Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
shutterstock Tower Bridge in London (ย่อ)
stonehenge-england-monument-stone-53533
Bourton on the Water1
shutterstock_Calton hill [s]
Edinburgh castle.jpg1
bibury2
old trafford outside00
shutterstock Tower Bridge in London (ย่อ)
stonehenge-england-monument-stone-53533
Bourton on the Water1
shutterstock_Calton hill [s]
Edinburgh castle.jpg1
bibury2
old trafford outside00

WQR0908E อังกฤษ สก๊อตแลนด์ 8 วัน QR EDI-LHR Nov20 – Mar21

สัมผัสดินแดนเกาะอังกฤษ ต้นกำเนิดวัฒนธรรมชมความงามทางธรรมชาติวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ เจาะลึกวัฒนธรรมชาวสก๊อต ที่เอดินเบิร์ก EDINBURGH ชมทัศนียภาพอันงดงามของสภาพภูมิประเทศในเขต Lake District ชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค อย่างลิเวอร์พูล LIVERPOOL ท่านจะรู้สึกเสมือนเข้าไปอยู่ในยุค 80 เมื่อเดินอยู่ ในเมืองนี้ เข้าชมสนามแอนฟิลด์

เก็บภาพกับสโมสรฟุตบอลชื่อดังก้องโลก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้าชมเมืองในเขตคอท์สโวล์ด ชมเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์มากที่สุดในเกาะอังกฤษ ตะลุยมหานครลอนดอน สัมผัสกลิ่นไอ แห่งผู้ดีอังกฤษ ชมสถานที่ต่างๆ

ที่สำคัญ ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ บริสเตอร์ เอาท์เล็ท, ย่านไนท์สบริดจ์, ถนนรีเจ้นท์ และห้างแฮร์รอด

*** เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางมีรถโค้ชคอยบริการทุกวัน เที่ยวสบายๆ มีหัวหน้าทัวร์คอยดูแลทุกวัน ***

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
15 พ.ย. 6322 พ.ย. 6358,900฿download pdf
29 พ.ย. 636 ธ.ค. 6358,900฿download pdf
27 ธ.ค. 633 ม.ค. 6469,900฿download pdf
24 ม.ค. 6431 ม.ค. 6458,900฿download pdf
14 ก.พ. 6421 ก.พ. 6458,900฿download pdf
21 มี.ค. 6428 มี.ค. 6458,900฿download pdf
วันที่1กรุงเทพฯ – ลอนดอน
17.30สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.55ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
23.40เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
วันที่2 โดฮา – กรุงเอดินเบอระ – คาล์ตัน ฮิลล์ –ปราสาทเอดินเบอระ – คาร์ไลท์ 
01.40ออกเดินทางสู่กรุงเอดินเบอระ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR031
07.20เดินทางถึงสนามบินนานาชิติกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คาล์ตัน ฮิลล์ (Calton Hill) ถัดจากวัง Holyrood ที่เป็นที่ตั้งของเสาคอลั่ม โรมันอันใหญ่ยักษ์ ที่ถือเป็น The national Monument ของสก็อตแลนด์ พื้นที่ตรงนี้สมัยโบราณใช้เป็นที่ประหารนักโทษ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆ เป็นโรงหนังบ้าง บ้านของข้าราชการบ้าง จากนั้นผ่านชมรัฐสภาสก็อตแลนด์ ผ่านชมร้าน The Elephant House เป็นร้านนั่งชิลๆ เมนูเบาๆ อาหารราคาไม่แพง ที่ J.K. Rowling มานั่งแต่งหนังสือแฮร์รี่ พอตเตอร์ภาคแรก นำท่านเข้าสู่ “เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ นำท่าน เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ “ปราสาทเอดินเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสวยงามเป็นปราสาทที่งดงามและเป็นสถานที่เก็บรักษามหามงกุฎแห่งราชวงศ์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก็อต และยังถือว่าเป็นจุดชมเมืองเอดินเบิร์กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง และยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเอเธนส์แห่งทิศเหนือเนื่องจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกับวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ เข้าชมเครื่องราชและอัญมนีอันล้ำค่าของสก๊อตแลนด์
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเอดินเบิร์ก บนถนนรอยัล ไมล์ (Royal Mile) หรือถนนปริ๊นซ์เซส (Princess Street) ซึ่งเป็นถนนการค้าสายสำคัญของกรุงเอดินเบิร์ก ที่เรียงรายไปด้วยร้านขายสินค้าที่ระลึก ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองคาร์ไลส์ล (Carlisle)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พัก
พักที่Hallmark Hotel Carlisle / หรือเทียบเท่า 
วันที่3 เอดินเบอระ – วินเดอร์เมียร์ – ลิเวอร์พูล
เข้าชมสนามแอนฟิลด์ – เดอะบิทเทิล – ชมเมือง
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองวินเดอร์เมียร์” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เลค ดิสทริค อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองถิ่นกำเนิดของ William Wordsworth กวีผู้มี ชื่อเสียงของอังกฤษ ปัจจุบันถือเป็นอุทยาน และยังเป็นเมืองบ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิท ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลิเวอร์พูล” ถิ่นกำเนิดวงดนตรีสี่ เต่าทอง
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายลิเวอร์พูลเมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมืองลิเวอร์พูลนั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และ แผ่นดินใหญ่ยุโรป จึงส่งผลให้เมืองลิเวอร์พูลเป็นเมืองสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของอังกฤษ ปัจจุบันเมืองลิเวอร์พูลได้กลายเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งในปี ค.ศ. 2007 เมืองลิเวอร์พูลได้มีการฉลองครบรอบ 800 ปี ที่ก่อตั้งมาและในปี ค.ศ. 2008 ลิเวอร์พูลก็ได้รับตำแหน่งเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปพร้อมกับเมืองสตราวันเจอร์ ในนอร์เวย์อีกด้วย นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield) สนามที่เย้าของสโมสรชื่องดังทีมลิเวอร์พูล เจ้าของคำขวัญ YOU WILL NEVER WALK ALONE ทำท่านชมห้องฮอลล์ ออฟ เฟรม ที่เก็บถ้วยรางวัลต่างๆ รวมถึงประวัติของนักเตะที่มีช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่บริเวณสนามฟุตบอลเก็บภาพความประทับใจกับสนามฟุตบอลสุดคลาสิคจากบริเวณอัฒจันทร์ ได้เวลาสมควรจากนั้นนำท่าน นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ เดอะ บิทเทิล บริเวณท่าเรือแสนสวยของเมือง ในบริเวณนี้เป็นเสมือนแห่งรวมตัวของชาวเมือง ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมของชาวเมืองลิเวอร์พูลอย่างแท้จริง จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่Novotel Hotel / ที่พักระดับใกล้เคียง     
วันที่4 ลิเวอร์พูล – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลแทรฟฟอร์ด
สแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน – โคเวนทรี
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแมนเชสเตอร์” เมืองที่เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองกีฬา มีสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งระดับพรีเมียร์ลีกซึ่งถือได้ว่าเป็น ลีก ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร นำท่านเก็บภาพบริเวณสนามฟุตบอล โอลด์แทรฟฟอร์ดสโมสร “แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” สโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ และยังเป็นสโมสรที่ประสบค วามสำเร็จสูงสโมสรหนึ่งของเกาะอังกฤษและยังเป็นสนามที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามแห่งนี้ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเมืองสแตรทฟอร์ด อะพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เป็นเมืองบ้านเกิดของวิลเลียม เชกสเปียร์ กวีเอกของอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก สแตรทฟอร์ด เป็นเมืองเล็ก ๆ แต่เดิมนั้นสแตรตฟอร์ด เป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวแองโกล-แซกซัน (Anglo-Saxons) จนกระทั่งเข้าช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึงเริ่มเป็นที่รู้จักและสแตรตฟอร์ดอะพอนเอวอนก็เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความสำคัญมาก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ นำท่านเก็บภาพบ้านของเชกสเปียร์ (Shakespeare’s Birthplace) ที่ถนนเฮนลีย์ (Henley Street) โดยเป็นบ้านที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากของเดิม บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เชกเสปียร์เกิดในปีค.ศ.1564 นำท่านเก็บภาพโบสถ์โฮลีทรีนิตี (Church of the Holy Trinity) ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สวยงามและเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสแตรตฟอร์ด ที่สำคัญเลยก็คือโบสถ์เเห่งนี้เองที่เป็นที่ฝังศพของวิลเลียม เชกสเปียร์และแอนน์ แฮธาเวย์ อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Novotel Hotel Coventry / ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่5โคเวนทรี – เบอร์ตัน  ออน เดอะ วอเตอร์ ไบบูรี
Bicester Outlet – ลอนดอน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินชมหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ เวนิส แห่งคอทส์โวลด์” เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอทสโวลด์ ดูเงียบสงบมี ลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ นำท่านชมความสวยงามภายในหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านไบบุรี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucestershire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์ ) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชม บ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นั่นคือกระท่อมหินโบราณ ที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็  นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17ชม โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง  นำท่านชม “ฟาร์มปลาเทราท์” อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน อันเนื่องมาจากแม่น้ำโคล์นเป็นสาขาหนึ่งที่แยกมาจากแม่น้ำเทมส์ เป็นแหล่งที่สามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้ตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่ปลาที่เลี้ยงเป็นปลาเทราท์สีน้ำตาล กลายเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านจำนวนมาก และฟาร์มปลาเทราต์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านอีกด้วย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่ “Bicester Outlet” ศูนย์เอาท์เล็ท ที่ใหญ่ที่สุด และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klien, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่กรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ

*** อิสระอาหารมื้อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

คํ่า*** อิสระอาหารมื้อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่Ibis Style Hotel London Dockland / ที่พักระดับใกล้เคียง      
วันที่6ลอนดอน – บาธ – สโตนเฮนจน์ –ช้อปปิ้งย่านไนท์สบริดจ์ – ห้างแฮร์รอด – ลอนดอน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบาธ” เดินทางถึงเมืองบาธ  ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นำท่านชมเมืองบาธ (Bath) เมืองที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนอาบน้ำแร่ เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศัยน้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหล ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียสปี ที่นี่จัดว่าเป็นสปาที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ เมืองบาธ จะเคยถูกชาวโรมันปล่อยทิ้งร้างมานานเป็นร้อยปี แต่โรงอาบน้ำแห่งนี้ก็ได้รับความสนใจจากกษัตริย์อังกฤษในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในยุคหลัง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน การปรับปรุงดังกล่าวนี้ส่วนมากจะเป็นการแก้ไขตัวอาคาร โดยเน้นให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในรูปแบบเดิมควบคู่ไปกับการก่อสร้างแบบใหม่ที่ใช้วัสดุคงทนกว่า ย้อนเวลาให้ท่านได้ รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในโรมันบาธยุคเริ่มต้นจริงๆ นำท่านชม สโตนเฮนจ์Stonehenge (รวมค่าเข้าชม) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษกลุ่มนี้ นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บรี (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ประกอบไ  ปด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลง แ  ละบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนด้าน นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่า คนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า 30 ตัน ขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ปราศจากเ  ครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าผู้สร้างต้องทำการชักลากแท่งหินยักษ์ทั้งหมดมาจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก “ทุ่งมาร์ลโบโรที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรสโตนเฮนจ์มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะที่เป็นกลุ่มหินประหลาดซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน มีการสันนิษฐานหลายประเด็นแตกต่างกันไป แต่ประเด็นที่ดูจะได้รับความเชื่อถือมากที่สุดคือ เป็นสัญลักษณ์ถึงอวัยวะเพศหญิงเป็นสถานที่สำหรับการทำพิธีกรรมทางศาสนาของชนกลุ่มที่นับถือลัทธิดรูอิด รองลงมาคือความเชื่อที่ระบุว่า เป็นการสร้างเพื่อหวังผลทางดาราศาสตร์ใช้ในการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบน  ท้องฟ้า เช่น สุริยุปราคา
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านไนท์บริดจ์ แหล่งช้อปปิ้งสุดไฮโซ อันเป็นที่ตั้งของ “ห้างแฮร์รอด” ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ MARK & SPENCER, NEXT, BURBERRY ฯลฯ  จุดนัดพบ ณ บริเวณ ด้านหน้าห้าง (มีรถบริการท่านทั้งวัน)
คํ่า*** อิสระอาหารมื้อค่ำเพื่อความสะดวกในการชมเมือง***
พักที่Ibis Style Hotel London Dockland / ที่พักระดับใกล้เคียง      
วันที่7ลอนดอน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน 
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านเดินทางชมความงามของ “กรุงลอนดอนนำคณะล่องเรือแม่น้ำเทมส์สัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน ซึ่งแม่น้ำเทมส์สายนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้ และเป็นที่รู้จักมากที่สุดเพราะแม่น้ำไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน นอกจากนี้ แม่น้ำยังไหลผ่านเมืองอื่นๆ ด้วย เช่น เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด รีดดิ้ง และ วินด์เซอร์ ฯลฯ นำท่านชม “ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอนTower Of London (ภายนอก) สถานที่ที่เคยเป็นพระราชวัง แม้ในภายหลังจะเปลี่ยนมาเป็นคุกหลวง ที่จองจำบุคคลสำคัญของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นพระมเหสี แอนน์ โบลีน เซอร์โทมัส มอร์ ฯลฯ จากนั้นชมมหานครลอนดอน, ผ่านชมรัฐสภาของอังกฤษริมแม่น้ำเทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสทมินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน ถนนดาวน์นิงที่ตั้งของบ้านพักนายก รัฐมนตรีอังกฤษ, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของนายพลลอร์ด เนลสัน และชัยชนะของอังกฤษเหนือทัพของนโปเลียน ณ แหลมทราฟัลการ์, มหาวิหารเซนต์พอลส์ ธนาคารชาติของ  อังกฤษ กองบัญชาการตำรวจสก๊อตแลนด์ยาร์ด ถ่ายภาพสะพานทาวเวอร์ บริดจ์ ที่โด่งดัง ผ่านชม “พระราชวังบักกิ้งแฮม” ที่ใช้ว่าราชการของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 และพระราชวงศ์ชั้นสูง นำท่านเข้าสู่ถนนย่านช้อปปิ้ง ย่านอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีท OXFORD STREET อันเป็นที่ตั้งของร้านค้าประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้างที่มีครบครันมาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & SPENCER สินค้าที่ชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี อาทิ คุกกี้ ท็อฟฟี่ เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ครีมอาบน้ำฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าในราคาสุดประหยัด ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้ท่านได้ผ่านขั้นตอนการขอคืนภาษีและเช็คบัตรโดยสาร แถมท้ายด้วยการช้อปปิ้งในอาคารผู้โดยสารขาออกที่มีร้านค้ามากมาย / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.30ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR002
วันที่8โดฮา – กรุงเทพฯ
06.15เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
07.05เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
17.45เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย