Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Barcelona shutterstock_390552304
Grand Casino in Monte Carlo, Monaco.
shutterstock_553624159
shutterstock_755943769
661-large-3a066bda8c96b9478bb0512f0a43028c
Barcelona shutterstock_390552304
Grand Casino in Monte Carlo, Monaco.
shutterstock_553624159
shutterstock_755943769
661-large-3a066bda8c96b9478bb0512f0a43028c

WQR6111B Mediteranean 11 Day QR 9-19 May 2019 Rhapsody Of The Sea


วันพฤหัสฯที่ 9 พ.ค.62(1)           สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30     สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS

วันศุกร์ที่ 10 พ.ค.62(2)             บาร์เซโลน่า(สเปน) – ยอดเขา “มองต์จูอิค – ชมเมือง – มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์

02.35     เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR837

05.45     ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 2 ชั่วโมง

08.10     เหิรฟ้าสู่เมืองบาร์เซโรน่า…โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR145

14.15     เดินทางถึงเมืองบาร์เซโรน่า ประเทศสเปนหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางชมความงามของเมืองบาร์เซโลน่า แวะบันทึกภาพกับ สนามกีฬาโอลิมปิค 1992 และชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา “มองต์จูอิค”Mont Juic จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกเดินทางจากกรุงบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้

ค่ำ           บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูอาหารพื้นเมือง “ข้าวผัดสเปน” สูตรต้นตำรับ

พักที่: FIRA CONGRESS หรือระดับใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 11 พ.ค.62(3)             บาร์เซโลน่า – สวนเกวลล์ – ตึกคาซ่า มิล่า

*** ลงเรือสำราญ Rhapsody Of The Seas ห้องพักวิวทะเล ***

เช้า          บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ GUELL PARK(ชมภายใน)  เป็นคอมเพลกซ์สวนที่มีองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม ตั้งอยู่บนเขาเอลการ์เมล ในเขตกราเซีย เมืองบาร์เซโลนา ออกแบบโดยสถาปนิกชาวคาตาลัน อันตอนี เกาดี และสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1900 ถึง 1914 มี พื้นที่ครอบคลุม0.1718 กม² ทำให้เป็นหนึ่งในงานด้านสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ตั้งมรดกโลก ที่เป็นงานของ อันตอนี เกาดี นำทุกท่านชมตึกประหลาด คาซ่า มิล่า (ชมภายนอก) เอกลักษณ์ที่เด่นชัดสะดุดตาอย่างแรกของ ตึกประหลาด คาซา มิลา คือ ตัวอาคารที่มีผนังโค้งเป็นคลื่น ระเบียงซึ่งมีลักษณะคล้ายถ้ำ และตรงกลางเป็นปล่องลึก ตื่นตากับนานารูปปั้นรูปทรงแปลกตาบนดาดฟ้า พร้อมสัมผัสทิวทัศน์แบบ 360 องศา ตึกประหลาด คาซา มิลา เทียบได้กับ ผาสูงชันที่ชนเผ่าแอฟริกันสร้างเป็นถ้ำที่อยู่อาศัย นับเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของบาร์เซโลนาที่หลายคนให้ความสนใจ

11.00     นำท่านเชคอินลงเรือสำราญ RHAPSOPY OF THE SEAS

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเรือสำราญ

17.00     เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองมอนติคาโร ประเทศโมนาโค

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

ที่พัก : เรือสำราญ RHAPSODY OF THE SEAS  (ห้อง BALCONY OCEAN VIEW มีหน้าต่าง)

*** เรือออกเดินทางจากบาร์เซโลน่าเวลา 17:00 น ***

วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค.62(4)                  มอนติคาโร(โมนาโค) – ชมเมือง – นีซ(ฝรั่งเศส)

09.00     เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเทียบเรือ มอนติคาโร ประเทศโมนาโค

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00     นำท่านขึ้นฝั่ง เข้าสู่เมืองมอนติคาโร ประเทศโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ชมเมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง นำท่านเก็บภาพพระราชวังแห่ง โมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบัน เข้าชมภายในวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี ชมความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชมเมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส  นำท่านผ่านชมโบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบส์ถรัสเซีย แห่งเดียวที่ถูกสร้างนอกรัสเซีย ใหญ่ที่สุดยุโรป สร้างขึ้นกลางศตวรรษที่ 18 สถาปัตยกรรม แบบเจนัวส์ เด่นตระหง่านให้ผู้มาเยือนได้หลงใหล อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางอำนาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตัวเมืองเก่าและริมชายหาดริเวียร่าตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในห้างลาฟาแยท และย่านเมืองเก่า
18.00     เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี
17.00     นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมอนติคาโร, โมนาโค

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

*** เรือเทียบท่าเวลา 09:00 น. – 18:00 น. ***

วันจันทร์ที่ 13 พ.ค.62(5)               กรุงโรม – โคลอสเซียม – โรมัน ฟอรั่ม – น้ำพุเทรวี่ – ช้อปปิ้ง

07.00     เรือจอดเทียบท่าที่เมืองชิวิคตาเวคเคีย ประเทศอิตาลี

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

นำท่าน  ชมภายนอก สนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของ “ เวสปาเรียน Vespasian จักรพรรดิแห่งโรม พระองค์เริ่มครองราชย์ในปี ค.ศ. 69 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 80 ในสมัยของ Titus บุตรชายของจักรพรรดิ์เวสปาเรียน โดยโคลอสเซียมแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ นำท่าน ชมโรมัน ฟอลัม (Roman Forum)คือซากหินปรักหักพังที่หลงเหลืออยู่อันเป็นสถานที่ที่หลงเหลือให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของโรมันในอดีตโดยที่แห่งนี้เคยเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองของโรมัน เป็นจุดที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายในอดีต อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบที่สำคัญสำหรับคนในยุคนั้นนำท่านชมความสวยงามของ “น้ำพุเทรวี่” เป็นน้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม มีความสูง 85 ฟุตและความกว้างถึง 65 ฟุต ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Francesco Salvi ในช่วงศตวรรษที่ 17 น้ำพุเทรวี่นี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก  เชื่อกันว่าเมื่อโยนเหรียญลงไปในสระน้ำ “จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง”

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านสู่ย่านบันไดสเปน เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งได้รับการตกแต่งสวยงามและล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยากรรมและแกะสลักอันงดงามอันเป็นเอกลักษณ์แบบโรมันของกรุงโรม มีเวลาให้ทุกท่านเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมาย ตั้งเรียงรายอยู่ในย่านสุดหรูแห่งนี้

18.00     นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองชิวิคตาเวคเคีย

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

19.00     เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซาเลอร์โน(Salerno) ประเทศอิตาลี

*** เรือเทียบท่าเวลา 07:00 น. – 19:00 น. ***

วันอังคารที่ 14 พ.ค.62(6)             ซาเลอร์โน(อิตาลี) – พระราชวังกาแซร์ตา – เมืองปอมเปอี

07.00     เรือจอดเทียบท่าที่เมืองเนเปิ้ล ประเทศอิตาลี

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00     นำท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซร์ตา แห่งแว้นคัมปาเนียของอิตาลี นำท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งในพระราชวังแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโร๊กการก่อสร้างพระราชวังกาแซร์ตาเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้าชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผู้ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจำลองสำหรับพระราชวัง พระเจ้าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แต่พระองค์ก็มิได้มีโอกาสที่จะได้บรรทมในพระราชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจ้าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหากษัตริย์สเปน การก่อสร้างดำเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผู้ครองเนเปิลส์ต่อมาคือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แห่งเนเปิลส์

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชม “เมืองปอมเปอี” นำชมเมือง โบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟวิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ พ.ศ.662  ปอมเปอี ก็ถูกลืมไปจากความทรงจำของชาวโลกต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณชื่อปอมเปอีจึงถูกค้นพบแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหน จนกระทั่ง พ.ศ.2291 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ ” แต่ทว่าภาพนั้นจะเห็นลักษณะของความหวาดกลัวต่อความตายได้เป็นอย่างดีบางคนนั่งเอามือปิดหน้าตายบางคนนั่งซบกับกำแพงบ้านตายก็มี ปอมเปอีจึงได้ชื่อว่า “ซากเมืองแห่งความตาย”

17.30     นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือซาเลอร์โน (Salerno)ประเทศอิตาลี

18.30     เรือเดินทางออกจากท่าเทียบเรือซาเลอร์โน (Salerno)ประเทศอิตาลี เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือคาตาเนียเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

*** เรือเทียบท่าเวลา 07:00 น. – 18:30 น. ***

วันพุธที่ 15 พ.ค.62(7)             เมืองคาตาเนีย เกาะซิซิลี (อิตาลี) – ภูเขาไฟเอ็ดน่า

08.30     เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือคาตาเนีย ประเทศอิตาลี

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00     นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟเอ็ดน่า ภูเขาไฟที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2013 ภูเขาไฟ Etna นับเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีการปะทุบ่อยครั้งและมีความสูงที่สุดของยุโรปอีกด้วยนั่นทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพยามควันไฟปะทุ ลอยสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นได้อย่างง่ายดาย ชม ภูเขาไฟเอ็ดน่า (MOUNT ETNA) เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง ประมาณ 3,340 เมตร วัดฐานโดยรอบได้ 150 เมตร เป็นที่รู้จักกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปล่องไฟแห่ง ซิซิลี” ในหน้าหนาวท่านจะเห็นหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา ตามประวัติมีบันทึกไว้ว่าภูเขาเอ็ดน่า เกิดการปะทุขึ้นครั้งแรกในปี 396 ก่อนคริสตกาล ท่านจะได้  เห็นซากลาวาและเถ้าถ่านของภูเขาไฟ นำท่านขึ้นกระเช้า CABLE CAR ขึ้นสู่ความสูงประมาณ 2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมวิว ที่ ท่านจะสามารถเห็นทิวทัศน์และบันทึกภาพของภูเขาไฟเอ็ดน่าได้อย่างชัดเจน ท่านสามารถชมภาพ เหตุการณ์ที่ภูเขาไฟ ระเบิดเมื่อ ค.ศ.2006

14.00     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย กับกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

16.30     เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือคาตาเนีย มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือซาด้าร์ ประเทศโครเอเซีย

*** เรือเทียบท่าเวลา 08:30 น. – 16:30 น. ***

วันพฤหัสฯที่ 16 พ.ค.62(8)          ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารเช้า เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการปีนเขา ออกกำลังกายในห้องฟิตส์เนส หรือวิ่งออกกำลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรม และเกมส์ต่างๆ สนามบาส มุมพัทเตอร์กอล์ฟ เล่นกระดานโต้คลื่นเล่นสไลด์เคเบิลราวดาดฟ้าชั้นบนสุดของเรือ โดยตัวลงมา ปลอดภัยแต่หวาดเสียวดี หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุด และมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของมุมห้อง และธรรมชาติป่าไม้ต่างๆ ที่ตกแต่งรอบตัวเรือ ทั้งนี้บนเรือยังมีอาหารเลิศรสระดับเวิร์ดคลาสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอนห้างสรรพสินค้าบนเรือร้านค้า ช้อปปิ้งมากมาย มีลานสเก็ตน้ำแข็งให้ท่านได้เล่น กิจกรรมตามห้องรายการของเรือมากมาย ห้องเทสไวน์ ห้องชมภาพสไลด์ที่เที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ ในแคริบเบียน ห้องสาธิตการพับผ้าเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ห้องสอนทำอาหาร เปิดครัว ทัวร์เที่ยวชมห้องครัวที่ใหญ่อลังการงานสร้าง ทัวร์ชมการทำงานต่างๆ ของเรือในจุดต่าง ๆ พร้อมชมการแสดงโชว์ต่างๆ สุดอลังการในทุกค่ำคืน ห้องดนตรี บาร์ คาสิโน และกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกสรร อิสระตามอัธยาศัย อย่างเหนือจินตนาการ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเรือสำราญ

อิสระตามอัธยาศัยกับกิจกรรมภายในเรือสำราญ

ค่ำ           บริการอาหารค่ำบนเรือ ณ ห้องอาหารแบบ เซ็ท เมนู ให้ท่านได้เลือกทานเมนคอร์ทที่ท่านต้องการได้อย่างเต็มที่ หลังมื้ออาหารท่านสามารถชมการแสดงโชว์สุดอลังการชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชมทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน ซึ่งถ้าพลาดโชว์วันไหนแล้วก็จะพลาดเลยไม่มีเวียนมาให้ดูอีกนั่งฟังเพลงหรือดนตรีเพราะๆที่เลาจน์หรือบาร์ตามห้องต่างๆหรือจะเริงเล่นเต้นระบำสวิงแบบสุดๆที่ดิสโก้เธคในดนตรีแบบฉบับที่คุณชื่นชอบหรือเลือกเสี่ยงโชคที่คาสิโนที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ให้เลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, ตู้สล็อต, แบล็กแจ็ก ฯลฯออกเดินทางสู่ ท่าเรือซาด้าร์ ประเทศโครเอเชีย วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.62(9)            ซาด้าร์ – อุทยานพลิตวิเซ – ซาด้าร์ ประเทศโคเอเชีย

08.00     เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือซาด้าร์ ประเทศโครเอเซีย

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ  Plitvice Lakes National Park (ระยะทาง 166 กม.) ระหว่างทางผ่านเมือง Karlovac และ Slunj ชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้าฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบน้อยใหญ่ 16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา นำท่านเพลิดเพลินกับความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ท่านจะสังเกตเห็นหญ้ามอสที่ชุ่มฉ่ำชั่วนิรันดร์กาล ชมฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น ชมน้ำตก The Plitvice Water Fall ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะสู่ Donja Jezira เพื่อล่องเรือในทะเลสาบ Jezero Kozjak เต็มอิ่มกับความงามของทะเลสาบและหุบเขา

 

เที่ยง       บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาสมควรนำทางกลับสู่เมืองซาด้าร์ นำท่านสัมผัสความโรแมนริมทะเลเอเดรียติค ชม “Sea Organ” สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง เครื่องดนตรีโดยอาศัยเกลียวคลื่นที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันได ก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมนับตั้งแต่ ปี ค.ศ.2005 ได้เวลาสมควรนำท่านลงเรือสำราญ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

19.00     เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือซาด้าร์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเวนิส ประเทศอิตาลี

*** หมายเหตุ  ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

*** เรือเทียบท่าเวลา 08:00 น. – 19:00 น. ***

วันเสาร์ที่ 18 พ.ค.62(10)              เกาะเวนิส – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – โดฮา

06.45     เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เวนิส ประเทศอิตาลี

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

นำท่านขึ้นฝั่งออกเดินทางเข้าสู่“เกาะเวนิส” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส นำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ “จตุรัสซานมาโค”  ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน พร้อมถ่ายภาพคู่กับ“สะพานถอนหายใจ” สะพานแห่งสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ  ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก) อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระ ชม “โบสถ์เซนต์มาร์ค” ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ “ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel

14.00     นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED

17.55     เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR126

วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค.62(11)            กรุงเทพมหานคร

00.35     ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง

02.10     เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR834

12.40     เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

5-พฤษภาคม