Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
OWDT09พีพีี-ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงาJPG

OWDT09 สิมิลัน – ภูเก็ต – ล่องอ่าวพังงา 3 วัน 2 คืน

สิมิลัน – ภูเก็ต – ล่องอ่าวพังงา

ล่องอ่าวพังงา – วัดพระทอง – ภูเก็ต -แหลมพรหมเทพ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน – เล่นน้ำชมปะการัง – เที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต – พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว – ช้อปปิ้งของฝาก

( พักที่ภูเก็ต 2 คืน)

เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563