตเซอร์แลนด์รสเลิศ ที่ท่านสามารถเลือกได้ ระหว่าง เนื้อวัว / เนื้อหมู หรือเนื้อปลา (กรุณาแจ้งเซลล์ ก่อนเดินทาง) พร้อมเครื่องเคียงและของหวาน
พักที่Sheraton Hotel / SWISSOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่8ซุริค – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของ “น้ำตกไรน์” Rhine Falls ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค (47 กม.)  นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
13.15เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971
วันที่9ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      
06.10เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์