KOOD S (3)
KOOD S (2)
KOOD S (1)
KOOD S (5)
KOOD S (4)
KOOD S (3)
KOOD S (2)
KOOD S (1)
KOOD S (5)
KOOD S (4)

WVN0403K เกาะกูด-ดำน้ำชมปะการัง 3 วัน 2 คืน เกาะกูดมันกู๊ดมาก JAN-APR 2021

สนใจจองทัวร์ ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131

พักผ่อนบรรยากาศสบายๆ ณ เกาะกูด

สัมผัสกับธรรมชาติและกิจกรรมดำน้ำ

เข้าชมโอเอซิสชมปลาโลมาสุดน่ารัก

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
22 ม.ค. 6424 ม.ค. 648,990฿download pdf
29 ม.ค. 6431 ม.ค. 648,990฿download pdf
5 ก.พ. 647 ก.พ. 648,990฿download pdf
13 ก.พ. 6415 ก.พ. 649,990฿download pdf
19 ก.พ. 6421 ก.พ. 648,990฿download pdf
26 ก.พ. 6428 ก.พ. 649,990฿download pdf
5 มี.ค. 647 มี.ค. 648,990฿download pdf
12 มี.ค. 6414 มี.ค. 648,990฿download pdf
19 มี.ค. 6421 มี.ค. 648,990฿download pdf
26 มี.ค. 6428 มี.ค. 648,990฿download pdf
2 เม.ย. 644 เม.ย. 649,990฿download pdf
4 เม.ย. 646 เม.ย. 649,990฿download pdf
5 เม.ย. 647 เม.ย. 649,990฿download pdf
วันแรกกรุงเทพฯ – ตราด – ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด – น้ำตกคลองเจ้า        

05.00 .

คณะนักเดินทางพบกัน ณ ลิกไนท์ทัวร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ            ก่อนการเดินทาง
06.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอก โดยรถตู้ VIP ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้บริการท่าน (เดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
14.20 น.นำท่านข้ามเรือเฟอรรี่สู่เกาะกูด ใช้เวลาประมาณ 60 นาทีในการข้ามฟาก จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน ให้ท่านได้เตรียมตัวจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคลองเจ้า เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติบนเกาะกูดที่สวยงาม ให้ท่านได้สักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว และเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ที่พักและรับประทานอาหารเย็น
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พักKoh Kood Paradise Beach Resort ระดับ 4 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สองดำน้ำตื้นชมประการัง – เกาะยักษ์ – เกาะทองหลาง – พักผ่อนบรรยากาศทะเล
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศของทะเลจากที่พัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อดำน้ำชมเกาะน้อยใหญ่ของเกาะกูด ชมความงามของทะเลแสนสวยงาม

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้รวมค่ากิจกรรมดำน้ำตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจดำน้ำตื้นประกอบ ด้วย กิจกรรมดำน้ำ อบริการบนเรือ อุปกรณ์ดำน้ำแบบยืม หากท่านทำหายจำเป็นต้องเสียค่าปรับตามที่ได้กำหนดไว้***

จุดดำน้ำที่ 1 : เกาะยักษ์มีจุดเด่นคือความหลากหลายของปลา และดอกไม้ทะเล เป็นจุดดำน้ำตื้นที่ไม่ควรพลาดที่จะเยี่ยมชม

จุดดำน้ำที่ 2 : เกาะทองหลาง เป็นจุดดำน้ำที่มีฝูงปลาการ์ตูน น้อยใหญ่ เหมาะแก่การพักผ่อน

*** หมายเหตุกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม ***

ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักให้ท่านได้พักผ่อนบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวทะเลสวยๆ พักผ่อนวันหยุด

ค่ำนำท่านรับประทานอาหารค่ำ
ที่พักKoh Kood Paradise Beach Resort ระดับ 4 ดาว หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สามเดินทางกลับสู่ฝั่ง – เข้าชม โอเอซิส ซีเวิลด์ – นำท่านกลับสู่กรุงเทพมหานคร
เช้านำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศของทะเลจากที่พัก
10.00 น.นำท่านกลับสู่ฝั่งท่าเรือแหลมศอก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอเอซิสซีเวิลด์ (1.30 ชั่วโมง)
เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเข้าชม โอเอซิสซีเวิลด์ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาโลมา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมประจำจังหวัด จันทบุรี ที่โอเอซิสซีเวิลด์ มีโลมาสีชมพูและโลมาหัวบาตร ซึ่งเป็นโลมาพันธุ์หายากที่พบได้ในประเทศไทย ให้ท่านเข้าชมโชว์ปลาโลมา และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมแสนน่ารักของเจ้าโลมาตัวน้อยที่ฉลาดมาก อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
22.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

8-สิงหาคม, 9-กันยายน, 10-ตุลาคม, 11-พฤศจิกายน, 12-ธันวาคม

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WVN0403K เกาะกูด-ดำน้ำชมปะการัง 3 วัน 2 คืน เกาะกูดมันกู๊ดมาก JAN-APR 2021”