Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
BRYCE CANYON NATIONAL PARK
ZION NATIONAL PARK
las vegas
ONTARIO
GRIFFITH PARK
shutterstock_119302513
BRYCE CANYON NATIONAL PARK
ZION NATIONAL PARK
las vegas
ONTARIO
GRIFFITH PARK
shutterstock_119302513

WCX5010L อเมริกาตะวันตก 10 วัน (NATIONAL PARK) CX [LAX-LAX] FEB-JUN 2020

เข้าชม อุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก

เก็บภาพความงาม ณ ฮอร์สชูเบนด์ จุดโค้งของแม่น้ำโคโลราโด ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า

สัมผัสความงดงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ “แอนทีโลป แคนยอน”

เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน และ อุทยานแห่งชาติไซออน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
28 มี.ค. 636 เม.ย. 6385,900฿download pdf
25 เม.ย. 634 พ.ค. 6387,900฿download pdf
30 พ.ค. 638 มิ.ย. 6387,900฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ลอส แองเจลิส – สวนกริฟฟิธ – ซานต้าโมนิก้า
ออนตาริโอ     
08.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ต์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (เคาน์เตอร์ M) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก*********
11.05ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 750
 15.00เดินทางถึง ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง
16.35 ออกเดินทางสู่ ลอส แองเจลิส โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 882
****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล*******************
13.05เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ “สวนกริฟฟิธ”  (GRIFFITH PARK) ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของคนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะมานั่งปิกนิค ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การปีนเขา ขี่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหอดูดาวให้ได้ขึ้นไปสำรวจอีกด้วย ท่านสามารถชมวิวเมือง ลอสแองเจลิส จากจุดชมวิวนี้ได้อย่างชัดเจน เก็บภาพป้ายฮอลลีวูด สัญลักษณ์ของ มหานครแอล เอ ได้จากจุดนี้ นำท่านเดินทางสู่ชายทะเล “ซานต้าโมนิก้า” (SANTA MONICA) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแองเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวซานต้าโมนิก้า  มีเมืองล้อม 3 ด้าน ได้แก่ ลอสแองเจลิส – แปซิฟิกพาลิเสดส์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูด ทางทิศเหนือเวสต์ลอสแองเจลิสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตาทางทิศตะวันออกและเวนิสติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีทะเลล้อมรอบ 1 ด้าน คือมหาสมุทรแปซิกติดทางทิศตะวันตกด้วยพื้นที่มากกว่า 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองออนตาริโอ” (ONTARIO)
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจีน อิ่มอร่อยกับเมนูกุ้งมังกร (LOBSTER)
พักที่HOMEWOOD SUITES BY HILTON ONTARIO-RANCHO CUCAMONGA       หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่2ออนตาริโอ – ลาสเวกัส  – พรีเมี่ยม เอาท์เลต
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส”  (LAS VEGAS) (ระยะทาง 359 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “FASHION OUTLETS OF LAS VEGAS” เป็นแหล่งช้อปปิ้ง OUTLETS ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในเมืองลาสเวกัส ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมครบครัน ราคาถูก ดีไซน์ใหม่ทันสมัย ให้เลือกมากมาย เช่น ALDO , ADIDAS , COACH , BURBERRY , LACOSTE , DIESEL , MICHAEL KORS, CALVIN KLEIN , DKNY , LEVI’S
ค่ำ*** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส หรือ สัมผัสประสบการณ์ชมวิวมุมสูง 550 ฟุต จากชิงช้าสวรรค์ (HIGH ROLLER) ของลาสเวกัส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย

(ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

พักที่BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO                   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติไซออน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไซออน”  (ZION NATIONAL PARK) (ระยะทาง 263 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของรัฐยูทาห์ (UTAH) เป็นอุทยานแห่งชาติทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยแต่เดิมนั้นอุทยานมีชื่อว่า MUKUNTUWEAP NATIONAL MONUMENT และได้มีการเปลี่ยนเป็นอุทยานแห่งชาติไซออนในปี 1918 อุทยานแห่งชาติไซออน พื้นที่ 593 ตารางกิโลเมตร โดย ไซออน (ZION) เป็นคำในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานที่หลบลี้ภัย โดยสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูมิทัศน์ทะเลทราย ประกอบไปด้วยภูเขา หน้าผาหินทราย หุบเขาลึก ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลทรายกันกว้างใหญ่ เป็นจุดหลายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าและปีนเขา สำหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติไซออน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่คุณจะต้องไม่พลาดไปเยือน คือ หุบเขาไซออน หรือ ไซออน แคนยอน (ZION CANYON) แคนยอนที่มีความยาว ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึก ประมาณ 800 เมตร ตื่นตาไปกับความงดงามของทัศนียภาพหน้าผาหินทรายที่ตั้งสูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขาลึก นำท่านเข้าสู่ “ไซออน แคนยอน วิลเลจ” (ZION CANYON VILLAGE) ทางเข้าสู่อุทยานอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไซออน”  (ZION NATIONAL PARK VISITOR CENTER) ตั้งอยู่เมืองสปริงเดล (SRINGDALE)  รัฐยูทาห์ (UTAH) เป็นหุบเขารูปตัววี ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะชั้นหินทรายของแม่น้ำเวอร์จิ้น (VIRGIN RIVER) จุดเริ่มต้นของการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติไซออน  จากนั้น นำท่านชม  “บังลังก์ขาว” (GREAT WHITE THRONE) ภูเขาหินทรายสีขาวในอุทยานแห่งชาติไซออน มีความสูง 2,400 ฟุต ซึ่งตั้งอยู่ในเขตวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกา
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ QUALITY INN BRYCE CANYON HOTEL                   หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่4ไบร์ซ แคนยอน –  ฮอร์นชูเบน – เพจ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน” (BRYCE CANYON NATIONAL PARK) เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (UTAH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 8,000-9,000 ฟุต (2,400-2,700 เมตร) เกิดขึ้นมากว่าหมื่นปีจากการเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงในพื้นที่สูงชันและเกิดการถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำและหิมะ จึงเกิดไบร์ซแคนยอนขึ้น ชาวอินเดียนแดง เรียกที่นี่ว่าหินแดง (RED ROCK) เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (HOODOOS) ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาดตำนานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหินเหล่านี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องคำสาปกลายเป็นหิน ไบรซ์แคนยอน ประกอบด้วยหินทรายสลับหินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึงช่วงต้นของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทั่งน้ำตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เริ่มมีการกร่อนของแม่น้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขารีอกกี้ (70-50 ล้านปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง และทำให้เกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปีก่อน การยกตัวทำให้หินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาสวยงามในปัจจุบัน สีน้ำตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์ (HEMATITE) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลือได้จากแร่ลิโมไนต์ (LIMONITE) ส่วนสีม่วง ได้จากแร่ไพโรลูไซต์ (PYROLUSITE) หินแต่ละชั้นมีความทนทานต่อการกร่อนแตกต่างกัน ทำให้เสาหินมีลักษณะเป็นปล้องๆ และเว้าตรงส่วนที่หินผุพังง่าย  นำท่านชมจุดชมวิวหลัก SUNRISE POINT จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องมาท่านจะได้ชมอัฒจันทร์อันตระการตา, ชม THOR’S HAMMER หรือปล่องไฟนางฟ้า, จุดชมวิว INSPIRATION ท่านจะได้ชมความงดงามที่แตกต่างกัน , และ BRYCE POINT เป็น 1 ในทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของอัฒจันทร์และความมหัศจรรย์ของที่นี่ BRYCE POINT มีชื่อเสียงในเรื่องพระอาทิตย์ขึ้น
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “ฮอร์สชูเบนด์”  (HORSESHOE BEND) (ระยะทาง 254 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)นำท่านสู่ฮอร์สชูเบนด์” (HORSESHOE BEND) จุดโค้งของแม่น้ำโคโลราโด ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้าสีเขียวมรกตโอบล้อมกับแกรนด์แคนยอนหินทราย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเพจ” (PAGE) ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐแอริโซนา (ARIZONA) เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองต้นน้ำของแกรนด์แคนยอน
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL                                     หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5 เพจ – แอนทีโลป แคนยอน – BEARIZONA WILDLIFE PARK – เซาท์ริม  
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “แอนทีโลป แคนยอน” (ANTELOPE CANYON) แอนทีโลปแคนยอน (ANTELOPE CANYON) ตั้งอยู่ในรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ของชนเผ่านาวาโฮ หุบเขาที่สวยงามนี้ เกิดจากการทำลายและกัดเซาะทางธรรมชาติคือ กระแสน้ำ และลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม กระแสน้ำได้ไหลด้วยความเร็วในขณะที่ไหลผ่านก็ได้กัดเซาะหินทรายออกไป ทำให้เกิดความลึก เรียบ และรอยเส้นในลักษณะริ้วไหลที่ผิวของหิน โดยในแต่ละฤดูกาลภูเขาหินทราย จะมีสีสันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน แอนทีโลปแคนยอน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (UPPER ANTELOPE CANYON) และช่วงล่าง โลเวอร์แอนทีโลปแคนยอน (LOWER ANTELOPE CANYON)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ BEARIZONA WILDLIFE PARK มีพื้นที่ประมาณ 160 เอเคอร์ ตั้งอยู่ใจกลางของแอริโซนาตอนเหนือ (ARIZONA)  และตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสงวนแห่งชาติ  นักท่องเที่ยวจะนั่งรถผ่านป่าสนกว่า 3 ไมล์ เพื่อชมสัตว์ในอเมริกาเหนือที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  ให้ท่านได้สัมผัสกับสัตว์ป่ามากมายพร้อมการเดินทางที่แสนตื่นเต้น นั่งรถชมวิวอันงดงามและชมสัตว์ป่ามากมายตามถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติ อาทิ ควายไบซัน  แพะภูเขา  หมาป่า หมีดำ  จากนั้น นำท่านชม FORT BEARIZONA สัตว์หลากหลายที่จัดแสดงให้ท่านได้ชม นำชม BIRDS OF PREY ท่านจะได้พบกับนักล่าเหยื่อ เช่น เหยี่ยว เหยี่ยวภูเขา และนกฮูก ที่ทางสวนสัตว์ได้จัดแสดงให้ท่านได้ชม
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
พักที่RAMADA BY WYNDHAM WILLIAMS/GRAND CANYON AREA     หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 6เซาท์ริม – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – ลาฟลิน  
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) (ระยะทาง 97 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)  ฝั่ง SOUTH RIM ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของ สหประชาชาติ แกรนด์แคนยอนถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ.1776 ปีซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ที่ถูกกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า  ให้ท่านได้ชมความสวยงามภูเขาหินทราย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแกรนด์แคนยอนอันโด่งดัง  นำท่านเดินทางสู่  SOUTH RIM TRAIL นำท่านสู่ศูนย์บริการข้อมูล นำท่านเก็บภาพความสวยงามของ MATHER POINT AMPHITHEATER ซึ่งเป็นจุดชมวิวคล้ายกับโรงละครยุคโบราณ และ MATHER POINT OVERLOOK จุดชมวิวที่มีเนื้อที่ยื่นเข้าไปด้านในของแคนยอน  จากนั้น นำชม POWELL POINT จุดชมวิวแห่งนี้ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอห์นเวสลีย์พาวเวลล์ (JOHN WESLEY POWELL) ผู้ค้นพบแกรนด์แคนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการล่องเรือสำรวจกับคณะทั้งหมด จุดชมวิวนี้เป็นหน้าผาที่ยื่นเข้าไป สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา  จากนั้น นำท่านชม POWELL POINT ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์หินแกรนิตให้กับจอห์นเวสลีย์พาวเวลล์ เพื่อรำลึกถึงการสำรวจสองครั้งแรกของเขาในแม่น้ำโคโลราโดในปี ค.ศ. 1869 และ นำชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโคโลราโด จากนั้น นำท่านสู่ จุดชมวิวริมถนน (DESSERT VIEW DRIVE) เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สำคัญทางทิศใต้  ทำหน้าที่ เป็นพื้นที่ของอุทยานเพราะมีทางเข้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสถานีเรนเจอร์
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลาฟลิน”  (LAUGHLIN) (ระยะทาง 380 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที)  ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา (NEVADA) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลาสเวกัสประมาณ 140 กิโลเมตร เมืองลาฟลิน ได้ตั้งชื่อตามดอน ลาฟลิน (DON LAUGHLIN) ชาวพื้นเมืองที่ซื้อที่ดินทางตอนใต้ของรัฐเนวาดา

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าโรงแรมที่พัก
พักที่ :HARRAH’S LAUGHLIN CASINO & HOTEL        หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดลาฟลิน – บาร์สโตร์ – BARSTOW SHOPPING OUTLET – ลอสแองเจลิส   
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบาร์สโตร์” (BARSTOW) (ระยะทาง 274 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที) เป็นเมืองในซาน เบอร์นาดิโน (SAN BERNARDINO) รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง BARSTOW SHOPPING OUTLET ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ OASICS, BALLY, BANANA REPUBLIC, CALVIN KLEIN, COACH, GAP, GUESS FACTORY, KATE SPADE, KIPLING, LACOST, SAMSONITE, SWAROVSKI, TOMMY HILFIGER เป็นต้น  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ลอสแอนเจลิส (ระยะทาง 175 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่HOLIDAY INN LA MIRADA    หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่แปดลอส แองเจลิส – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
 เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่าน ชมมหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแอง เจลิสมาจากคำ ว่าโลสอังเคเลส (LOS ÁNGELES) ชมบริเวณไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมือง มิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) จากนั้น นำท่านสู่ ย่าน BEVERLY HILLS ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ ย่านเบเวอร์รี่ฮิลล์ จากนั้น นำท่าน เดินทางสู่ “ดอะ โกรฟ” (THE GROVE) แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง  หนึ่งของแอลเอ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2002 อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้า ฟาเมอร์ มาร์เก็ต แหล่งรวมสินค้าพื้นเมือง
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติลอส แองเจลิส
23.35ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 881
วันที่9ลอส แองเจลิส – ฮ่องกง (ต่อเครื่อง)      
*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***
วันที่10ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
07.30เดินทางถึง ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง  
08.55ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 717
10.50เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ