Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Allure of the seas M
Castel Gandolfo M
Drach Cave M
GUELL PARK M
pompeii M
Provence south france M
Santa Maria de Montserrat M
Allure of the seas M
Castel Gandolfo M
Drach Cave M
GUELL PARK M
pompeii M
Provence south france M
Santa Maria de Montserrat M

WQR6111B Mediterranean 11 Day QR Spain France Italy May-Oct 2020 (Allure Of The Seas 2020)

บาร์เซโลน่า * มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ * ปัลมา เดอ มายอร์กา * ถ้ำแดรค เข้าชมมหาวิหารเลอซู * ฝรั่งเศส * เมืองอาเล่ส์ * เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์  เมืองมาร์กเซย์ * โพรวองซ์ * โฟสดินาโว * เมืองลุกกา * เมืองทิโวรี่ * เนินเขา TIBURTINE * ปราสาทแกนโดโฟ * เนเปิล * พระราชวังกาแซร์ตา * ปอมเปอี
ชมวิวเนินเขา Montjuïc * ช้อปปิ้งถนนลารัมบลา ของบาร์เซโลน่า
เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
7 ส.ค. 6317 ส.ค. 63109,900฿download pdf
18 ก.ย. 6328 ก.ย. 63105,900฿download pdf
16 ต.ค. 6326 ต.ค. 63105,900฿download pdf
Allure of the Seas NEW changes for 2020!

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
18.00พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
21.15ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR833
วันที่2       โดฮา – บาร์เซโลน่า – มองเซอร์รัต – ซากราด้า – ลาลัมบลา
00.25ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
01.40ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR137
07.40ถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เขามองเซอร์รัต (Montserrat) ที่สูงถึง 1,236 เมตร นำท่านเข้าชมวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria de Montserrat) อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งภายในวิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรูปปั้นที่ตกแต่งบนอาคารทั้งหลายที่งดงาม ภายในวิหาร ประดิษฐานพระแม่มารีดำ (Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) อยู่ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกส่วนใหญ่เขามีความเชื่อว่าภูเขานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เที่ยงบริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่กรุงบาเซโลน่า ชมความงามของเมืองบาร์เซโลนา จากนั้น นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้  นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่NH COLLECTION HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3     บาร์เซโลน่า – กูเอลปาร์ค – เรือสำราญ ALLURE OF THE SEAS
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชมภายใน)  เป็นคอมเพลกซ์สวนที่มีองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่บนเขาเอลการ์เมล ในเขตกราเซีย เมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยสถาปนิกชาว คาตาลัน อันตอนี เกาดี และสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1900-1914 มีพื้นที่ครอบคลุม 0.1718 ตร.กม ทำให้เป็นหนึ่งในงานด้านสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ตั้งมรดกโลก ที่  เป็นงานของ อันตอนี เกาดี
เที่ยงนำท่านเชคอินขึ้นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean Allure SEAS ซึ่งเป็นเรือสำราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของเรือสำราญที่จะทุบสถิติ เป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 225,282 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,408 คน ห้อง 2700 ห้อง ชั้นโดยสาร 16 ชั้น พร้อมพนักงานบนเรือทั้งหมด 2,164 ท่าน สระว่ายน้ำ 3 สระ ลิฟท์ 24 ตัว พร้อม Entertainment Complex ต่างๆ มากกว่าเรือลำอื่น

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ค่ำนี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ Allure (แต่งกายแบบสากล)
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**
วันที่4        ปัลมา เดอมายอร์ก้า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) นำท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมาเมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะมายอร์ก้า โดยถ้ำใต้ดินแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในถ้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างหินงอกหินย้อย และทะเลสาบใต้ดิน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลิก บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 นำท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจำหน่ายมากมาย
14.00นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา
16.00เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**
วันที่5โพรวองซ์ – อาเล่ส์ – เอ็กซ์ โพรวองซ์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เวลา9.00น….. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอาเล่ส์(Arles) เมืองประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่ และเป็นเมืองที่แวนโก๊ะ เคยอาศัยอยู่ที่นี้ก่อน จะเสียชีวิต เมืองนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และองค์การยูเนสโกยกให้เมืองอา เล่ส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 ในเขตเมืองเก่าท่านจะได้สัมผัสความเป็นเมืองโรมันโบราณ นำท่านชมโบสถ์ โทรแปรง (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมโรมัน เป็นโบสถ์ที่บิชอบคนแรกของเมืองอาเล่ส์ได้อยู่สถานที่แห่งนี้ นำท่านชมภายนอก สนามสู้วัวกระทิงตั้งแต่สมัยโรมัน (Les Arènes) ในปัจจุบันที่นี่ยังถูกใช้จัดงานแสดงสู้วัวกระทิง ประจำปีของเมือง Arles

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์” (Aix en Provence) ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองส์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผัก และผลไม้สดๆจากไร่ ตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมัน ที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมาร์เซย์” (Marseille) เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส
16.00นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์
18.00เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือลาสเปเซีย
คํ่ารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**
วันที่6ลา สเปเซีย – Fosdinovo – Lucca
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.30น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย นำท่านเที่ยวชมเมืองโฟสดินาโว (Fosdinovo) เป็นเมืองเล็กๆ ในประเทศอิตาลีที่มีประชากร ประมาณเพียง 4817 คน และเป็นที่ตั้งของปราสาท Fosdinovo castle อยู่ทางตอนเหนือของแคว้นทัสคานี (Tuscany) ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในจะมีห้องโถ่งกว้างขวางและและห้องต่างๆจะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในยังประกอบด้วยปติมากรรมต่างๆ ภาพวาด และสิ่งท่อที่มีตราประจำตระกูลของ “Spino Fioritoอีกด้วย

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเที่ยวชมเมืองลุกกา (Lucca) เป็นเมืองคลาสสิกอีกเมืองหนึ่งในแคว้นทัสคานี ที่มีชื่อเสียงของเหล่านักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมืองตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นเทือกเขาแอลป์ จึงเป็นสถานที่นักปีนเขานิยมพักที่เมืองนี้ ภายในเมืองนี้มีล่องร่อยของประวัติศาสตร์จากซากโบราณต่างๆตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นำท่านชม จัตุรัส ซาน มาติโน่ (San Martino Square) ให้ท่านเดินถ่ายรูป และเดินเล่นจนเมือง
16.00นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย
18.30เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย
คํ่ารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**
วันที่7ชิวิคตาเวคเคีย – ทิโวรี – ปราสาทแกนโดลโฟ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง

07.00น….เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทิโวรี่ ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นลาซิโอ (Lazio) ตัวเมืองทิโวรี่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง เหนือแม่น้ำอาเนียน (Aniene) ชมเนินเขา TIBURTINE  ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงามสุดลูกหูลูกตาจะเปิดต้อนรับปลุกประสาทสัมผัสทุกอย่างให้สดชื่น มีชีวิตชีวาโดยเฉพาะเหล่าวิลล่าพักร้อนของชนชั้นสูงในสมัยก่อนเพื่อสัมผัสกับความโรแมนติกจับใจ

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ปราสาทแกนโดโฟ (Castel Gandolfo) คาสเตลแกนโดลโฟ พระตำหนักที่ประทับพักร้อนของสมเด็จพระสันตะปาปา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกมานานหลายศตวรรษ ซึ่งหมู่อาคารพระตำหนัก ณ ที่นี้มีความพิเศษตรงที่ถือเป็นเขตกรรมสิทธิ์ของวาติกันแม้ว่ามันจะอยู่ภายนอกก็ตาม ความที่ทำเลนี้สวยงามมองเห็นผืนน้ำสีครามเบื้องล่างและอากาศดีจึงเป็นที่ที่จักรพรรดิโรมันทรงเลือกเป็นที่ประทับมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว จนต่อมา ก็กลายเป็นสวนแบบอิตาเลียนที่ร่มรื่นและพระตำหนักของโป๊ปจอห์นปอลที่ 2 ได้สร้างสระว่ายน้ำขึ้นในที่ประทับฤดูร้อนเป็นครั้งแรก สถานที่พักร้อนแห่งนี้ได้มีบทเด่นขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อยุคนาซีเรืองอำนาจได้มีชาวยิวจำนวนหนึ่งเข้ามาลี้ภัยการถูกไล่ล่าอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งภายในมีฟาร์มเรือนกระจกและมีการเลี้ยงสัตว์เองจึงเป็นเสบียงสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนอยู่รอดได้ ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์ผู้ประทับและกับน้ำพระทัยที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไร้ขอบเขต
16.00นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
18.00เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเนเปิลส์
คํ่ารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**
วันที่8เนเปิ้ล – กาแซร์ตา – ปอมเปอี
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เวลา07.00…นำท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซร์ตา แห่งแว้นคัมปาเนียของอิตาลี นำท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งในพระราชวังแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้าง  พระราชวังกาแซร์ตาเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้าชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผู้ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจำลองสำหรับพระราชวัง พระเจ้าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แต่พระองค์ก็มิได้มีโอกาสที่จะได้บรรทมในพระราชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจ้าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหากษัตริย์สเปน การก่อสร้างดำเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผู้ครองเนเปิลส์ต่อมาคือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แห่งเนเปิลส์ 

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางเข้าสู่ “ เมืองปอมเปอี ”  นำชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน โดยไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาได้เลย และปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจำของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตายได้เป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกับกำแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่า “ซากเมืองแห่งความตาย ”
16.30นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์
18.30เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ / หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**
วันที่9ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย


 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ พิเศษค่ำคืนก่อนการจากลา งานเลี้ยงอำลาของกัปตันเรือ (แต่งกายแบบสากล)

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ….ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าสำหรับนำลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้นำกระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะนำกระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ท่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและชำระในวันรุ่งขึ้น

พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Allure**
วันที่10บาร์เซโลนา – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
05.00เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า
08.00นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
นำท่านขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่า ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ายนำท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอาท์เลตแบรนด์เนมขนาดใหญ่ใกล้เมืองบาร์เซโลน่า มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
22.30ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR142
วันที่11โดฮา – กรุงเทพฯ
05.40เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการ์ต้า
08.40ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
19.00เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์