Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
OWDT07ทะเลตรัง-เกาะลังกาวี-3-วัน-2-คืน

OWDT07 ทะเลตรัง – เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน

ทะเลตรัง-เกาะลังกาวี

พระนางมัสสุหรี – เคเบิ้ลคาร์ – พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ – โลกใต้ทะเล – ยอดเขา Mat Cincang – ตลาดกั๊ว – ทุ่งข้าวไหม้ – หาดทรายดำ

(พักตรัง 1 คืน / ลังกาวี 1 คืน)

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกกรุงเทพฯ-สนามบินตรัง-ท่องทะเลตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก
05.00น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ขาออก อาคาร 2 ชั้น 3
07.50 น.ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยสายการบินไทยแอร์ชีย เที่ยวบินที่ FD 3241
09.25 น.เดินทางถึง สนามบิน จ.ตรัง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
10.30 น.ออกเดินทางท่องทะเลตรัง โดยเรือทัวร์ท่องเที่ยว สู่เกาะมุก นำคณะเข้าชม ถ้ำมรกต เพื่อชมความมหัศจรรย์ของถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพ ลอยเข้าในถ้ำ ภายในถ้ำมีน้ำทะเลเมื่อกระทบกับแสงแดดแล้วจะมีสีเขียวมรกตโอบล้อมด้วยผาหินรอบด้านละต้นไม้เขียวขจีในถ้ำ
11.00 น.เดินทางต่อไปยัง เกาะกระดาน “Land of Love” หาดทรายขาวสะอาดสวยงาม ใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เพลิดเพลินกับปะการังแบบอ่อนและแข็งที่สวยงาม
กลางวันบริการอาหารมื้อกลางวันบนเรือ (ปิคนิค)
บ่ายเดินทางต่อไปยัง “เกาะเชือก” ซึ่งเป็นเกาะหินปูนสองเกาะติดกัน เป็นเกาะแห่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำตื้น ซึ่งมีปะการังแข็ง ปะการังเขากวางขนาดใหญ่ ปะการังอ่อนหลายหลากสี รวมไปถึงดอกไม้ กัลปังหา ตลอดจนปลาสวยงามมากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้อิ่มกับการดำน้ำตื้น
16.30 น.อำลาเกาะเชือก นำเดินทางกลับไปยังท่าเรือปากเมง / นำท่านเข้าที่พัก
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ที่ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ธนา หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที่ 2ตรัง-สตูล-ท่าเรือตำมะลัง-เกาะลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุหรี-เคเบิ้ลคาร์-โลกใต้ทะเล-ช้อปปิ้งตลาดกั๊ว
06.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.ออกเดินทางสู่ จ.สตูล นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง
09.30 น.ออกจากท่าเรือสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
10.40 น.เดินทางถึงเกาะลังกาวี นำคณะเดินทางสู่  สุสานพระนางมัสสุหรี พระนางเลือดขาว ชมพิพิธภัณฑ์ ทุ่งข้าวไหม้ โลกใต้ทะเล Under Water World ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์นานาชนิด ชม ปลาปิรันยา นกแพนกวิน งูอนาคอนด้า นกฟลามิงโก้ และปลาทะเลนานาชนิดให้ได้ชมกันอย่างจุใจ เลือกซื้อของฝากอาทิ รังนก เครื่องยาจีน และอื่นๆอีกมากมาย
12.00 น.บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ Cable Car
13.30 น.เดินทางถึง สถานีกระเช้าลอยฟ้า นำคณะเตรียมขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขา Mat Cincang ชมทัศนียภาพของหุบเขาและชมฝั่งทะเลอันดามัน ท่านสามารถเห็นทัศนียภาพของ หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะดง ของเราอย่างชัดเจน
17.00 น.เดินทางกลับถึงสถานี นำคณะเดินทางสู่ ตลาดกั๋ว ซื้อของปลอดภาษี

บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร

19.00 น.นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักโรงแรมบาฮาเกียร์ ย่านตลาดกั๊ว หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที่ 3เกาะลังกาวี – ท่าเรือ – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
07.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ แวะถ่ายรูปสัญลักษณ์เกาะลังกาวีที่พญานกอินทรีย์

08.30 น.ให้ท่านได้ซื้อของฝากที่ท่าเรือกันอีกครั้งก่อนเดินทางกลับท่าเรือตำมะลัง

10.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง นำคณะขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่
12.00 น.บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ตลาดกิมหยงกันอีกครั้งก่อนกลับกรุงเทพ
15.00 น.สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
17.50 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3115
19.20 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ