Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
First of Grindelwald_1227629839
shutterstock_426354136
Vernaza village, Cinque Terre, Liguria, Italy, Europe_505942468
Zug_500837908
shutterstock_501747601
Beautiful Grindelwald Swiss_1015032667
First of Grindelwald_1227629839
shutterstock_426354136
Vernaza village, Cinque Terre, Liguria, Italy, Europe_505942468
Zug_500837908
shutterstock_501747601
Beautiful Grindelwald Swiss_1015032667

WTG0108M อิตาลี(ชิงเกว่ แตร์เร)-สวิสฯ(จุงเฟรา) 8 วัน TG

มิลาน – พอร์โตฟิโน – ชิงเกว่ แตร์เร – เจนัว – SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มิลาน

โคโม่ – ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – กรุงเบิร์น – กรินเดลวาลด์

นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี-ไคลน์ไชเด็ค – Harder Kulm

อินเทอร์ลาเก้น – ชนีเก้ ปลาตเต้ – กรินเดลวาลด์ เฟียสต์ – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
9 ก.ย. 6216 ก.ย. 6265,900฿download pdf
23 ก.ย. 6230 ก.ย. 6265,900฿download pdf
7 ต.ค. 6214 ต.ค. 6269,900฿download pdf
21 ต.ค. 6228 ต.ค. 6269,900฿download pdf

หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่สอง มิลาน – พอร์โตฟิโน – ชิงเกว่ แตร์เร – เจนัว
00.40 เหินฟ้าสู่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่มิลาน)
 07.35 เดินทางถึงสนามบินกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองพอร์โตฟิโน จากนั้นนำท่านลงเรือสู่เมืองพอร์โตฟิโน (นั่งเรือประมาณ 20 นาที) เดินทางถึงเมืองพอร์โตฟิโน นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองโดยรอบ พอร์โตฟิโนเป็นเมืองท่า แห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดของเจนัว ที่ถูกล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สำหรับนักท่องเที่ยวก็ว่าได้ เมืองเล็กๆ ที่แสนน่ารัก ภายในตัวเมืองประกอบไปด้วยด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ซึ่งตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มี เรือยอร์ชส่วนตัว จอดเต็มไปหมด เก็บภาพโบสถ์เซนต์มาร์ติน (St.Martin) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัวโบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โต แต่ก็มีความสวยงามมาก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA,CORNIGLIA,MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย แวะชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำภัตตาคาร / หลังอาหารนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : Holiday Inn Hotel Genova หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สาม เจนัว – SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มิลาน – ชมเมือง – โคโม่
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่  SERRAVALLE DESIGNER OUTLET ตั้งอยู่ห่างจากเมือง มิลานเพียง 60 นาที เป็น outlet ที่มีพื้นที่มากที่สุดของยุโรป และบริหารงานโดย McArthurGlen Group เครือธุรกิจ outlet ชั้นนำของยุโรป ซึ่งมี 13 แห่งในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และอิตาลี ร้านค้าใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 ร้าน แหล่งช้อปปิ้งที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบหรูหรา ด้วยร้านค้าที่นำเสนอแฟชั่นแบรนด์อิตาลีและแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ อาทิ Gucci , Prada , Armani , Burberry , Nike,Adidas, Michael Kors, Calvin Klein, Benetton, Guess  … เป็นต้น
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี นำท่านเดินทางสู่บริเวณสนามฟุตบอลของทีมงูใหญ่ “ อินเตอร์มิลาน”  ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าของแท้มากมายอาทิเช่น ผ้าพันคอ ,หมวก ,เสื้อฟุตบอล ,ลูกฟุตบอล ,แก้วน้ำ ,มาสคอตของทีม ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าของแท้จากสโมสรอินเตอร์มิลานไว้เป็นที่ระลึก นำท่านชม“ ปราสาทสฟอร์เซสโก้ ” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ำพุที่โพยพุ่งบริเวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิค จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่  เมืองโคโม่ (Como)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Cruise Hotel     หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สี่ โคโม่ – ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – กรุงเบิร์น
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำท่านไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น” นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “ มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ” นำท่านชม “ สวนกุหลาบ ”ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง จากนั้นเที่ยวชม “ เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี ”สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซย่านเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ “ ถนนครัมกาสเซ ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ นำท่านชม “ นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น ” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Holiday Inn Bern Westside Hotel / Allegro Hotel  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ห้า กรุงเบิร์น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปีภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – Harder Kulm – อินเทอร์ลาเก้น
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่งรถไฟชมวิว” ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด เจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วนำคณะลงรถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ” Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ นำท่านเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันงดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพื่อเดินทางสู่สถานีสุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเก้น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทย เรื่อง วันนี้ที่รอคอย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก พิเศษสุด นำท่านโดยสารรถรางไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิว Harder Kulm ให้ท่านเก็บวิวความสวยงามของเมืองอินเทอลาเค่น และทะเลสาบทุน และ ทะเลสาบเบรียนได้อย่างชัดเจน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : City Oberland Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น – ชนีเก้ ปลาตเต้ – กรินเดลวาลด์ เฟียสต์ – ซุก
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ยอดเขาที่สวยงาม คือชนีเก้ ปลาตเต้ (Schynige Platte) ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,967 เมตร โดยรถไฟฟันเฟืองประวัติศาสตร์ยุคบุกเบิกกว่า 120 ปี ที่สามารถชมทัสนียภาพของ 3 ภูเขา ไอเกอร์(Eiger), เมิ้นซ์(Monch) และ จุงเฟรา(Jungfrau) ที่สวยงามตระการตา ชมสวนพฤกษาศาสตร์อัลไพน์ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้กว่า 650 ชนิด

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) เพื่อนำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้น สู่ยอดเขา กรินเดลวาลด์ เฟียสต์(Grindelwald First) ที่ความสูง เหนือระดับน้ำทะเล 2,168 เมตร พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรม ที่สนุกสนานตื่นเต้นโดยใช้เวลา โดยสารกระเช้าเพียง 25 นาทีสู่ ยอดเขา นำท่านเดินบนทางเดินเลียบหน้าผา เฟียสต์(First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูง ชมทัศนียภาพตะการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนรามา โดย ทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนรามา บนระเบียงชมวิว ทียื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติความยาวถึง 45 เมตรเลยที่เดียว จากนั้นนำท่านชมเมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุกชมทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค  จากนั้นนำท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี นำท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Park Hotel Zug / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ด ซุก – ซูริค – สนามบิน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน…นำท่านเช็คอินและทำ TAX REFUNED
13.30 เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ)
วันที่แปด กรุงเทพฯ
05.30 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ