anthony-delanoix-22776
Washington DC United States
canada
todd-quackenbush-47562
ไนแองการ่า แคนาดา
ไนแองการ่า 1
gmru
anthony-delanoix-22776
Washington DC United States
canada
todd-quackenbush-47562
ไนแองการ่า แคนาดา
ไนแองการ่า 1
gmru

WCX5010J อเมริกา-แคนาดา 10 วัน CX ห้องพักวิวน้ำตก

ห้องพักเห็นวิวน้ำตกทุกห้อง ชมวิว 360 องศา…ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าอย่างชัดเจน

#เที่ยวแบบ DELUXE เที่ยวไม่เหนื่อย

#นิวยอร์ค #วอชิงตัน ดีซี #ฟิลาเดเฟีย

#แอตแลนติก ซิตี้ #น้ำตกไนแองการ่า

#ช้อปปิ้ง Premium Outlets #โตรอนโต้

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
1 ธ.ค. 6110 ธ.ค. 61109,900฿download pdf
30 ธ.ค. 618 ม.ค. 62119,900฿download pdf

หมายเหตุ รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิวยอร์ค
09.30 พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แถว Mประตู 7 สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
12.40 ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX754
 16.20 เดินทางถึงฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
18.45 ออกเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา(JFK) โดยเที่ยวบินที่ CX846
22.40 เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK JFK) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
พักที่ APA WOODBRIDGE HOTEL / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่2 ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท– นิวยอร์ค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (STATUE OF LIBERTY) เดิมมีชื่อว่า LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาเป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์คลิฟแลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1984ผ่านชม GROUND ZEROสถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของตึกเวิร์ดเทรดถูกเรียกว่า ทันทีที่สิ้นสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันตำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ระลึกถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 9/11
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท(EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นต้น/ นั่งรถชมตัวมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท(WALL STREET)เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตัน ถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค เริ่มตั้งต้นอยู่บนถนนสายนี้ผ่านชมย่านเรดิโอ ซิตี้มิวสิคฮอลล์(RADIO CITY MUSIC HALL)โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นั่งได้ 6,500 ที่นั่งนำท่านสู่ ย่านฟิฟธ์อเวนิว(FIFTH AVENUE)ย่านที่เป็นศูนย์รวมของสินค้ายี่ห้อชั้นนำและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง MACY ตั้งอยู่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ APA WOODBRIDGE HOTEL / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่3 พรีเมี่ยม เอาท์เลท – นิวยอร์ค – ฟิลาเดลเฟีย –แอตแลนติก ซิตี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ PREMIUM OUTLETS ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดใน อเมริกา  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANIและอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
เที่ยง *** อิสระอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
เดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟียมลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์  จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อ ประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวาลหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตัน ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด / ชม อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน ที่ขึ้นชื่นที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน
ค่ำ **เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและการเดินเล่น WALKING STREET ทางบริษัทฯทัวร์จัดค่าอาหารค่ำท่านล่ะ 20 USD
พักที่ Bally’s Atlantic City Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่4 แอตแลนติก ซิตี้ – วอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิธโซเนียน – ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมกรุงวอชิงตัน ดี ซี นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศชม กรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นแทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐฯ สมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการ ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ฮังเกอาร์ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติเข้าชม พิพิธภัณฑ์ยานยนตร์อากาศยาน  (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER  เครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูลไรน์ ยานอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก–ดวงจันทร์ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติว่านำแต่  เคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอ จนกระทั่งเจ้าของคนสุดท้ายส่งมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน นำท่านถ่ายรูปกับทำเนียบขาว (White House) (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จอดแวะถ่ายภาพกรณีมีการปิดถนนเพื่อรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี)  ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ แวะเก็บภาพ เข้าชมอนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น (LINCOLN MEMORIAL)ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี ร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์นตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชมอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี  เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร ผ่านชมอนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยู่ด้านใน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม MARRIOTT BETHESDA / หรือเทียบเท่า
วันที่5 วอชิงตันดีซี – แฮร์ริสเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์ชี่ – คอร์นนิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองแฮร์ริสเบิร์ก Harrisburg นำท่านแวะเยี่ยมชม โรงงานช็อคโกแล็ตเฮอร์ชี่ แสนอร่อยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ที่มีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย Mr.Milton S. Hershey ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโดงดังว่า “Hershey’s Crystal A” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “Melt in your mouth” มีเวลาท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์นนิ่ง ระหว่างทางชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน เมืองคอร์นนิ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 อยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้วนำท่าน เข้าชมโชว์รูม เครื่องแก้ว เมืองคอร์นนิ่งที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกาพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่6 คอร์นนิ่ง – ไนแองการ่า(แคนาดา) – ล่องเรือน้ำตกไนแองการ่า ห้องพักเห็นวิวน้ำตกทุกห้อง – ทานกุ้งมังกร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่เมืองบัฟฟาโร่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งอเมริกา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ ของน้ำตก ด้วยปริมาณน้ำ 6 แสนแกลลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกันทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และทำให้เกิดละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงาม น่าประทับใจแก่ผู้มาเที่ยวชมไม่รู้ลืม นำท่านผ่านสะพานสายรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) เพื่อข้ามพรมแดนสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวงัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ท่าเรือ นำท่าน ล่องเรือ Horn Blower Cruise สัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล

*** สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกไนแองการ่า กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านล่ะ 150 USD ***

(นั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์) นำท่านสู่ TABLE ROCKจุดชมวิวน้ำตกไนแองการ่าที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านจะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ และความน่ากลัวของน้ำตก เมื่อท่านได้อยู่ใกล้ตัวน้ำตกที่ห่างออกไปไม่กี่เมตร เสียงน้ำตกจะกระเทือนก้องไปไกลนับไมล์ อันเกิดจากปริมาณน้ำมหาศาลของทะเลสาบอีรี่ ทิ้งตัวลงทั้งสายจากหน้าและทำให้เกิดละอองน้ำขนาดยักษ์ปกคลุมอยู่เหนือน้ำตก เมื่อมองจากระยะไกลท่านอาจจะเห็นเป็นสายรุ้งมหึมาพาดผ่านอยู่เหนือน้ำตกชมนาฬิกาดอกไม้ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผ่านชม  WHIRLPOOLหรือน้ำวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน้ำที่มาจากน้ำตกไนแองการ่า

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองร้าน Red Lobster เมนูพิเศษ!!!
Canadian Lobster
พักที่ Sheraton at The Falls Hotel (Falls View) หรือเทียบเท่า
พิเศษ…พักห้องฝั่งวิวน้ำตก FALLS VIEW ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกทั้งสองแห่งอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืน ท่านจะได้ชมการประดับไฟบริเวณน้ำตกแสนสวยตระการตา หรือ สนุกสนานกับเสี่ยงโชคที่คาสิโน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรม
วันที่ 7 ไนแองการ่า – เมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค ชิมไวน์ –ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท – โตรอนโต้  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระท่านชื่นชมกับความงามของน้ำตกอย่างจุใจ ได้เวลาสมควรนำท่านเที่ยวชมเมืองไนแองการ่า ออน เดอะ เลค เมืองน่ารักริมทะเลสาบ ซึ่งระหว่างทางจะเต็มไปด้วยไร่องุ่น และไวน์เนอร์รี่ นำท่านแวะชิมไวน์ รสเลิศจากองุ่นพันธุ์ต่างๆ รวมถึงไอซ์ไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดา คือไวน์ที่ผลิตจากองุ่นที่ frozen คาต้นจะมีรสชาติหวานกว่าไวน์ปกติมากไวน์ปกติ ความหวานระดับ 1 desert wine หวานระดับ 9 ส่วน ice wine หวานระดับ 19 ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่นครโตรอนโต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “Niagara Premium Outlets” ให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆมากมาย อาทิเช่น BURBERY, COACH, CALVIN KL EIN, ARMANI, TOMMY HILFIGER ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Edward Village Markham Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 8  โตรอนโต้ – ขึ้นหอคอยซี เอ็น – ช้อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นำท่านชมนครโตรอนโต (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ Ontario นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาชมบ้านเรือนอันสวยงามของเมือง ที่ได้รับสมญานามให้เป็นยุโรปแห่งอเมริกาเหนือ ผ่านชมย่านธุรกิจการค้า ศาลาว่าการเมืองที่ไดัรับการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทันสมัยใหม่ล้ำยุคชมสนามกีฬา สกายโดม SKYDOMEที่สามารถเปิดปิดโดมได้ เหมาะสำหรับการแข่งขันทุกฤดูกาล แล้วขึ้นชมทัศนียภาพงดงามของทะเลสาบออนตาริโอและตัวเมืองบนหอคอย CN TOWERสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในแคนาดาซึ่งมี ความสูงถึง 553 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโตได้อย่างจุใจ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
อิสระตามอัธยาศัย กับการช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำของแคนาดา และอเมริกา ที่ห้าง Eton และ The Bay ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์Guess, Levis, Esprit, Polo, Gap, DKNY เครื่องสำอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต
วันที่ 9  โตรอนโต้ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
 01.45 ออกเดินทางจากสนามบิน โตรอนโต้ สู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่CX829
  *****************บินข้ามเวลาสากล***************
วันที่10 กรุงเทพฯ
05.00 เดินทางถึงฮ่องกง  เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
08.15 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CX705
10.05 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

10-ตุลาคม, 12-ธันวาคม

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WCX5010J อเมริกา-แคนาดา 10 วัน CX ห้องพักวิวน้ำตก”