แพ็คเกจ-ฮ่องกง-มาเก๊า-621x330
Kun im temple
Peak Tram 2
Che Kong Temple
Tsim Sha Tsui
Victoria Peak
a749cc6a-a660-4c66-abdd-12403d7f8a9c
แพ็คเกจ-ฮ่องกง-มาเก๊า-621x330
Kun im temple
Peak Tram 2
Che Kong Temple
Tsim Sha Tsui
Victoria Peak
a749cc6a-a660-4c66-abdd-12403d7f8a9c

OWHK02 ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน TG

  • ตื่นตาตื่นใจกับเหล่าการ์ตูน พร้อมสนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ “สวนสนุกดิสนีย์แลนด์”
  • นั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิวสูงสุดเขาวิคตอเรีย ไม่เหมือนทัวร์อื่นขึ้นแค่กลางภูเขา
  • นั่งรถ BIG BUS เปิดประทุน 2 ชั้น ชมบรรยากาศเมืองฮ่องกง ดินแดนที่ไม่เคยหลับไหล
  • พิเศษ!! ขอพร เสริมความเฮง แก้ปีชง ณ วัดกังหัน พร้อมหมุนกังหันนำโชคอันศักดิ์สิทธิ์
  • ขอพร “ เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ” เสริมสิริมงคล
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ย่านซิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
5 ธ.ค. 637 ธ.ค. 6319,888฿download pdf
11 ธ.ค. 6313 ธ.ค. 6318,888฿download pdf
18 ธ.ค. 6320 ธ.ค. 6318,888฿download pdf
25 ธ.ค. 6327 ธ.ค. 6320,888฿download pdf
30 ธ.ค. 631 ม.ค. 6423,888฿download pdf
31 ธ.ค. 632 ม.ค. 6423,888฿download pdf
1 ม.ค. 643 ม.ค. 6423,888฿download pdf
8 ม.ค. 6410 ม.ค. 6418,888฿download pdf
15 ม.ค. 6417 ม.ค. 6418,888฿download pdf
22 ม.ค. 6424 ม.ค. 6418,888฿download pdf
29 ม.ค. 6431 ม.ค. 6418,888฿download pdf
5 ก.พ. 647 ก.พ. 6418,888฿download pdf
26 ก.พ. 6428 ก.พ. 6419,888฿download pdf
5 มี.ค. 647 มี.ค. 6418,888฿download pdf
12 มี.ค. 6414 มี.ค. 6418,888฿download pdf
19 มี.ค. 6421 มี.ค. 6418,888฿download pdf
26 มี.ค. 6428 มี.ค. 6418,888฿download pdf
2 เม.ย. 644 เม.ย. 6419,888฿download pdf
9 เม.ย. 6411 เม.ย. 6419,888฿download pdf
11 เม.ย. 6413 เม.ย. 6423,888฿download pdf
12 เม.ย. 6414 เม.ย. 6423,888฿download pdf
13 เม.ย. 6415 เม.ย. 6423,888฿download pdf
14 เม.ย. 6416 เม.ย. 6423,888฿download pdf
16 เม.ย. 6418 เม.ย. 6419,888฿download pdf
23 เม.ย. 6425 เม.ย. 6419,888฿download pdf
30 เม.ย. 642 พ.ค. 6419,888฿download pdf
วันแรกกรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งรถบัส 2 ชั้น – อิสระช้อปปิ้ง – ชม Symphony of Lights
05.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
08.00 น.  เหิรฟ้าสู่ฮ่องกงโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG 600
11.45 น.ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok ) บนเกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย นำคณะเดินทางเข้าสู่เขตเกาลูน ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่าวฮ่องกง และหมู่เกาะน้อยใหญ่ จนได้รับฉายา “ไข่มุกแห่งเอเชีย”  นำสมาชิกเดินทางข้าม “สะพานชิงหม่า” Tsing-Ma Bridge ซึ่งเคยเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเอเชียเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำที่อังกฤษมอบให้กับเกาะฮ่องกง หลังคืนสู่ประเทศจีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2540
เที่ยงบริการอาหารมื้อ ณ ภัตตาคาร  (1)
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสวิถีชีวิตคนฮ่องกงแบบขนานแท้โดยการนั่งรถบัส 2 ชั้น เพื่อเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 – 10 นาที)  จากนั้นมีเวลาให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดย่าน“ ถนนนาธาน ” กับสินค้าราคาพิเศษแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า, เข็มขัด ,น้ำหอม ,นาฬิกา ,เครื่องประดับ และเครื่องสำอาง ฯลฯ ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ อาทิเช่น Duty Free Shop , St.Michael , Harbor City  , Ocean Terminal ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ภายในเป็นที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด Hermes , Bally , Mark&Spencer , Armani , Burberry , Coach , Fendi , Prada , Louis Vuitton ,Gucci , Giordano , Bossini  และของฝากของคุณหนูนานาชนิดที่ Toy r us
ค่ำอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ในเวลา 20.00 น.ของทุกวันท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของ “ อะ  ซิมโฟนี ออฟ ไลทท์ ” A Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย  โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึง บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง  ได้เวลาอันสมควรนำคณะเข้าสู่ที่พัก

โรงแรมที่พักPANDA HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง สวนสนุกดีสนีย์แลนด์  (เที่ยวแบบเต็มวัน) 
เช้านำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของฮ่องกง “ ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ ”

Hong Kong Disneyland หรือ “ดินแดนแห่งเทพนิยาย”  แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา  พบกับโซน MYSTIC POINT จัดโซนให้เป็นลักษณะของโซนแห่งความลึกลับและพิศวง  เน้นจุดหลักที่เครื่องเล่นบ้านลึกลับที่ชื่อว่า “MYSTIC  MANOR”พบกับดินแดนใหม่ที่มีชื่อว่า “กริซลีย์ กัลช”  (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุดเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดโลกตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อะเวย์ มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา เลี้ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ำพุร้อน”ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทั่วทั้งพื้นดิน แล้วมาเยี่ยมบ้านช่างตีเหล็ก หลบสายน้ำที่สาดส่าย และร้านของแห้งที่กลายเป็นร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ำจากเครื่องสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ำ จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิกกี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และสองเพื่อนดิสนีย์ กรีซลีย์ หมีน้อยโคด้า และ เคไนย์ …ดินแดนที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด  ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์อย่างจุใจและคุ้มค่าฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน อันได้แก่ Main Street USA พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายเพลิดเพลินกับการนั่งรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก เข้าสู่ Tomorrow Land เครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย , Space Mountain เครื่องที่สนุก และน่าตื่นเต้นสุด ๆ , Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน,  Orbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศ, Fantasy Land สุดสนุกกับเมืองเทพนิยายในการ์ตูนเรื่องต่างๆของวอล์ท ดีสนีย์ , ชมภาพยนต์4มิติที่มีที่นี่แห่งเดียวในโลก…

เที่ยงอาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม (ไม่รวมอาหาร)
บ่ายสนุกสนานต่อที่ Adventure Land ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น , Jungle River Cruise ล่องเรือในป่าอันสนุกสนาน พร้อมผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด ,Tarzan”s Tree house สุดสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน ,  Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิง Liki Tikis ให้คณะได้สนุกสนานกันต่อกับกิจกรรมต่างๆภายในสวนสนุกฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ ที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกันทั้งวัน พร้อมชม “ขบวนพาเหรด” Disney Parade  จากเหล่าการ์ตูนดังมากมาย อาทิ มิกกี้เม้าส์, มินนี่เม้าส์, โดนัลดักส์ ,สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา,ซิลเดอเรลา , หมีพูล และเพื่อน ๆ
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)  / เข้าสู่ที่พัก
โรงแรมที่พักPANDA HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามนั่งรถราง PEAK TRAM ขึ้นจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม – วัดกังหัน แชกงหมิว – ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน – กรุงเทพฯ 
เช้าบริการอาหารมื้อเช้าแบบติ่มซำรสต้นตำรับของฮ่องกง (4)

นำคณะเดินทางสู่ฝั่ง “เกาะฮ่องกง” โดยใช้เส้นทาง “ ลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ” สู่เกาะฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เป็นที่ตั้งของบริษัทธุรกิจชั้นแนวหน้าของเอเชีย,ธนาคารนานาชาติ, สำนักงานใหญ่ของรัฐบาล และศาลสูงสุด เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า ที่เป็นอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าอันทันสมัย พิเศษสุด ! ให้คณะตื่นตาตื่นใจ และเปิดประสบการณ์แปลกใหม่กับการ นั่งรถราง The Peak Tram ซึ่งเป็นรถรางที่มีความเก่าแก่เปิดให้บริการขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peak มาตั้งแต่ปี 1888 ขึ้นสู่ยอดเขา Victoria Peakถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะฮ่องกงซึ่งมีความสูงถึง 554 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาเศรษฐี นักธุรกิจ ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง มาซื้อคฤหาสน์ อยู่ตามเขาลูกนี้อยู่เป็นจำนวนมาก รถรางใช้เวลาประมาณ 8 นาทีไต่รางที่มีความยาวถึง 1.4 กิโลเมตรขึ้นไปจนถึงตัวอาคาร Peak Tower ซึ่งเป็นสถานีรถรางด้านบน ตลอดระยะทางที่รถรางไต่ขึ้นไปเราจะได้ ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรียและสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก Exchange square , Bank of China Tower ,  Hong Kong Bank  , Central Building , Exhibition  Centre สถานที่ที่ใช้ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เมื่อ 1 กรกฎาคม1997 , ตึก 2IFC ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง ณ ปัจจุบัน ฯลฯ ให้คณะได้ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบรรดาตึกระฟ้าอันทันสมัย และอ่าววิคทอเรีย บนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง และด้านบนยังมีThe Peak Tower และ The Peak Galleria เมื่อเราขึ้นไปถึงด้านบนจะพบกับอาคารรูปครึ่งวงกลมหงาย 7 ชั้นตั้งอยู่เด่นเป็นสง่า ซึ่งด้านในจะมี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussud’s และ EA Experience ซึ่งมีเกมจากค่าย EA ให้เล่นกันอย่างหลากหลายเรียกว่าจุใจกันเลยทีเดียว ส่วนด้านบนสุดของตัวอาคารจะเป็นดาดฟ้าซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด  นำคณะเดินทางสู่“ อ่าวน้ำตื้น” Repulse Bay ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติมีหาดทรายสวยงามที่สามารถเล่นน้ำได้ และใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมชายหาดในวันหยุดพักผ่อนของชาวฮ่องกง เดินทางสู่ “ วัดเจ้าแม่กวนอิม” เป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของฮ่องกง , เจ้าแม่ทับทิม , พระสังกัจจาย ,ไฉ่ซินเยี๊ยะ และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ให้ท่านได้ข้ามสะพานต่ออายุที่มีความเชื่อกันว่าถ้าข้ามสะพาน1รอบจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี และในอดีตชาวประมง ท้องถิ่นก่อนเดินทางออกทะเลจะเดินทางมาขอพรกับเจ้าแม่ทับทิมเพื่อให้รอดพ้นจากภัย ทางทะเล พิเศษสุดก่อนใคร นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงชมงานดีไซน์เนอร์ระดับโลก และเครื่องประดับเสริมฮวงจุ้ย

เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่ายจากนั้นนำท่านขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ วัดกังหัน” เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ ด้านในวัดมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีชง จะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดท่านจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล

หากมีเวลา จากนั้นให้ท่านได้  อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าต่างๆอีกมากมาย

……….น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายของหัวหน้าทัวร์ (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน)
20.45 น.   เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways International  เที่ยวบินที่ TG607
22.25 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสมเนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,ความล่าช้าจากสายการบิน และสถานการณ์ในการเดินทางในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัท วันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

1-มกราคม, 2-กุมภาพันธ์, 3-มีนาคม, 4-เมษายน, 9-กันยายน, 10-ตุลาคม, 11-พฤศจิกายน, 12-ธันวาคม

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “OWHK02 ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน TG”