Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
shutterstock_127359368
shutterstock_375219625
shutterstock_552368572
shutterstock_785288050
shutterstock_785442694
shutterstock_1062072575
shutterstock_127359368
shutterstock_375219625
shutterstock_552368572
shutterstock_785288050
shutterstock_785442694
shutterstock_1062072575

WQR6111C ล่องเรือทะเลเมดิเตอเรเนียน สเปน-อิตาลี -ฝรั่งเศส COSTA SERALDA 11 Days QR 12 – 22 Apr 20 [BCN-BCN]

บาร์เซโลน่า * มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ *มองเซอรรัต*กูเอลปาร์ค

ถ้ำแดรค * ปัลมา เดอ มายอร์กา *ซิวิคตาเวคเชีย*ทิโวรี*ปราสาทแกรนด์โดโฟ*ลาสเปเซีย * ฟอสดิโนวา * ลัคก้า * ซาโวน่า * ชมเมืองเก่า * มาร์คเซย์ *โพรวองซ์ *อาเลส์ *เอ็กซ์โพรวองซ์*เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์

เพลิดเพลินกับการพักผ่อน และ สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ

วันที่1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์
21.05ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเที่ยวบินที่ QR839
วันที่2       มองเซอร์รัต  – เรือสำราญ Costa Semeralda  
00.40ถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
01.40ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า โดยสายการบิน กาต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR137
07.35ถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เขามองเซอร์รัต (Montserrat) ที่สูงถึง 1,236 เมตร นำท่านเข้าชมวิหารซานตามาเรีย (Santa Maria de Montserrat) อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งภายในวิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรูปปั้นที่ตกแต่งบนอาคารทั้งหลายที่งดงาม ภายในวิหาร ประดิษฐานพระแม่มารีดำ (Black Madonna หรือThe Virgin of Montserrat) อยู่ซึ่งชาวสเปนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกส่วนใหญ่เขามีความเชื่อว่าภูเขานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
บ่ายนำท่านเช็ค-อิน ลงเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ COSTA SMERALDA CRUISE ซึ่งเป็นเรือสำราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2019 เป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในตระกูลคอสต้า ด้วยระวางเรือขนาด 183,900 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,408 คน ห้องพัก 1,628 ห้อง ชั้นโดยสาร 16 ชั้น พร้อมพนักงานบนเรือกว่า 1,000 คน สระว่ายน้ำที่ใหญ่อลังการ พร้อม Entertainment Complex ต่างๆ มากกว่าเรือลำอื่น / อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
19.00เรือ COSTA SMERALDA CRUISE ออกจากท่าเรือบาร์เซโลน่า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ ค่ำนี้ พบกับกัปตันเรือและลูกเรือ พร้อมงานเลี้ยง Welcome Night หรือ Captain Night สุดหรู  เพื่อเป็นการต้อนรับทุกท่านสู่เรือ COSTA SMERALDA CRUISE (แต่งกายแบบสากล)

 

พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **
วันที่3     ปัลมา เดอมายอร์ก้า – ชมเมือง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) นำท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมาเมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(บนฝั่ง)
นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลิก บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบ ฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่า ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 นำท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจำหน่ายมากมาย
16.00นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา
18.00เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) ส่วนสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **

เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก

วันที่4        อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room :บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment :ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

Sport and Activities :สระว่ายน้ำ สปอร์ท คอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness :ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **

เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก

วันที่5ชิวิคตาเวคเคีย – กรุงโรม – กรุงวาติกัน – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ –  สนามกีฬาโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
07.00 น.               เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก” มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ เป็นที่ประทับของ พระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จากนั้นนำท่านต่อคิวเข้าชมในส่วนของ“ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ” (St.Peter’s Basilica) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” ภายในมหาวิหารประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิเอต้า ” (The Pieta) รูปแกะสลักหินอ่อนแม่พระมารีย์อุ้มพระศพของพระเยซูเจ้าไว้บนตัก ผลงานของไมเคิล แองเจโล ได้แกะสลักหินอ่อนงานชิ้นนี้เมื่อเขาอายุ 25 ปี และยังเป็นงานชิ้นเดียว ที่ไมเคิลแองเจลโลแกะสลักชื่อตัวเอง..ท่านชมสนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก(เก็บภาบจากด้านนอก) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของ “จักรพรรดิเวสปาเรียน ” Vespasian เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 72 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมัยของ Titus บุตรชายของจักรพรรดิ์เวสปาเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม และความยิ่งใหญ่ที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 ผ่านชมกรุงโรมชม “จัตุรัสเวเนเซีย” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  “โรมันฟอรั่ม”
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” น้ำพุเทรวี่นี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนกลางของน้ำพุนั้นมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนขี่รถม้าติดปีกแสดงถึงความมีสุขภาพที่แข็งแรงและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักร จากนั้นเดินทางสู่ “ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม ซึ่งบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงามและร้านขายของที่ระลึกแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
17.00นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
19.00เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือลา สปีเซีย
คํ่ารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **

เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 08.00 – 19.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก

วันที่6ลา สเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร่(หมู่บ้านทั้งห้า) – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย นำท่าน นั่งรถไฟสู่ ชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ทั้งห้า ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่า ของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (FIVE LANDS) ประกอบด้วย หมู่บ้านห้าแห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย แวะชมความงามของหมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย อิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำคณะเปลี่ยนเป็นรถ Shutter Bus เข้าชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี พร้อมชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987 เมืองแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของนักวิทยาศาสตร์ และนักดาราศาสตร์เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาได้พิสูจน์กฎการณ์ดึงดูดของโลกโดยปล่อยวัตถุให้ตกมาจากที่สูงเขาสังเกตพบว่า ไม่ว่าวัตถุหนักหรือเบา ต่างตกถึงพื้นดินพร้อมกัน และให้ชาวโลกรู้ โดยทำการทดลองปล่อยลูกบอลจากหอเอนปิซ่าแห่งนี้ และเขายังเป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทัศน์ (Telescope) ส่องดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปีก่อนและได้ประกาศสิ่งที่ค้นพบซึ่งท้าทายความเชื่อของคนในสมัยนั้นซึ่งเชื่อกันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาลแต่กาลิเลโอยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากเป็น
19.00นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย
20.30เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซาโวน่า(Savona)
คํ่ารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักที่** ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **

เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 08.30 – 20.30 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก

วันที่7ซาโวน่า – มอนติ คาร์โร่(โมนาโค) – อิสระช้อปปิ้ง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง

นำท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง นำท่านเก็บภาพพระราชวังแห่ง โมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน เข้าชมภายในวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี เก็บภาพด้านหน้าของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล ชมความหรูหราแบบสุดๆของเมืองนี้เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม อิสระทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.30ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่เรือซาโวน่า
18.00เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์
คํ่ารับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **

เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก

วันที่8มาร์เซย์ – อิสระชมเมือง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
8.30น. อิสระทุกท่านชม “เมืองมาร์เซย์” (Marseille) เมืองท่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองชายหาดริเวียร่าที่งดงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส มาร์เซย์เป็นเมืองท่าทางตอนใต้ที่สำคัญที่สุดของฝรั่งเศสเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองและการค้านับตั้งแต่ก่อตั้งโดยชาวกรีกประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล กลางใจเมืองมีโบสถ์ Basilique Notre-Dame-de-la-Garde เป็นโบสถ์ Romanesque-Byzantine สถานที่สำคัญทันสมัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเรือสำราญ

อิสระทุกท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ในย่านถนน Rue Saint Ferreol หรือย่านถนน Rue Paradis  เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมาร์เซย์

16.00กลับสู่เรือสำราญคอสต้า
17.00เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ พิเศษค่ำคืนก่อนการจากลา งานเลี้ยงอำลาของกัปตันเรือ (แต่งกายแบบสากล)
พักที่**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ COSTA SMERALDA CRUISE **

หมายเหตุ…ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าสำหรับนำลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้นำกระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะนำกระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ท่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและชำระในวันรุ่งขึ้น

เรือเทียบฝั่งระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. กรุณากลับลงเรือ 1 ชั่วโมง ก่อนเรือออก

วันที่9บาร์เซโลนา – ปาร์คกูเอล – ซากราด้า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
08.00 เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า / นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ GUELL PARK (ชมภายใน) เป็นคอมเพลกซ์สวนที่มีองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่บนเขาเอลการ์เมล ในเขตกราเซีย เมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยสถาปนิกชาว ค าตาลัน อันตอนี เกาดี และสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1900-1914 มีพื้นที่ครอบคลุม 0.1718 ตร.กม ทำให้เป็นหนึ่งในงานด้านสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ตั้งมรดกโลก ที่  เป็นงานของ อันตอนี เกาดี 
 เที่ยงบริการอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 

จากนั้น นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่FIRA CONGRESS หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่10บาเซโลน่า –มองจูอิค– คัมป์นู – ลาลัมบลา – ลา โรคค่า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
นำท่านขึ้นสู่จุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขา “มองต์จูอิค” Mont Juic เป็นเนินเขาในบาร์เซโลน่า ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ทางด้านตะวันออกของเนินเขายังมีหน้าผาสูงชันซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งกำแพงเมือง ส่วนด้านบนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการหลายแห่ง แวะถ่ายรูปด้านหน้าของ “สนามฟุตบอลคัมป์นู” Camp Nou สนามฟุตบอลสโมสร “ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่า” หรือคุ้นเคยในอีกชื่อว่า “บาร์ซ่า” สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปนอย่างมากมาย เป็นสโมสรสเปนที่ประสบความสำเร็จและมีความยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งมีนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาทิเช่น เมสซี่,หลุยส์ ซัวเรซ ฯลฯ  นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านสู่ ลา โรคค่า เอาท์เลต (La Roca Village Shopping Center) เอาท์เลตแบรนด์เนมขนาดใหญ่ใกล้เมืองบาร์เซโลน่า มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Camper, Coach, Gucci, Guess, G-Star, Lacoste, Loewe, MaxMara, Ray Ban, Samsonite, Tag Heuer, Timberland, Versace, etc. อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
21.35ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR142
วันที่11โดฮา – กรุงเทพฯ
05.25เดินทางถึงสนามบิน โดฮา ประเทศการ์ต้า
07.15ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
17.45เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์