Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
brooklyn bridge M
HARRISBURG M
Horses fall M
New york M
shutterstock_1366236380
Statue of Liberty M
WASHINGTON MONUMENT M
brooklyn bridge M
HARRISBURG M
Horses fall M
New york M
shutterstock_1366236380
Statue of Liberty M
WASHINGTON MONUMENT M

WQR5010J อเมริกาตะวันออก 10 วัน [JFK-PHL] MAR 2020 [NATIONAL CHERRY BLOSSOM FESTIVAL]

ชมเทศกาลซากุระ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี
ชมความงดงามของน้ำตกไนแองการ่า สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อวกาศและพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ” ของสถาบันสมิธโซเนียน

อิสระช้อปปิ้งฮัดสัน ยาร์ด ศูนย์รวมการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งแห่งใหญ่ของมหานครนิวยอร์ก

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 มี.ค. 635 เม.ย. 6369,900฿download pdf
30 มี.ค. 638 เม.ย. 6369,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกกรุงเทพฯ – โดฮา
16.30
นัดหมายทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวก
 20.55ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ QR833
วันที่สองโดฮา – นิวยอร์ค – ฮัดสัน ยาร์ด – ย่านไทม์สแควร์
00.05เดินทางถึงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
 01.55ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 703
 08.40เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และ ย่านบรูคลิน  นำท่านชม “ฮัดสัน ยาร์ด” (HUDSON YARD) หรือรู้จักในนาม VESSEL สิ่งก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมเมือง อีกจุดนึง ที่ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่อมต่อกันอย่างมากมาย    อิสระให้ท่านได้เลือก
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ICHIUMI JAPANESE & SEAFOOD BUFFET ร้านบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์ค มีเมนูให้ท่านเลือกหลากหลาย อาทิ
ซูชิ ซาซิมิ เทมปุระ ไก่เทอริยากิ ปลาแซลม่อนย่าง ปูอัด สลัด ยากิโซบะ อุด้ง ราเมง สุกี้ยากี้ มิโซะซุป หอยนางรม ตลอดจนผลไม้และของหวานที่มีให้ท่านเลือกทานอย่างเต็มอิ่ม

บ่ายจากนั้นผ่านชมตึกเอ็มไพร์สเตท (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นต้น (**หมายเหตุ หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วขึ้นชมวิวบน ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ ประมาณ 40 USD) / นำชมตัวมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท WALL ST. เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค เริ่มตั้งต้นอยู่ บนถนนสายนี้ ผ่านชม ย่านเรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์ (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นั่งได้ 6,500 ที่นั่ง นำ ท่านสู่ ย่านฟิฟธ์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่านที่เป็นศูนย์รวมของสินค้า ยี่ห้อชั้นนำและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง MACY นำท่านเดินชม ย่านไทม์สแควร์ (TIME SQUARE) แหล่งรวมป้ายโฆษณาขนาดมหึมา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอเมริกา  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและร้านขายของที่ระลึก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่APA WOODBRIDGE HOTEL / หรือเทียบเท่า
วันที่สามนิวยอร์ค – ล่องเรือชมเกาะเทพีเสรีภาพ – ซีราคิวส์
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) เดิมมีชื่อว่า Liberty Enlightening The World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบ เป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ  แลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี 1984ผ่านชม GROUND ZERO สถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่า ทันทีที่สิ้นสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันตำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ระลึกถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 911
 เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะท่านเดินทางสู่ “เมืองซีราคิวส์” (SYRACUSE) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬาระดับวิทยาลัย แสงอาทิตย์ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะเหมาะต่อการทำกิจกรรมในร่มและกลางแจ้งตลอดทั้งปีเพลิดเพลินได้ทั้งวันกับกิจกรรมกลางแจ้ง ช้อปปิ้ง และสถานที่ทางวัฒนธรรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก แต่เดิมซีราคิวส์เป็นเมืองหลักในการผลิตเกลือให้กับสหรัฐอเมริกา เมื่อมีมหาวิทยาลัยซีราคิวส์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็ทำให้เมืองนี้กระฉับกระเฉงจากพลังของหนุ่มสาว
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่HOLIDAY INN HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ซีราคิวส์ – ชมน้ำตกไนแองการ่า –  FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALLS
เช้า

8.00

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งอเมริกา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน น้ำตกไนแองการ่าเกิดจากบริมาณน้ำ ที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา น้ำตกไนแอการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS) บางครั้งก็เรียก น้ำตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก BRIDAL VEIL เดินทางถึงน้ำตกไนแองการ่า
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  อิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสชาติต้นตำรับ
บ่ายนำทุกท่านเดินทางสู่ “GOAT ISLAND” เกาะกลางที่คั่นกลางระหว่างน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และน้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) เพื่อชมความงดงามของ BRIDAL VEIL FALLS และ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS) นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่

*** หมายเหตุ : การล่องเรือ (MAID OF THE MIST) จะปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯ

ท่านสามารถซื้อทัวร์นั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า ในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์นี้จะเริ่มต้นด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้า จากพลังงานน้ำ (The Sir Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks Commission School of Horticulture

**หมายเหตุ…การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 150 USD ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “ไนแองการ่า แฟชั่นเอ้าท์เลท” (FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALLS) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมแท้ หลากหลายร้านค้ามากมาย เช่น ALDO, ASICS,
CALVIN KLEIN, BURBERRY, CLARKS, COACH, DKNY, FOOT LOCKER, FOSSIL, GAP FACTORY STORE, GUESS ACCESSORIES, H&M, OAKLEY, SAMSONITE, SWAROVSKI และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง PONDEROSA
STEAK HOUSE
 เสิร์ฟท่านด้วยสเต๊กเป็นจานหลัก พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารหลากหลายเมนู อาทิ สปาเก็ตตี้ ไก่ทอด ไส้กรอก เฟรนซ์ฟราย สลัดบาร์ และของหวาน ให้ท่านได้เลือกทานอย่างจุใจ
พักที่HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL / หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้าไนแองการ่า – วิลเลี่ยมสปอร์ต – แฮร์ริสเบิร์ก – โรงงานช็อกโกแลต – ร็อควิลล์  
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองร็อควิลล์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทางของมลรัฐนิวยอร์ค และมลรัฐเพนซิลวาเนีย เข้าสู่เมืองวิลเลียมสปอร์ต เมืองเก่าแก่ที่สำคัญของรัฐเพนซิลเวเนีย เคยเป็นศูนย์กลางการทำไม้รูปไม้ ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐและเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญระหว่างชาวอินเดียนแดงพื้นมืองเผ่าอีโรเควส์ (IROQUOIS)  กับชาวฝรั่งเศสผู้บุกรุก เดินทางถึงตัวเมืองนำท่านผ่านชมเมืองโดยรอบ
เที่ยงรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแฮร์ริสเบิร์ก”  (HARRISBURG) (ระยะทาง 160 กม. // ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 55 นาที) นำท่านแวะชม “โรงงานช็อคโกแล็ต” แสนอร่อยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ที่มีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโดงดังว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มา พร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เมืองร็อควิลล์” (ROCKVILLE) (ระยะทาง 178 กม. // ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของมอนต์โกเมอรี (MONTGOMERY COUNTRY) ในรัฐแมริแลนด์  มีพื้นที่รวม 34.8 ตารางกิโลเมตร
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE / หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หกร็อควิลล์   – วอชิงตัน ดีซี – ทำเนียบขาว – อนุสาวรีย์วอชิงตัน – เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน-ร็อควิลล์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (WASHINGTON DC) ชมกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นแทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์ จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER)  แวะถ่ายรูปกับทำเนียบขาว (THE WHITE HOUSE) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นำท่านชมและถ่ายรูปกับชม อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยู่ด้านใน ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็น  เกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำไทดัล บาซิน (TIDAL BASIN) อ่างเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบางส่วนระหว่างแม่น้ำพอตอแมก ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องการชมซากุระของกรุงวอชิงตัน ดีซี นำท่านชม อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น (LINCOLN MEMORIAL) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกำแพงสีดำ มีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร  อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามของดอกซากุระพร้อมเก็บภาพอนุสาวรีย์วอชิงตัน (WASHINGTON MONUMENT) โดยต้นซากุระได้รับมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นของขวัญเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี ในปี ค.ศ.1912 เป็นจำนวน 3,000 ต้น เทศกาลชมดอกซากุระจะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ที่ดีซี ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุด

*** หมายเหตุ : การชมดอกซากุระ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยเทศกาลจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ***

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย  ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAM  ES SMITHSON)   ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ เข้าชม พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน  (National Air and Space Museum) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง Kitty Hawk Flyer เครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์ ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) เพลิดเพลินกับการชมหุ่น  สตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติว่านำแต่  เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอ จนกระทั่งเจ้าของคนสุดท้ายส่งมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย เต็มอิ่มกับอาหารรสจัดตามแบบฉบับอาหารไทย ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี
พักที่RADISSON HOTEL WASHINGTON DC-ROCKVILLE / หรือระดับเทียบเท่า
วันที่เจ็ดร็อควิลล์ – ฟิลาเดเฟีย เอาท์เล็ท –  แอตแลนติก  ซิตี้
เช้า

15.30

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ Philadelphia Premium Outlets ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดใน  อเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250  ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่ขึ้นชื่นที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค  ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน หรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้
 

***อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองและกิจกรรมต่างๆของคาสิโน***

พักที่BALLY’ ATLANTIC CITY HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า
วันที่แปดแอตแลนติค ซิตี้ – เมืองฟิลาเดเฟีย – ชมเมือง
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาชม ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์  จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อ  ประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวาลหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็น ระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้  กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุดชม/ อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์  สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านสนุกกับการช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดใน USA คือห้าง MACY’S CENTER CITY   PHILADEPHIA ให้ท่านจับจ่ายใช้สอยอย่างอิสระ / ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟิลาเดเฟีย
 20.55ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR728
วันที่เก้าโดฮา – กรุงเทพฯ
16.10เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
18.30ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR826
วันที่สิบกรุงเทพฯ
 05.30เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ   โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัท ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ