Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
OWDT06ท่องทะเลกระบี่-ลังกาวีJPG

OWDT06 ท่องทะเลกระบี่ – ลังกาวี 3 วัน 2 คืน

Unseen In Thailand

ท่องทะเลกระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะทับ – เกาะหม้อ – เกาะปอดะ – เกาะลังกาวี – พระนางมัสสุหรี – เคเบิ้ลคาร์ – พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ – โลกใต้ทะเล – ยอดเขา Mat Cincang – ตลาดกั๊ว – ทุ่งข้าวไหม้ – หาดทรายดำ

(พัก กระบี่ 1 คืน / ลังกาวี 1 คืน)

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกกรุงเทพฯ-สนามบินกระบี่-น้ำตกร้อน-สระมรกต-ท่องทะเลกระบี่-ทะเลแหวก-เกาะทับ-เกาะหม้อ-เกาะปอดะ
05.00น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาออก ชั้น 3

เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

08.10 น.ออกเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL802
09.35 น.เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ นำท่านเดินทางสู่ อ.คลองท่อมนำท่านเที่ยวชม น้ำตกร้อน  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

กลางวันบริการอาหารมื้อกลางวัน ที่ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินสู่ ท่าเรือเพื่อลงเรือ SPEED BOAT ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น

(บริการเสื้อชูชีพและหน้ากาดำน้ำตื้น ท่านละ 1 ชุด)

นำท่าน“ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วนำคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆ เมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่

จากนั้นนำท่าน  “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก” ชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะคือเกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูงเมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน…

หมายเหตุ : การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยู่กับเวลาของน้ำขึ้นและน้ำลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของน้ำขึ้นและน้ำลง

จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ที่ ร้านอาหารวังทราย
ที่พักโรงแรมกระบี่รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 2กระบี่-สตูล-ท่าเรือตำมะลัง-เกาะลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุหรี-เคเบิ้ลคาร์-โลกใต้ทะเล-ช้อปปิ้งตลาดกั๊ว
06.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.ออกเดินทางสู่ จ.สตูล นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง
09.30 น.ออกจากท่าเรือสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
10.40 น.เดินทางถึงเกาะลังกาวี นำคณะเดินทางสู่  สุสานพระนางมัสสุหรี พระนางเลือดขาว ชมพิพิธภัณฑ์ ทุ่งข้าวไหม้

โลกใต้ทะเล Under Water World ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์นานาชนิด ชม ปลาปิรันยา นกแพนกวิน งูอนาคอนด้า นกฟลามิงโก้ และปลาทะเลนานาชนิดให้ได้ชมกันอย่างจุใจ เลือกซื้อของฝากอาทิ รังนก เครื่องยาจีน และอื่นๆอีกมากมาย

12.00 น.บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหาร เดินทางสู่ Cable Car
13.30 น.เดินทางถึง สถานีกระเช้าลอยฟ้า นำคณะเตรียมขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขา Mat Cincang ชมทัศนียภาพของหุบเขาและชมฝั่งทะเลอันดามัน ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะดง ของเราอย่างชัดเจน
17.00 น.เดินทางกลับถึงสถานี นำคณะเดินทางสู่ ตลาดกั๋ว ซื้อของปลอดภาษี

บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร     /   จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พักโรงแรมบาฮาเกียร์ ย่านตลาดกั๊ว หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที่ 3เกาะลังกาวี-ท่าเรือ-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง-เดินทางกลับกรุงเทพฯ
07.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ แวะถ่ายรูปสัญลักษณ์เกาะลังกาวีที่ พญานกอินทรีย์

08.30 น.ให้ท่านได้ซื้อของฝากที่ท่าเรือกันอีกครั้งก่อนเดินทางกลับท่าเรือตำมะลัง

10.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง นำคณะขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่
12.00 น.บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ตลาดกิมหยงกันอีกครั้งก่อนกลับกรุงเทพ
15.00 น.สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
17.50 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3115
19.20 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ