Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
พีพี

OWDT12 พีพี – ภูเก็ต – ล่องอ่าวพังงา 3 วัน 2 คืน

ล่องอ่าวพังงา – วัดพระทอง – ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์ – เกาะพีพี – อ่าวมาหยา – เล่นน้ำชมปะการัง – ภูเก็ต – แหลมพรหมเทพ – เที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต – พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว –  ช้อปปิ้งของฝาก

( พักที่ภูเก็ต 2 คืน )

เดินทาง เดือนมีนาคม – เมษายน 2563