Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
เบิกฟ้าอันดามันใต้-6-วัน

OWDT10 เบิกฟ้าอันดามันใต้ 6 วัน ตรัง-กระบี่-ภูเก็ต-พังงา

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่ 1กรุงเทพ-ตรัง-ทะเลตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก
07.55 น.ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241
09.30 น.เดินทางถึงสนามบิน จ.ตรัง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

จากนั้นนำท่านลง เรือสปีดโบ้ท ท่องเที่ยวทะเลตรัง ชมทิวทัศน์ของทะเลตรังไปยัง ถ้ำมรกต เพื่อชมความมหัศจรรย์ของถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าในถ้ำ ภายในถ้ำมีน้ำทะเลเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้วจะมีสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้านละต้นไม้เขียวขจีในถ้ำ

11.00 น.เดินทางต่อไปยัง เกาะกระดาน “Land of Love” หาดทรายขาวสะอาดสวยงาม ใช้เป็นที่สำหรับ จัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เพลิดเพลินกับปะการังแบบอ่อนและแข็งที่สวยงาม
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันบนเรือ (ปิคนิค)
บ่ายเดินทางต่อไปยัง “เกาะเชือก” ซึ่งเป็นเกาะหินปูนสองเกาะติดกัน เป็นเกาะแห่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำตื้น ซึ่งมีปะการังแข็ง ปะการังเขากวางขนาดใหญ่ ปะการังอ่อนหลายหลากสี รวมไปถึงดอกไม้ กัลปังหา ตลอดจนปลาสวยงามมากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้อิ่มกับการดำน้ำตื้น
16.30 น.อำลาเกาะเชือก นำเดินทางกลับไปยังท่าเรือปากเมง / นำท่านเข้าที่พัก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ที่ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือเทียบเท่า
วันที่ 2ตรัง-กระบี่-น้ำตกร้อน-สระมรกต-อ่าวท่าเลน-พายเรือคายัค
เช้ารับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่  เที่ยวชม น้ำตกร้อน  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ
12.00  น.บริการอาหารมื้อกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินสู่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขาปะ – บางคราม นำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวท่าเลน เปลี่ยนเป็นการเดินทางเป็น เรือคายัคลำน้อย ปราศจากเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ ชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามกับ ชมแนวป่าโกงกางที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อย่างมาก บางเวลาอาจได้พบกับฝูงสัตว์ต่างๆ อาทิ ฝูงลิงที่หากินตามแนวป่า พายเรือลัดเลาะตามซอกเล็ก ซอกน้อยของแนวโกงกางชม ลากูน น้อยใหญ่มากมาย ที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายในอ่าวท่าเลน ที่รอคอยการค้นพบของนักท่องเที่ยวชม ช่องแคบเคนย่อน จุดที่สวยที่สุดของอ่าวท่าเลน แนวหน้าผาหินปูนที่โอบขนานไปตลอดทางระหว่างการพายเรือคายัค สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ /จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ที่ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรมกระบี่รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ท่องทะเลกระบี่-เกาะปอดะ-เกาะไก่-เกาะยาวาซัม-ทะเลแหวก-หาดไร่เลย์-ถ้ำพระนาง
เช้ารับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ SPEED BOAT ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น (บริการเสื้อชูชีพ

และหน้ากาดำน้ำตื้น ท่านละ 1 ชุด)

นำท่าน“ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วนำคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็        เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆ เมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่

จากนั้นนำท่าน    “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุด     หนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิกบนเกาะ (กล่อง)

บ่าย

นำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสาม           เกาะคือเกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูงเมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน…

หมายเหตุ การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยู่กับเวลาของน้ำขึ้นและน้ำลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของน้ำขึ้นและน้ำลง

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ำพระนาง” ที่มีชื่อเสียงของกระบี่ /จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

15.30 น.กลับถึงที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ที่ ร้านอาหารวังทราย
ที่พักโรงแรมกระบี่รีสอร์ท หรือเทียบเท่าโรงแรมกระบี่รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 4กระบี่-เกาะพีพี-พักพีพี
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.

นำท่านลงเรือ SPEED BOAT มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีใช้เวลาประมาณ 45 นาที

09.45 น.

เดินทางถึง เกาะพีพีดอน นำท่านเข้าเช็คอิน ที่ โรงแรมพีพีไอร์แลนด์ตาบาน่า

จากนั้นให้ท่านได้อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
บ่ายนำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพีเล นำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง อ่าวโละซามะ อ่าวปิเละ ชมทะเลใน น้ำทะเลสีเขียวมรต ถ้ำไวกิ้ง ที่เก็บรังนกนางแอ่น
14.00 น.พาท่านเดินทางสู่ อ่าวลิง  ดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นแนวประการังที่สมบูรณ์
15.00 น.นำท่าน สู่ เกาะไม้ไผ่ ฉายา ดงปะการัง แสนไร่ ดำน้ำดูประการังที่สวยงาม
16.00 น.นำท่านกลับสู่ เกาะพีพีดอน
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักโรงแรมพีพีไอร์แลนด์ คาบาน่า หรือเทียบเท่า
วันที่ 5พีพี-ภูเก็ต-ซิตี้ทัวร์-แหลมพรหมเทพ
07.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.ออกเดินทางกลับสู่ จ.ภูเก็ต โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
 11.00  น.เดินทางถึง ท่าเรือรัษฎา จ.ภูเก็ต นำท่านไปรับประทานอาหาร ที่ ภัตตาคาร
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านผ่านชมอาคาร ตึกเก่าชิโนโปตุกีส ของเมืองภูเก็ต ผ่านถนนดีบุก ถนนถลาง ย่านการค้า ไชน่าทาวน์ ตึกเก่าที่ตั้งตระหง่านในย่านการค้าเก่าแก่ของเมือง เป็นอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกิส ที่ผสมผสานเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต

นำท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการว่า วัดไชยธารารามนมัสการ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต ถ้ำใครมาภูเก็ตจะต้องแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง ให้ท่านขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองพร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ และวัตถุโบราณภายในวัดด้วย

จากนั้นพาท่านไปเลือกซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ขนมพื้นเมือง, โรงงานผลิตเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากมุกภูเก็ตแท้ ๆจากนั้นนำท่านขึ้นสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต และเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตกได้งดงามยิ่งนัก

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ที่ ภัตตาคาร (ซีฟู้ด)
ที่พักโรงแรม Millennium Resort Patong Phuket  หรือเทียบเท่า
วันที่่ 6ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-ช้อปปิ้งของฝาก-เดินทางกลับกรุงเทพ
07.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือพังงา “นำสมาชิกลงเรือล่องอ่าวพังงา”ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความหลากหลายของทัศนียภาพที่ที่ยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นำสมาชิกเดินทางสู่ “ ถ้ำลอด” ซึ่งเป็นถ้ำทางทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยนำท่านล่องเรือเข้าชมความสวยงามภายในที่มี ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีหินงอก หินย้อยแปลกตาบนเพดานถ้ำสวยงามมากให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหน้าปากถ้ำ จากนั้นนำชม “เขาหมาจู” ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างประหลาดมีลักษณะคล้ายสุนัขจีนกำลังหมอบ สามารถมองเห็นส่วนหัว ลำตัว และหางเป็นพู่สวยงาม

จากนั้นเดินทางสู่ เกาะเขาพิงกัน และเขาตาปูJames Bond Island สัญลักษณ์อันโดดเด่นของอุทยานซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นฉากสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอน007จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะแห่งนี้ซึ่งมีแนวสันทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก…จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ “เกาะปันหยี” ผ่านชมความแปลกตาของ “เกาะนมสาว” ที่ตั่งตระหง่านอยู่กลางอุทยานแห่งนี้

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันบนเกาะปันหยี
บ่ายหลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเกาะปันหยีที่สร้างบ้านเรือนด้วยไม้อยู่กลางทะเลกว่า600ครัวเรือน พร้อมเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นบ้านตามอัธยาศัย

นำท่านสมาชิก ออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต

17.15 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3018
*หมายเหตุ*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ