Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
ทัวร์เคนยา
ทัวร์เคนย่า
ทัวร์เคนย่า
ทัวร์เคนย่า
ทัวร์เคนยา
ทัวร์เคนย่า
ทัวร์เคนย่า
ทัวร์เคนย่า

WPKQ2110N เคนย่า-ซิมบับเว-บอตสวานา-แซมเบีย 10 วัน KQ [NBO-NBO]

 เมืองไนโรบี  สัมผัสความอุคมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่า
จะได้สัมผัสกับ BIG FIVE – ล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโป – ล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปแอฟริกา – ล่องเรือชมสัตว์ป่าในแม่น้ำโชเบ บอทสวานา
** ชมน้ำตกวิคตอเรียทั้ง 2 ฝั่ง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก เที่ยวสบายๆ ไม่ย้ายโรงแรมบ่อย **
อัตราค่าบริการ รวมค่าวีซ่า ทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ค่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
19 มิ.ย. 6328 มิ.ย. 63149,900฿download pdf
3 ก.ค. 6312 ก.ค. 63159,900฿download pdf
7 ส.ค. 6316 ส.ค. 63159,900฿download pdf
18 ก.ย. 6327 ก.ย. 63149,900฿download pdf
9 ต.ค. 6318 ต.ค. 63149,900฿download pdf
23 ต.ค. 631 พ.ย. 63149,900฿download pdf
20 พ.ย. 6329 พ.ย. 63149,900฿download pdf
4 ธ.ค. 6313 ธ.ค. 63149,900฿download pdf

ทัวร์เคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว บอทสวาน่า 10 วัน น้ำตกวิคตอเรีย พักลอดจ์หรู สไตล์อังกฤษ ไกด์ชำนาญเส้นทาง

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่1 กรุงเทพฯ – ไนโรบี(เคนย่า)
22.00พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4เคาน์เตอร์ กรุ๊ปเจ้าหน้าที่รอรับท่านและคณะพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินบัตรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระก่อนออกเดินทาง
วันที่2ไนโรบี – อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า – รีสอร์ทกลางธรรมชาติ  
01.15ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ KQ761
06.15เดินทางถึงกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิด สู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ที่เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องซาฟารีที่มาประเทศเคนย่า นำท่านเข้าสู่ที่พัก Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง  ตัวรีสอร์ท ตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตัวรีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ (Oloongams Hills) ติดเขตอุทยานมาไซ มาร่า มีสะดวกสบายมาก มีเครื่องปรับอากาศ สระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และ ยามค่ำคืนยังมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่านได้สนุกสนานกับเสียงเพลงอีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในที่พัก อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี
15.30ท่านจะได้ออกเล่นเกมส์ไดรว์ เพื่อสัมผัสกับ Big Five  ภายในอุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของประเทศแซนทาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และมีสัตว์จำนวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็ถูกจระเข้กินเป็นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ำ ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนกแร้งเหยี่ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า นำท่านเดินทางกลับสู่ลอดจ์ ที่พัก
คํ่าบริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
วันที่3มาไซ มาร่า – ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่าทั้งวัน –  หมู่บ้านชาวมาไซ – รีสอร์ทหรู
เช้า*** สุดยอดแห่งประสบการณ์ สำหรับท่านที่ต้องการขึ้นชมความงามของอุทยานมาไซ มาร่า โดยบอลลูน กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาท่านล่ะ 500 USD (ค่าขึ้นบอลลูนไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ การขึ้นบอลลูนอยู่ในดุลยพินิจของกัปตันผู้บังคับ กรุณาทำตามกฎทุกอย่าง อย่างเคร่งคัด ทางบริษัทฯ บอลลูนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องประกันอุบัติเหตุ และผู้โดยสารเป็นผู้ตัดสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการบังคับจาก บริษัทวัน เวิลด์ ทัวร์) ***ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 น. ได้เวลาสำหรับการท่องซาฟารีกันตั้งแต่เช้าเพื่อทำเกมส์ ไดร์ฟ ท่านจะได้สัมผัสกับ สุดยอดการ ท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะวันน่าขนานแท้ สัมผัสกับบรรยากาศของทุ่งหญ้าแห่งแอฟริกาขนานแท้ ปราศจากการปรุงแต่ง       จากมนุษย์ ให้ท่านได้สูดอากาศอันแสนสดชื่นในช่วงเช้า พร้อมกับชมสัตว์ป่า ตามหา Big Five  ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือ ดาว ช้าง แรด และควายป่า อันหมายถึงความดุร้ายและอันตรายของสัตว์ หรือที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าป่าแห่งทุ่งสะวันน่า ท่านจะตะลึงกับฝูงไวล์เดอร์บิสต์ นับแสน ฝูงม้าลาย ควายป่า ฝูงช้าง ม้าลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศ      และฝูงกวางพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายสวยงามอย่างเช่น วอเตอร์บั๊ค บุชบั๊ค ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซลโทบี ซึ่งท่านจะประทับใจในความงามของสัตว์เหล่านี้  สำหรับท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบนี้ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าทั้งในช่วงเช้า สาย และบ่าย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอันน่ารักของสัวต์ป่าที่มีอยู่มากมาย ได้เวลาสมควรคนรถนำท่านกลับสู่ทีพัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน แบบ ปิคนิค (Lunch Box)
บ่ายคนรถนำท่านออกท่องซาฟารีอีกครั้งในช่วงบ่าย เพื่อเก็บบิ๊กไฟว์ ให้ครบ และให้ท่านได้ใช้เวลาในอุทยานมาไซ มาร่า ให้คุ้มค่าที่สุด นำท่านแวะเที่ยวหมู่บ้านชาวมาไซ (Beaten Track Masai Manyatta) ชนเผ่าพื้นเมืองที่น่ารัก สนุกสนานกับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากคนท้องถิ่น นำท่านซาฟารีต่อจนถึงช่วงเย็น นำท่านเดินทางกลับสู่ลอจ์ด ที่พัก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

(การทำเกมไดร์ฟ สามารถทำได้ตลอดทั้งวันหรือพร้อมอาหารกลางวันแบบปิกนิคขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล)

พักที่Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง ทัวร์เคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว บอทสวาน่า 10 Days น้ำตกวิคตอเรีย
*** ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆอยู่กันแบบอิสระในอุทยาน***
วันที่4มาไซ มาร่า – อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า – ล่องเรือ ชมฮิปโป – กรุงไนโรบี – ภัตตาคารคอร์นิวอร์
เช้านำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดที่สามารถยืนขึ้นและชมสัตว์ได้เวลาเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติหรือเวลาชมสัตว์ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเคนย่าและบางแห่งเป็นทุ่งโล่งและอาจเห็นสัตว์ต่าง ๆ เดินข้ามถนนได้โดยง่าย เดินทางถึงทะเลสาบไนวาซา
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโปที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ มีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว แต่ละฝูงจะมีตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงดูแลตัวเมียและลูก ๆ ฮิปโปตัวใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 4 ตัน อาศัยอยู่ในหนองน้ำหรือน้ำที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร ดำน้ำได้ครั้งประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำท่านสามารถเห็น  หู ตา จมูก อยู่เหนือน้ำในระนาบเดียวกันได้อย่างชัดเจนเมื่อมองในระยะไกลเหมือนขอนไม้ลอยน้ำ ฝูงฮิปโปจะขึ้นมาบนบกเพื่อกินหญ้าในเวลากลางคืนเนื่องจากผิวของฮิปโปจะทนความร้อนไม่ได้ในเวลากลางวันจึงต้องอยู่ในน้ำ  นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมนกชนิดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด ที่มีสีสวยงามแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์และหาชมได้ยาก จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า Crescent Island Conservancy มีเนื้อที่ 80 กิโลเมตร ที่ท่านจะสามารถเดินชมสัตว์หรือจะถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิดกับม้าลาย ยี่ราฟ ม้าลาย ไวด์เดอร์บิสต์ และกวางชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น วอเตอร์บั๊ก บุชบั๊ก ธอมสันกาเซลล์ อิมพาล่ากาเซล และยังมีฝูงควายป่า นอกจากนี้เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังดังจากฮอลลีวู๊ด นำท่านเดินทางโดยรถ สู่กรุงไนโรบี
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ Carnivore Restaurant ภัตตาคารท้องถิ่น สไตล์แอฟริกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไนโรบี ให้ท่านได้เลือกชิมเนื้อชนิดต่างๆ ที่นำมาคลุกเคล่าเครื่องเทศ และย่างจนสุก หอม อร่อยพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัว เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกระต่าย เนื้อกวางชนิดต่างๆ เนื้อไก่ ใส้กรอกหมู เนื้อแกะ ซี่โคลงหมู พร้อม ซุป สลัด มันฝรั่ง และข้าวสวย 
พักที่Four Points by Sheraton Nairobi Airport Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่5ไนโรบี – เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์(ซิมบับเว) – สวนสิงโต (Walk with Lion) – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก– ภัตตาคารโบม่า
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ Victoria Falls ประเทศซิมบับเว โดยเที่ยวบินที่ KQ7929.30เดินทางถึงสนามบิน วิคตอเรีย ฟอลล์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านออกดินทางสู่เข้าสู่โรงแรมที่พัก VICTORIA FALLS HOTEL อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย / หรือเทียบเท่า
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
บ่าย15.00      นำท่านล่องเรือเหนือลำน้ำแซมเบซี (Sundowner Cruise)

ซึ่งเป็นแม่น้ำ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา ซึ่งไหลผ่าน 2 ประเทศ คือแซมเบียกับซิมบับเว่ ตัวแม่น้ำแซมเบซีนั้นใสสะอาดแม้ว่าจะดูสีคล้ำที่สำคัญมีสัตว์อันตรายอยู่หลายประเภท อาทิ จระเข้ ฮิปโป ตลอดสองข้างทางที่เรือวิ่งผ่านท่านจะได้เห็นธรรมชาติที่เป็นป่าใหญ่ มีทั้งต้นไม้ใหญ่น้อย และสัตว์ป่าโผล่มาให้เห็นเป็นครั้งคราวและพิเศษท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามจากบนเรือด้วย  สมควรแก่เวลา นำท่านกลับโรงแรม

คํ่าบริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร BOMA RESTAURANT พร้อมโชว์พื้นเมืองแอฟริกัน อันสนุกสนานเร้าใจ
พักที่ที่พัก:     VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง
วันที่6ชมน้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว (สวยมาก) – นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก(รวมในค่าทัวร์)

เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชมน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเวน้ำตกนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียโดยมีแม่น้ำแซมเบซีเป็นต้นกำเนิดน้ำตกที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสก็อต ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตนเมื่อปี ค.ศ.1855 เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงณจุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตรในฤดูน้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนจะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผาถึงนาที่ละกว่า 100 ล้านแกลลอนปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกนำท่านชมจุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือDevil’s Cataract สวยสะใจ ละอองน้ำสาดกระเซ็นชุ่มฉ่ำMain Falls มีหน้ากว้างของแผงน้ำตกถึง 830เมตรHorse Shoe Falls เป็นจุดที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัวน้ำตกมีรูปคล้ายเกือกม้ามีความสูงถึง 95 เมตรRainbow Fallsเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงที่สุดถึง 108 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิดการเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆไปด้วย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่ายพิเศษสุด…ท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของน้ำตกจากมุมสูงประมาณ 15 นาที ท่านจะได้ชมความสวยงาม และยิ่งใหญ่ของน้ำตกจากมุมสูง (ท่านใดสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ 15 นาที ท่านล่ะ 150 USD ไม่รวมในราคาทัวร์)
คํ่าจากนั้นอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกัน
พักที่ที่พัก:     VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
วันที่7ซิมบับเว – ลิฟวิ่งสโตน์(แซมเบีย) – เข้าชมน้ำตกฝั่งแซมเบีย
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศแซมเบีย โดยการเดินข้ามสะพาน ข้ามฝากแม่น้ำแซมเบซี ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงามของหุบเหวด้านล่างและชมกิจกรรมบันจี้ จั๊ม จากบนนสะพานแห่งนี้ (นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง) จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก The Avani Resort หรือเทียบเท่า
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย นำท่านชม น้ำตกวิคตอเรีย (Victoria Fall ) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรม ชาติของโลก (Seven Natural Wonders of the World)   ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนระดับของ แม่น้ำแซมบีซี  (Zambezi River)  ทั้งสาย ค้นพบโดย ด็อกเตอร์ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855 ปัจจุบันเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างซิมบับเว่ และแซมเบีย จากนั้นนำท่านสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย นำท่านชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตกArmchair Fallsซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกันการเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น ควรเตรียมเสื้อกันฝนที่ มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆ
ไปด้วย จากนั้นอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกัน
คํ่าบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่The Avani Resort / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
วันที่8แซมเบีย – อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม Big Five – ล่องเรือแม่น้ำโชเบ ชม ฮิปโป – ลิฟวิ่งสโตน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่อุทายานแห่งชาติโชเบ ประเทศสาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) (เดินทาง 1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและผ่านพรมแดนแล้ว นำท่านเดินทางสู่บริเวณ อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุดและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในบอสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด เช่น ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก(มากที่สุดในโลก), ฝูงควายป่า, ม้าลาย และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า และไฮยีน่าลายจุด     นำท่านออกชมสัตว์ (Game Drive) ท่องป่าซาฟารีชมสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้า ของทวีปแอฟริกาคือ สิงโต แรด ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่น่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ด้วยรถจี๊บ รถแต่ละคันมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและแน่นอนหมายรวมถึง ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า  (Big five) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะสัตว์ที่นี่อยู่กันอย่างอิสระ ในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใต้มีสัตว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึ่งสัตว์ป่ามีชีวิตอยู่อย่างอิสรเสรีตามธรรมชาติ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก

*** ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเนื่องจากสัตว์ต่างๆ อยู่กันแบบอิสระในอุทยาน***

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชมสัตว์ป่าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่น้ำโชเบ (Boat Safari) (ใช้เวลาในการทำ Game Drive ทางน้ำประมาณ 3 ชั่วโมง) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด ที่มาดื่มน้ำในแม่น้ำโชเบ สัตว์ป่าที่สามารถเห็นได้มากในแถบนี้คือ ฮิปโป จระเข้ ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจของสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยในแม่น้ำโชเบ แม่น้ำโชเบ เป็นสายน้ำที่สำคัญของประเทศบอทสวานา และนามีเบีย ในเวลาล่องเรือท่านจะเห็นอีกฟากฝั่งหึ่งเป็นดินแดนของประเทศนามิเบีย แม่น้ำโชเบจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำแซมเบซี นำท่านแวะถ่ายรูปกับต้นไม้ประหลาด เบาบับ พันธุ์แอฟริกา ที่มีในอุทยานแห่งนี้ด้วย สำหรับท่านที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
คํ่ารับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่The Avani Resort / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง 
 วันที่9ลิฟวิ่งสโตน์ – สนามบิน – ไนโรบี – กรุงเทพฯ
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกัน ซึ่งภายในรีสอร์ท จะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักๆ ที่ทางรีสอร์ทเลี้ยงไว้แบบธรรมชาติ อาทิเช่น กวาง, ม้าลาย, ยีราฟ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่

*** สัตว์เหล่านี้มีนิสัย ขี้ตกใจ ไม่ทำร้ายคน แต่ไม่ควรเข้าใกล้จนเกินไป และไม่ควรเข้าด้านหลังของม้าลายเพราะอาจโดนม้าลายดีดได้ ซึ่งทางโรงแรมและบริษัททัวร์ไม่สามารถรับผิดชอบได้ ***

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินลิฟวิ่งสโตน์ LIVINGSTONE AIRPORT
18.05ออกเดินทางสู่เมืองกรุงไนโรบี โดยเที่ยวบินที่ KQ783
22.10เดินทางถึงสนามบินไนโรบี แวะต่อเครื่อง
23.59นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KQ886
วันที่10กรุงเทพฯ
13.50เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุโปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ ทัวร์เคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว บอทสวาน่า 10 Days น้ำตกวิคตอเรีย

 

 

 


วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (
Yellow Fever) สำหรับ ทัวร์เคนย่า

ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศเคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever) และต้องถือหนังสือยืนยันการได้รับวัคซีน (International certificate of vaccination) ก่อนเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ด้วย เพราะจะถูกตรวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลือง และรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนได้ที่

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034 สามารถดูรายละเอียดและทำนัดหมาย online ได้ที่ www.thaitravelclinic.com/th

คลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161

สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ

ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนไข้เหลือง

ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

ต้องนำสำเนาหนังสือเดินทาง มาเพื่อออกสมุดรับรองการฉีดวัคซีน

ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท

ทัวร์เคนย่า เมื่อคุณนึกถึงแอฟริกาคุณอาจนึกถึงประเทศเคนย่า มันเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวอยู่บนทุ่งหญ้าสะวันนากับเส้นขอบฟ้าที่ทอดยาวไปชั่วนิรันดร์ ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบจะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรและอยู่ในสายตาของทะเลทราย เป็นแนวชายฝั่งที่เขียวชอุ่มและมีต้นปาล์มในมหาสมุทรอินเดียเป็นหุบเขา Great Rift ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขู่ว่าจะฉีกขาดการแยกตัวของทวีปและป่าทึบที่ชวนให้นึกถึงหัวใจของทวีป ในระยะสั้นเคนยาเป็นประเทศที่มีธรณีสัณฐานที่กระตุ้นความปรารถนาอันลึกล้ำของเราสำหรับทวีปพิเศษนี้

ความภาคภูมิใจของประชาชน
เติมภูมิทัศน์ของประเทศเพิ่มความลึกและเสียงสะท้อนให้กับเรื่องราวเก่าแก่ของเคนยาเป็นชนชาติที่รู้จักกันดีของแอฟริกา Maasai, Samburu, Turkana, Swahili, Kikuyu: เหล่านี้คือคนที่มีประวัติศาสตร์และการต่อสู้ทุกวันบอกเล่าเรื่องราวของประเทศและของทวีป – การต่อสู้เพื่อรักษาประเพณีเป็นฝูงชนโลกสมัยใหม่ในการต่อสู้รายวัน เพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดในโลกความตึงเครียดในสมัยโบราณระหว่างผู้ทำฟาร์มและผู้ที่เดินเตร่ การเข้าใกล้วัฒนธรรมเหล่านี้อาจเป็นไฮไลต์ของการเยี่ยมชมของคุณ

สัตว์ป่ามากมาย
เคนยาเป็นดินแดนของมาไซมาราซึ่งเป็นสัตว์ป่าและม้าลายที่อพยพมาอยู่ในล้านของพวกเขาด้วยนักล่าที่ยิ่งใหญ่ของแอฟริกาตามมาด้วยสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างแรดดำที่จัดการเพื่อรักษาความมั่นคงของพวกเขาไว้ แต่เคนยายังเป็นที่อยู่ของช้างสีแดงของ Tsavo เพื่อครอบครัวช้าง Amboseli ในร่มเงาของภูเขาคิลิมันจาโรและฝูงนกฟลามิงโกสีชมพูจำนวนหลายล้านคนกำลังเดินผ่านทะเลสาบตื้นเขิน แอฟริกาเป็นถิ่นทุรกันดารที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่รอด และเคนยาเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการรับสายป่าของแอฟริกา

บ้านอนุรักษ์
สัตว์ป่ามากมายของเคนยาเป็นหนี้ทุกอย่างให้กับหนึ่งในชุมชนอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของแอฟริกา ด้วยความรักที่ค่อนข้างเหนียวแน่น – เคนยาเป็นผู้บุกเบิกการใช้อาวุธพรานเพื่อปกป้องแรดและช้างเคนยาหยุดยั้งความว่างเปล่าของความเป็นป่าและนำสัตว์ป่ากลับมาจากปากหลังจากความหายนะในยุค 70 และ 1980 ยิ่งไปกว่านั้นในสถานที่เช่น Laikipia และ Masai Mara อนุรักษ์ธรรมชาติและชุมชนหลอมรวมการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ได้ผลอย่างน่าประทับใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าคุณต้องการให้การเยี่ยมชมของคุณสร้างความแตกต่างคุณมาถูกที่แล้ว ทัวร์เคนย่า ต้องวันเวิลด์ทัวร์

 

การเดินทางท่องเที่ยว ทัวร์เคนย่า นั้น ควรใช้บริษัททัวร์ ที่มีความชำนาญอย่างยิ่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการทำวีซ่า การเดินทางโดยสายการบินที่มีคุณภาพ ไม่เสียวเวลาในการต่อเครื่อง ส่วนใหญ่รถที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวในเคนย่านั้น ควรจะเป็นรถจี๊ป ขับเคลื่อนสี่ล้อ ที่มีคุณภาพดี มีแอร์คอนดิชั่น เย็นฉ่ำ (ราคาจะสูงกว่า รถตู้ดัดแปลง) มีความปลอดภัยสูง มีน้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง ปกติแล้ว เราจะให้ลูกค้านั่งรถจี๊ปคันล่ะ 6 ท่านเท่านั้น เนื่องจากทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ และสัตว์ต่างๆ โดยเท่าเที่ยมกัน รถทุกคันสามารถ ยกระดับหลังคาขึ้นลงได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพได้อย่างชัดเจน ส่วนรถในแซมเบีย และซิมบับเว จะเป็นรถโค้ชปรับอากาศแบบทัวร์ ทั่วไป ทัวร์เคนย่า ทัวร์น้ำตกวิกตอเรีย ซาฟารีบอทสวานา แซมเบีย ซิมบับเว โรงแรมที่พักส่วนใหญ่จะเป็นลอด์จ สไตล์อังกฤษ มีความหรูหรา และมีความปลอดภัยสูงมาก บางโรงแรม จะมียีราฟ มีม้าลาย มีกวางชนิดต่างๆ เป็นสัตว์เลี้ยง (อยู่กันอย่างอิสระภายในรีสอร์ท) บริกรที่อยู่ภานใน รีสอร์ท บริการดีเลิศ น่ารักทุกคน อาหารการกินเต็มที่ ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแบบแอฟริกันผสมยุโรป แต่ก็มีข้าวเอเชียอยู่บ้าง เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียเข้าไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก จุดเด่นของประเทศเคนย่าก็คืออุธยาน แห่งชาติ ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นอย่างมาก สัตว์ต่างๆ อยู่กินกันอย่างอิสระและปลอดภัยจากนายพรานนักล่า เนื่องจากรายได้จากนั้กท่องเที่ยวมีมากกว่า สัตว์ป่าในเคนย่า จะอพยบขึ้นลงระหว่าง ประเทศแทนซาเนีย กับประเทศเคนย่า เรียกได้ว่าท่านเดินทางเข้าไปในอุทยานมาไซ มาร่า เมื่อไหร่ ยังไง ก็ได้เห็น บิ๊กไฟว์ อย่างแน่นอน

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WPKQ2110N เคนย่า-ซิมบับเว-บอตสวานา-แซมเบีย 10 วัน KQ [NBO-NBO]”