Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
ซองฟจอร์ดNorway
FLAMSBANA
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0032
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์สวีเดน ทัวร์เดนมาร์ค
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0017
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0021
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0025
Fjord Cruise-Flåm_๑๘๐๖๐๘_0040
Fjord Cruise-Flåm_๑๘๐๖๐๘_0031
Fjord Cruise-Flåm_๑๘๐๖๐๘_0019
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0029
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0028
Vigeland Park-Oslo_๑๘๐๖๐๘_0001
Vigeland Park-Oslo_๑๘๐๖๐๘_0011
Vigeland Park-Oslo_๑๘๐๖๐๘_0019
Silja line
DFDS
Oslo-Norway_๑๘๐๖๐๘_0013
Fjord Cruise-Flåm_๑๘๐๖๐๘_0003
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์สวีเดน ทัวร์เดนมาร์ค
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์สวีเดน ทัวร์เดนมาร์ค
ซองฟจอร์ดNorway
FLAMSBANA
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0032
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์สวีเดน ทัวร์เดนมาร์ค
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0017
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0021
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0025
Fjord Cruise-Flåm_๑๘๐๖๐๘_0040
Fjord Cruise-Flåm_๑๘๐๖๐๘_0031
Fjord Cruise-Flåm_๑๘๐๖๐๘_0019
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0029
Copenhagen-Denmark_๑๘๐๖๐๘_0028
Vigeland Park-Oslo_๑๘๐๖๐๘_0001
Vigeland Park-Oslo_๑๘๐๖๐๘_0011
Vigeland Park-Oslo_๑๘๐๖๐๘_0019
Silja line
DFDS
Oslo-Norway_๑๘๐๖๐๘_0013
Fjord Cruise-Flåm_๑๘๐๖๐๘_0003
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์สวีเดน ทัวร์เดนมาร์ค
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์สวีเดน ทัวร์เดนมาร์ค

WQR0609C ทัวร์สแกนดิเนเวีย 9 วัน (QR) พักเรือสำราญ ห้องวิวทะเล

ทัวร์สแกนดิเนเวีย9วัน สี่ประเทศ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และ ฟินแลนด์ นำท่านเที่ยวชมกรุงโคเปนเฮเกน พักในเรือสำราญ DFDS ชมกรุงออสโล นอร์เวย์ เข้าชมภายใน #อุทยานฟรอกเนอร์ ล่องเรือชมซอนน์ฟจอร์ด มรดกโลกทางธรรมชาติ นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา Flamsbana ชมเมืองโกล บินภายในสู่กรุงเฮลซิงกิ ไม่ต้องนั่งรถไกล สบายๆสไตล์วัน เวิลด์ทัวร์ พักบนเรือสำราญซิลเลีย ไลน์  สู่กรุงสต๊อคโฮล์ม ทัวร์สแกนดิเนเวีย เป็นทัวร์สร้างชื่อเสียงให้วันเวิลด์ทัวร์ อย่างแท้จริง…

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
19 ก.ย. 6227 ก.ย. 6270,900฿download pdf
10 ต.ค. 6218 ต.ค. 6270,900฿download pdf
17 ต.ค. 6225 ต.ค. 6270,900฿download pdf
22 ต.ค. 6230 ต.ค. 6270,900฿download pdf

วันที่ (1) สนามบินสุวรรณภูมิ ทัวร์สแกนดิเนเวีย9วัน

17.30     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์
เจ้าหน้าที่วันเวิลด์ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

20.55     ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR833

วันที่ (2)  โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – ล่องเรือสำราญ DFDS (พักห้อง SEA VIEW) ทัวร์สแกนดิเนเวีย9วัน คุณภาพดีเยี่ยม

00.10     ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเครื่อง 1 ชั่วโมง)

01.35     ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR161

07.05     เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบ                           ทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ 0kdoyho นำท่านชมตัวเมืองโคเปนเฮ                     เก้น ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร                       Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด Little Mermaid สัญลักษณ์ของ                   เมือง จากนั้นชม น้ำพุเกฟิออน ซึ่งเป็นผลงานแอนเดอร์ส บุนด์การ์ด สร้างให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองในโอกาสครบรอบปี                 ที่ 50 จากนั้นชมจตุรัส พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่ง                     เดนมาร์ก

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         จากนั้นนำท่านสู่ย่านนูฮาวน์ “NYHAVN” ซึ่งเป็นท่าเรือเก่าที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกับทะเลและยังเป็นที่ตั้งของบ้าน                        เรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17  นำท่านชมจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมอิสระ
ให้ ท่านได้เดินเล่นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนน “สตรอยเกท์”

15.00     นำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือกชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ  ล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

ค่ำ           บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian Seafood  พร้อมเครื่องดื่มท่านละ 1 แก้ว   

ที่พัก : บนเรือ DFDS พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN)

วันที่ (3)   ออสโล – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส ทัวร์สแกนดิเนเวีย9วัน ราคาพิเศษ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

09.45      เรือเข้าเทียบฝั่งท่าเรือกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ำตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองกอล (169 กม.) เพื่อรับประทานอาหาร เป็นเมืองสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน สู่เมืองฟลอม Flam (143 กม.)

17.00     นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล –   ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธิ์ และน้ำตกที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตัวเมืองฟลัม

ค่ำ           บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: FREITHEIM HOTEL หรือระดับใกล้เคียง ( ทัวร์สแกนดิเนเวีย เที่ยวสี่ประเทศแสนสวย )

วันที่ (4)     ฟลัม/วอส – ล่องเรือชมฟจอร์ด – เบอร์เกน – บริกเกน– เกียโล

เช้า         บริการอาหารมื้อเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด ชมทัศนียภาพที่สวยงามของฟจอร์ดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รายล้อมด้วยภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเบอร์เกน Bergen  (147 กม.)

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen  สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)

15.30     เดินทางสู่เมืองเกียโล Geilo (244 กม.) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ด นอร์เวย์ ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกียโล ในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : GEILO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ (5) เกลโล่ – ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – ย่านเอเคอร์บรูค – การช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท

เช้า          บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเข้าสู่กรุงออสโล (222 กม.) ตั้งอยู่ขอบด้านเหนือของอ่าวฟยอร์ดที่ชื่อออสโลฟยอร์ด ตัวเมืองประกอบด้วยเกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อ MALMOYA นอกจากนี้ ยังมีทะเลสาบกว่า 343 แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญ นำท่านขึ้น สู่จุดชมวิว ชมลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน (HOLMENKOLLEN) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แข่งขันกระโดดสกีที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านเข้าสู่สวนประติมากรรมวิกแลนด์ ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปี ในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิตและทองแดง แสดงถึงเห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ “โมโนลิท” (สูง 17 เมตร) ที่แกะสลักจากหินสลักแกรนิตเพียงแห่งเดียว จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ย่านเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ท่าเรือเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว และที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืน อิสระกับการช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท (KARL JOHAN STREET) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: SCANDIC HOTEL, OSLO หรือระดับใกล้เคียง ( ทัวร์สแกนดิเนเวีย )

วันที่ (6) ออสโล – คาร์ลสตัด – เออเรบรู – สต๊อกโฮล์ม

เช้า        บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัท “KARLSTAD” (222 กม.) คาร์ลสตัดเป็นเมืองสวยงามเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเดลต้าที่ยาวที่สุดในสวีเดนที่ไหลลงสู่ ทะเลสาบวาเน่นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อดีตศูนย์กลางทางการค้าของชาวไวกิ้งมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         หลังอาหานำท่านชมเมืองคาร์ลสตัด เมืองนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1584 โดย ดยุค ชาร์ล ซึ่งต่อมาคือกษัตริย์ ชาร์ลที่ 9 แห่งราชวงศ์สวีดิช ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ ชมโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1730 ชมจัตุรัสใจกลางเมือง  จากนั้นเดินทางสู่เมืองเออเรบรู “OREBRO” (109 กม.) ชมเมืองเออเรอะบรู เมืองเออเรอะบรู อดีตเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า และยังถือว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนอีกด้วย บันทึกภาพความงดงามของ ปราสาทเออเรบรู (Orebro Castle) ปราสาทป้อมปราการยุคกลางที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ บนแม่น้ำสวาร์ตาน “Svartan River” สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์วาซา (Royal Family Vasa) จากนั้นเดินทางสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม (190 กม.)

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่: QUALITY GLOBE HOTEL, STOCKHOLM หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ (7) สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน – ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW)

เช้า          บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารสู่กรุงสต็อคโฮล์ม “STOCKHOLM” (202 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่า “แกมล่าสแตน” เป็นเมืองเก่าที่ล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของกรุงสตอกโฮล์ม ตั้งอยู่กลางใจเมืองระหว่างทะเลบอติกและทะเลสาบมาลาเร็น โดยมีสะพานเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่และเกาะ และเป็นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างเมืองและเกาะด้วย จึงทำให้เป็นที่มาของสมญานามของเมืองเก่าเล็กๆแห่งนี้ โดยที่นี่เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์และความทันสมัยของร้านค้าที่เรียงรายมากมายบนท้องถนนแคบๆ ของเมือง

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบนจากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก ย่านถนนช้อปปิ้ง DROTTNINGGATAN ของกรุงสต็อคโฮล์ม หรือช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ” ตามอัธยาศัย

15.00     นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์ Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติก เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่ง

ค่ำ           บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก : บนเรือสำราญซิลเลียไลน์ : SILJA LINE พักห้องละ 2 ท่าน (SEA VIEW CABIN)

วันที่ (8) เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ

เช้า         บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารในเรือ SILJA LINE

เรือเข้าเทียบฝั่งกรุงเฮลซิงกิเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์  ชมกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล  บอลติก”  นำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มี รูปร่างคล้ายจานบิน จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย จากนั้นชม “จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน นอกจากนั้นยังมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์  ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าชื่อดัง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัย  // สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน

*** อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ***

23.20     ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR308

วันที่ (9) โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30     ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเครื่อง 2.30 ชั่วโมง)

08.00     เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR832

19.00     เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์นอร์เวย์ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์สวีเดน ทัวร์เดนมาร์ค

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WQR0609C ทัวร์สแกนดิเนเวีย 9 วัน (QR) พักเรือสำราญ ห้องวิวทะเล”