Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
big-5
Victoria waterfall
เคปทาวน์
2015-03-06-1425660711-6115592-wildebeestdreamstime_xl_17312474
Rainbow over Victoria Falls in Zimbabwe, sunny day in Africa
shutterstock_727249072
big-5
Victoria waterfall
เคปทาวน์
2015-03-06-1425660711-6115592-wildebeestdreamstime_xl_17312474
Rainbow over Victoria Falls in Zimbabwe, sunny day in Africa
shutterstock_727249072

WPEK2110C แอฟริกาใต้ 10 วัน EK [CPT-JNB] ส.ค.-ธ.ค. 2019

ขึ้นชมความงดงามจากมุมสูงของเมืองเคปทาวน์ โดยเฮลิคอปเตอร์
ชมฉลามขาว ณ เมืองกันส์บาย ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกเมืองที่สามารถชมฉลามขาวได้ดีที่สุดสัมผัสความน่ารักของฝูงแมวน้ำ ณ เกาะดุยเกอร์ และ เพนกวิน ณ หาดโบลเดอร์
ชมอนุสาวรีย์หนทางไกลสู่เสรีภาพ จุดเริ่มต้นของการต่อสู้เรื่องการเหยียดสีผิวและความเท่าเทียม พิเศษ ท่องซาฟารี ณ.อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ และป่าปิลันเนสเบิร์กเพิ่มตามล่าหาBIG5               

เดินทางสะดวกสบาย โดยเที่ยวบินภายใน 2 ขา จาก เคปทาวน์-ครูเกอร์ // ครูเกอร์-โจฮันเนสเบิร์ก

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
30 พ.ย. 629 ธ.ค. 62129,900฿download pdf
วันที่1กรุงเทพฯ – ดูไบ
17.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 9เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES)  พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.35นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ  โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 373
วันที่2       ดูไบ – เคปทาวน์ – ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง – เทเบิ้ล เมาท์เท่น    
00.50เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
03.50ออกเดินทางสู่ เคปทาวน์  โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 772
11.35เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเคปทาวน์  ประเทศแอฟริกาใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพำนักในแอฟริกาใต้ได้ 30 วัน) นำท่านชมเมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) ซึ่งตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวต่างอากาศ และยังมีแหลมต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่งตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทวีปแอฟริกา เป็นจุดที่มหาสมุทรแอต แลนติคและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกันจึงทำให้มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝั่งทะเลของเคปทาวน์นี้ เป็นเส้นทางที่น่าเที่ยวที่สุดและมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง *พิเศษ!!!นำท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมเมืองเคปทาวน์จากมุมสูง ท่านจะได้เห็นความสวยงามของเมืองเคปทาวน์ได้โดยรอบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้น นำท่านขึ้นสู่ เทเบิ้ล เมาท์เท่น (TABLE MOUNTAIN) ภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะโดยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (TABLE MOUNTAIN AERIAL CABLEWAY)  ซึ่งในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งนี้เพื่อความ  ปลอดภัยของผู้มาเยือน ขึ้นมาด้านบน มีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ทีเดียว บนภูเขาโต๊ะนี้มีสัตว์ตัวเล็กประเภทหนึ่งหน้าตาน่าเอ็นดู ชื่อว่าตัวเดสซี่ หรือกระต่ายบิน (DASSIE OR ROCK RABBIT) มีลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกับกระต่ายเป็นมิตรกับผู้คนที่ผ่านมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายล้อมหลายต่อหลายลูก แต่ที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด (LION HEAD) ภูเขาที่มองดูแล้วใครๆ ก็ต้องพูดว่าคล้ายกับหัวสิงโต ในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลุกนี้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก หมายเหตุ กระเช้า CABLE CAR จะปิดทำการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยทางบริษัทฯ จัดโปรแกรมทัวร์ นั่งรถม้าชมปราสาทแห่ง แหลมกู๊ดโฮป แทน
ค่ำบริการอาคารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
พักที่THE COMMODORE HOTEL                                               หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3     เคปทาวน์ – กันส์บาย – ดำน้ำร่วมกับฉลามขาว
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
04.00นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกันส์บาย (GANSBAAI) หมู่บ้านชาวประมงใน WESTERN CAPE ของแอฟริกาใต้ (SOUTH AFRICA) โดยนักวิจัยที่ได้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อที่จะดูปลาฉลามขาวยักษ์ นำทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดขีดกลาง มหาสมุทรแอตแลนติก“ATLANTIC OCEAN” 
เที่ยงบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านดำน้ำอยู่ในกรงชมฉลามขาว “GREAT WHITE SHARK CAGE DIVING” ที่หนังสือ LONELY PLANET ยกให้เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมที่ตื่นเต้นที่สุดของโลก การดำน้ำร่วมกับฉลามขาว “GREAT WHITE SHARK CAGE DIVING” กลายเป็นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความตื่นเต้นแบบใหม่และผู้ที่ต้องการดูฉลามขาวอย่างใกล้ชิด ผู้มาชมปลาฉลามขาว จะอยู่ในกรงที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งจะเป็นจุดที่เห็นปลาฉลามขาวได้ชัดเจนที่สุด โดยที่ยังปลอดภัยอยู่และเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ สัตว์นักล่าที่ตัวใหญ่และดุร้ายอย่างปลาฉลามขาวย่อมเป็นสถานการณ์ที่ทำ ให้อดรีนาลีนฉีดพล่าน ไปทั่วร่างกายเป็นประสบการณ์ที่น่าค้นหาวิธีการล่อปลาฉลามขาวคือการใช้เหยื่อ ที่ชุ่มไปด้วยเลือดไปเป็นเป้าล่อเรียก ความสนใจของปลาฉลามขาว (การดำน้ำ)
(โปรแกรมการชมฉลามขาว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในแต่ละวันเป็นหลัก)
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่THE COMMODORE HOTEL                                               หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4        เคปทาวน์ – ฮูทเบย์ – ชมแมวน้ำ – ไซมอน – แหลมกู๊ดโฮป – โจฮันเนสเบิร์ก
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านลงเรือที่ท่าเรือฮูทเบย์ (HOUT BAY) เพื่อไปชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND) เหล่าแมวน้ำตัวอ้วนอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาติ แล้วแวะเยี่ยมเหล่าบรรดานกเพนกวินแอฟริกันที่ “เมืองไซมอน” (SIMON’S TOWN) ณ เมืองแห่งนี้บ้านเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขา หันหน้าออกทะเล ซึ่งเจ้าของส่วนมากเป็นคนมีฐานะทั้งนั้น เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร์ เจ้าบ้านตัวน้อยเพนกวินแอฟริกัน ตัวผู้มีสีสันมากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนั้น ส่วนตัวเมียจะไม่มี ลำตัวมีสีดำขาวตัดกัน แต่ตัวเมียมีสีน้ำตาลและมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินที่นี่ใช้ชีวิตอย่างอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ แหลมแห่งความหวังหรือแหลมกู๊ดโฮป
เที่ยงบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) อยู่ในเขตสงวน CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจน บนผิวน้ำซึ่งเป็นเหตุให้บริเวณนี้ ท้องทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นมาประทะกัน ทำให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน ทัศนะวิสัยไม่ดีนักทำให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆ จนก่อให้เกิดเรื่องราวของภาพหลอน มิติลี้ลับและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตช์แมน FLYING DUTCHMAN ซึ่งเป็นชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช์ ที่พยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จ ทำให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมอกหนาทึบจนถึงทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ เคปพ้อยท์ (CAPE POINT)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่THE COMMODORE HOTEL                                               หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5เคปทาวน์ – ครูเกอร์ – SABI GAME RESERVE – AFTERNOON GAME DRIVE   
เช้าบริการอาหารเช้าแบบกล่อง

นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบิน

…….ออกเดินทางโดยสายการบิน……………… โดยเที่ยวบินที่ …………
…….เดินทางถึงเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ (KRUGER NATIONAL PARK) ดั้งเดิมนั้นคือ “เขตสงวนล่าสัตว์ซาบี (SABI GAME RESERVE) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกาใต้ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1926 มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตร จากจุดใต้สุดถึงจุดเหนือสุดมีระยะทางประมาณ 560 กิโลเมตร นับว่าเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงก้องโลกในแอฟริกาที่จะพาเหล่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับชีวิตของสัตว์ป่าได้ดีที่สุดในแอฟริกาและทั่วโลก โดยชื่อครูเกอร์นั้นตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ “พอล ครูเกอร์” (PAUL  KRUGER) ประธานาธิบดีคนที่ 5 ของแอฟริกาใต้  แต่เป็นประธานาธิบดีคนแรกหลังจากที่แอฟริกาใต้พ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ  ภายในเนื้อที่ประมาณ 20,000 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้เป็นอุทยานที่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์แห่งแรก  เป็นอุทยานสำคัญของแอฟริกาที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เพราะความสวยงามและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์แบบทุ่งหญ้าสะวันนา องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน
บ่ายให้ท่านเพลิดเพลินไปกับ AFTERNOON GAME DRIVE  ตามล่าหา BIG FIVE ใน PRIVATE GAME RESERVE พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยรถที่ถูกผลิตมาอย่างพิเศษ ในการบุกป่าซาฟารี ท่านสามารถเที่ยวชมสัตว์ป่ามากมายในสไตล์ซาฟารีที่ได้ชมการดำเนินชีวิตของสัตว์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ที่สำคัญอุทยานแห่งนี้ยังมีสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก เช่น แรดขาวที่มีจำนวนถึงเกือบ 7,000 ตัว สิงโต 2,000 ตัว ช้าง 12,000 ตัว และเพื่อร่วมโลกของเราชนิดอื่นๆอีกที่มาย ซึ่งที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็น่าจะเป็นสิงโตขาว เพราะว่ากันว่าเหลือที่นี่ที่เดียวในโลก
คํ่าบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่SABI RIVER SUN                                                                    หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่6ครูเกอร์ – ส่องสัตว์ซาฟารี – BOURKE’S LUCK POTHOLES – GOD’S WINDOW
น้ำตกเบอร์ลิน – THE GRASKOP GORGE GLASS LIFT
05.00ก่อนฟ้าสาง นำท่านออกเดินทาง ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ นำท่านสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีนายพรานซึ่งเป็นทั้งคนขับและผู้บรรยายนำเที่ยวชมสัตว์ต่างๆ ออกเดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่า  และป่าซาฟารีของเอกชน เปิดให้ท่านได้ท่องป่าซาฟารี ชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ของแอฟริกาคือ สิงโต แรด ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่น่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด นำท่านเข้าพักในซาฟารีลอดจ์ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ที่วนอุทยานสัตว์ป่า
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ BOURKE’S LUCK POTHOLES ชมความงามของธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งประกอบไปด้วยหิน ขนาดต่าง ๆ ที่เกิดการกัดกร่อนของธรรมชาติมานับล้านปีและได้รับการตั้งชื่อว่า POTHOLES หลังจากได้มีการขุดค้นพบทองคำในบริเวณนี้ นําท่านเที่ยวชมทัศนียภาพที่น่าทึ้งที่สุดของแอฟริกาใต้ที่เรียกว่า เส้นทางพาโนรามา เส้นทาง ท่องเที่ยวที่ท่านจะได้เห็นวิว 360 องศา เห็นป่าไม้สุดสายตาตลอดเส้นทาง ท่านจะมีความสุขกับทัศนียภาพอัน งดงามของโอบภูเขาสูง ท้องฟ้าสวยและป่าไม้อันแสนอุดมสมบูรณ์  ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินกับความยิ่งใหญ่และงดงามทางธรรมชาติของ GOD’S WINDOW หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นไฮไลท์ของเส้นทางสายพาโนรามา ที่นี่ เปรียบเสมือนหน้าต่างพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้เรามองไปได้รอบทิศ เสมือนหนึ่งมีทิวเขาโอบล้อมเราไว้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่ THE GRASKOP GORGE LIFT ให้ท่านได้ลงลิฟท์กระจกที่จะนำท่านเดินทางลงสู่ใจกลางของดินแดนมหัศจรรย์แห่งป่า MPUMALANGA ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงตระหง่าน มีความลึกถึง 70 เมตรในหุบเขาด้านล่างก่อกำแพงธรรมชาติให้ทุกท่านได้ผจญภัยและศึกษาเส้นทางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ จากนั้น  นำท่านชม น้ำตกเบอร์ลิน ตกจากใจกลางหน้าผาสูงชันซึ่งสูงประมาณ 80 เมตร รูปร่างของน้ำตกเปรียบได้กับเทียนยักษ์ ช่องทางแคบ ๆ ที่เป็นธรรมชาติที่ด้านบนของน้ำตกทำให้เกิด “ไส้ตะเกียง” ของเทียนและเมื่อน้ำหยดลงมาจากจุดนี้ น้ำจะออกไปสร้างเทียนที่เหลือก่อนที่จะเทลงไปในแอ่งน้ำด้านล่างของน้ำตก ชื่อน้ำตกเบอร์ลินได้ชื่อมาจากคนงานเหมืองที่เดินทางไปยังแอฟริกาใต้จากยุโรปในช่วงยุคตื่นทองและตั้งชื่อน้ำตกแต่ละแห่งในภูมิภาคหลังจากเมืองบ้านเกิดของพวกเขาหรือสถานที่จากประเทศบ้านเกิดของพวกเขา
คํ่าบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่SABI RIVER SUN                                                                    หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่7เนลสไปรต์ – ซัน ซิตี้ – THE PALACE OF THE LOST CITY   
เช้าบริการอาหารเช้าแบบกล่อง
……..นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบินนานาชาติครูเกอร์
……..ออกเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบิน……………… เที่ยวบินที่ …………
……..เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโป
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ซันซิตี้” (SUN CITY หรือ THE LOST CITY) เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปล่าและแห้งแล้งในแคว้น BOPHUTSWANA กลางแอฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อยๆ ตั้งแต่โรงแรมเดอะซันซิตี้, โรงแรมเดอะคาบานาส,โรงแรมเดอะคาสเคด และ เดอะพาเลซ (THE PALACE OR THE PALACE OF THE LOST CITY) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในสไตล์แอฟริกัน ให้สมกับเป็นอาณาจักรอลังการดาวล้านดวงแห่งนี้ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวก มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่ มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดเป็นอย่างระเบียบสวยงาม นอกเหนือจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งกอล์ฟนัดสำคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก GARY PLAYER คือ GARY PLAYER GOLF COURSE และ SUN CITY GOLF COURSE โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโกเธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อยๆ ที่สร้างความสดชื่นสบายอย่างบอกไม่ถูก บางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สำหรับแขกที่มาพัก THE PALACE เท่านั้น
คํ่าบริการอาคารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่THE PALACE OF THE LOST CITY                                   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่8ซัน ซิตี้ – ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ – THE CRADLE OF HUMANKIND
LONG MARCH TO FREEDOM – WELWITSCHIA MARKET – พริทอเรีย   
05.00ก่อนฟ้าสาง นำท่านออกเดินทาง ท่องป่าซาฟารีรับอรุณ ที่ป่าพีลันเนสเบิร์ก ที่มีเนื้อที่กว่า 500 ตารางกิโลเมตร นำท่านสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม โดยมีนายพรานซึ่งเป็นทั้งคนขับและผู้บรรยายนำเที่ยวชมสัตว์ต่างๆ ออกเดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก  และป่าซาฟารีของเอกชน เปิดให้ท่านได้ท่องป่าซาฟารี ชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 ของแอฟริกาคือ สิงโต แรด ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่น่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ที่วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก (PILANESBERG GAME RESERVE) รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโลก ด้านข้างเปิดโล่งรับลม จุคนได้ 20 คน รถแต่ละคันมีนายพรานหรือ RANGER ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ ป่าพิลันเนสเบิร์กแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนทำให้ผืนดินมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและแน่นอนหมายรวมถึง ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 5 (BIG FIVE) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะสัตว์ที่นี่อยู่กันอย่างอิสระ ในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใต้มีสัตว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึ่งสัตว์ป่ามีชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทาง THE CRADLE OF HUMANKIND  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโยฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้ ในเมืองกัวเต็ง  ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1999  ปัจจุบันมีพื้นที่ 289 ตารางกิโลเมตร  และมีความซับซ้อนของถ้ำหินปูน ชื่อที่ลงทะเบียนในมรดกโลกคือ FOSSIL HOMINID SITES OF SOUTH AFRICA เป็นที่ตั้งของการค้นพบซากมนุษย์ดึกดำบรรพ์ AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS เมื่อ 2.3 ล้านปี ชื่อเล่นของเธอคือ  PLES พบในปี 1947 โดย ROBERT BROOM และ JOHN ROBINSON การค้นพบนี้ช่วยยืนยันการค้นพบกะโหลกศีรษะ ของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ ที่รู้จักกันในนาม TAUNG CHILD โดย RAYMOND DART ซึ่งถูกค้นพบ แต่ยังมีโครงกระดูกของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุด เธออยู่ในพิธภัณฑ์แห่งชาติในประเทศ เอธิโอเปีย เธอชื่อว่า ลูซี่ (LUCY) ซึ่งโครงกระดูกของลูซี่มีอายุราว 3.5 ล้านปีซึ่งถือกันว่าเป็น “ผู้หญิง” ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก THE OLDEST WOMAN IN THE WORLD
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้น นำท่านชม LONG MARCH TO FREEDOM  รูปปั้นสำริดของบุคคลสำคัญ ที่นำไปสู่อิสรภาพในประวัติศาสตร์โลกและแอฟริกา รูปปั่นของบุคคลสำคัญ เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1700 ตั่งแต่หัวหน้าเผ่า กษัตริย์ หัวหน้ากบฏ มิชชันนารีและคนทรยศพร้อมคนรุ่นต่อไปของนักสู้เพื่ออิสรภาพ ไปจนถึงรูปปั่นสำริดของ เนลสัน แมนเดลา NELSON MANDELA รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ นักสู้ ผู้ต่อต้านการเหยียดผิวและเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องของแอฟริกาใต้ เขาได้รับรางวัลต่าง ๆ มากกว่า 250 รางวัลตลอดช่วงเวลา 4 ทศวรรษ รางวัลที่สำคัญที่สุดคือ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วย จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ ตลาด WELWITSSCHIA MARKET เป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองขายงานศิลปะงานฝีมือ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและสินค้าพื้นเมืองมากมาย ได้เวลาอันสมควร  นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพริทอเรีย” (PRITORIA)
ค่ำบริการอาคารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักTHE MASLOW TIME SQUARE                                           หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่9พริทอเรีย – จัตุรัสกลางเมือง – หมู่บ้านเรเซดี-
โจฮันเนสเบิร์ก – ช้อปปิ้ง SANDTON – สนามบิน
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเที่ยวชม เมืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (PRETORIA) เมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี้ ตั้งตามชื่อของแอนดีส์  พรีทอรีอัส (ANDRIES PRETORIUS) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (BOER) กับชนพื้นเมืองผิวดำ พริทอเรีย จึงเป็นเมืองหลวงของชาวบัวร์ที่พยายามต่อสู้กับพวกอังกฤษเพื่อให้ได้อิสรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทำเนียบประธานาธิบดีและที่ทำการรัฐบาล วุฒิสภาจะจัดประชุมขึ้นที่เมืองพริทอเรีย สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (JACARANDA) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่น ซากุระของชาวญี่ปุ่น เมืองนี้ได้สมญานามว่า “CITY OF JACARANDAS” ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งให้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง บริเวณจัตุรัสกลางเมือง (CHURCH SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (PAUL KRUMGER MONUMENT) ประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครองและรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกันผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเรเซดี (LESEDI CULTURAL VILLAGE) หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้นำเสนอวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆของชาวแอฟริกาใต้ได้อย่างละเอียด ทั้งรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศิลปะการแสดงต่างๆ รอให้ทุกท่านสัมผัส นำท่านชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเรเซดี นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (JOHANNESBURG) หรือที่ชาวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้นๆว่า “โจเบิร์ก” ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีก่อน และได้รับฉายาว่า THE GOLD CITY ในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสีผิว ทำให้เกิดชุมชนต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเป็นเมืองคนขาว คือ SANDTON และเมืองคนดำคือ SOWETO เป็นเมืองลูกรายล้อมโจเบิร์ก ในปัจจุบันโจเบิร์กนั้น คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและอาคารสูงทันสมัย ตัวเมืองโจฮันเนสเบิร์กทุกวันนี้มีลักษณะไม่ต่างกับเมืองใหญ่ทั่วโลก จากนั้นนำเข้าสู่ เขต SANDTON อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าในแหล่ง ช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่ แมนเดลลา สแควร์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโออาร์ แทมโป
22.20นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์  (EMIRATES AIRLINE) เที่ยวบินที่ EK 76
วันที่10กรุงเทพฯ
08.20เดินทางถึง นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
09.40เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์  (EMIRATES AIRLINE) เที่ยวบินที่ EK372
19.15เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์