shutterstock_627407579
shutterstock_1377222977
shutterstock_1075303439
shutterstock_740293555
shutterstock_1717154440
shutterstock_1711600753
shutterstock_739182121
shutterstock_154086725
shutterstock_1400564363
shutterstock_1711605835
shutterstock_1090315565
WWE0103P
shutterstock_627407579
shutterstock_1377222977
shutterstock_1075303439
shutterstock_740293555
shutterstock_1717154440
shutterstock_1711600753
shutterstock_739182121
shutterstock_154086725
shutterstock_1400564363
shutterstock_1711605835
shutterstock_1090315565
WWE0103P

WWE0103P กระบี่ 3 วัน 2 คืน WE JAN – APR 2021

ติดต่อเรา เบอร์ 02-448-6338 // HOT LINE 085-557-3131

🐣เดินเล่น “เขาน้อจู้จี้” สำรวจ “นกแต้วแร้วท้องดำ” หนึ่งเดียวในโลก

🙉ลงแช่ “สระมรกต” สระน้ำสวยกลางป่าใหญ่

🔥แช่ขาเพื่อสุขภาพที่ “น้ำตกร้อน” สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ)

✨แวะสำรวจ “ท่าปอม คลองสองน้ำ” มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติพรรณไม้หายาก

🧜🏼‍♂สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ โดยเรือ Speed Boat เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะไก่ เกาะหม้อ

📷 เดินสวยๆ ชิคๆ ถ่ายรูปโดนๆ บนทะเลแหวก

👜แวะซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง ก่อนกลับบ้าน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
22 ม.ค. 6424 ม.ค. 6412,990฿download pdf
29 ม.ค. 6431 ม.ค. 6412,990฿download pdf
5 ก.พ. 647 ก.พ. 6412,990฿download pdf
13 ก.พ. 6415 ก.พ. 6414,990฿download pdf
26 ก.พ. 6428 ก.พ. 6414,990฿download pdf
5 มี.ค. 647 มี.ค. 6412,990฿download pdf
12 มี.ค. 6414 มี.ค. 6412,990฿download pdf
19 มี.ค. 6421 มี.ค. 6412,990฿download pdf
26 มี.ค. 6428 มี.ค. 6412,990฿download pdf
2 เม.ย. 644 เม.ย. 6414,990฿download pdf
4 เม.ย. 646 เม.ย. 6414,990฿download pdf
5 เม.ย. 647 เม.ย. 6414,990฿download pdf
หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่ 1กรุงเทพฯ – กระบี่ – เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ –น้ำตกร้อน – สระมรกต –
ท่าปอม คลองสองน้ำ
– ที่พักอ่าวนาง
21.30 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
07.50 น.ออกเดินทางสู่จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 2241
09.10 น.เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ นำท่านเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อม
จากนั้นนำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ เที่ยวชม น้ำตกร้อน  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ท่าปอม คลองสองน้ำ”  ตั้งอยู่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเพื่อเรียนรู้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดินและพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน เสน่ห์ของท่าปอมอีกอย่างหนึ่งคือ รากไม้ให้ชวนมองอยู่ทั่วไปตาม ริมตลิ่ง สองฝั่งคลองโดย รากของต้นไม้หลาย ประเภทจะปรับตัว ด้วยการโผล่รากขึ้นมาหายใจ ส่วนใครที่อยากสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แห่งป่าท่าปอมในความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการเดินชมบนสะพาน ก็สามารถพายเรือแคนูชมความงาม ของคลองสองน้ำและ ป่าท่าปอมได้ ให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินกับธรรมชาติและความสวยงามของธารน้ำที่ใส่ราวกับกระจก (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พักโรงแรมกระบี่ รีสอร์ทระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที่ 2ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม
ทะเลแหวก – หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง – ที่พักอ่าวนาง
07.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น
(บริการเสื้อชูชีพและหน้ากาดำน้ำตื้น ท่านละ 1 ชุด)
นำท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วนำคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆเมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ จากนั้นนำท่าน “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก
บ่ายนำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูงเมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน…

หมายเหตุ: การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยู่กับเวลาของน้ำขึ้นและน้ำลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของระดับน้ำขึ้นและน้ำลง

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ำพระนาง” ที่มีชื่อเสียงของกระบี่

จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

15.30  น.กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (บริเวณอ่าวนางจะมีร้านค้าและร้านกาแฟอยู่มากมาย อิสระทุกท่าน)
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พักโรงแรมกระบี่ รีสอร์ทระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที่ 3กระบี่ – เกาะกลาง(Eco Tourism) – ช้อปปิ้งของฝาก เดินทางกลับกรุงเทพฯ
07.00 น.

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นำท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนเจ้าฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี “อนุสาวรีย์นกออก” หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่

จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามสู่ชุมชนเกาะกลาง (Ecotourism) เกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นับพันไร่ ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งที่มีแต่ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็นมิตรจากชาวบ้าน เป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ชุมชนบ้านเกาะกลาง เป็นชุมชนที่มีความผูกพันธ์กับท้องทะเลมาอย่างช้านาน จึงสามารถพบเห็นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมได้ที่นี่อย่างไม่ยาก โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ก็อย่างเช่น การออกเรือไปดูวิถีชีวิตชาวประมง, การลอบปู, การสักหอย การทำผ้าปาเต๊ะ, การทำเรือหัวโทงจำลอง

12.00 น.

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
13.00 น.ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ ก่อนกลับกรุงเทพ   /  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินกระบี่
19.00 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 2250
20.20 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*หมายเหตุ*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ