Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
อเมริกา3
อเมริกา
อเมริกา2
อเมริกา3
อเมริกา
อเมริกา2

WCX5011L อเมริกาตะวันตก 11 วัน CX [LAX-LAX] APR-JUN 2019

เข้าชม อุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก

เก็บภาพความงาม ณ ฮอร์สชูเบนด์ จุดโค้งของแม่น้ำโคโลราโด ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า

สัมผัสความงดงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ “แอนเทอโลป แคนยอน”

เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน และ อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
15 มิ.ย. 6225 มิ.ย. 62159,900฿download pdf

วันที่ 01 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ลอส แองเจลิส – ซานต้าโมนิก้า – กริฟฟิธพาร์ค
03.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
6.40 ออกเดินทางสู่ ลอส แองเจลิส โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 616
10.25 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ฮ่องกง
12.55 ออกเดินทางสู่ ลอส แองเจลิส โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 884

****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล*******************

10.50 เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

*** ออกเดินทางวันที่ ***

27 เมษายน – 07 พฤษภาคม // 04 – 14 พฤษภาคม // 15 – 25 มิถุนายน 2562

08.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
11.05 ออกเดินทางสู่ ลอส แองเจลิส โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 750
15.00 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ฮ่องกง
16.35 ออกเดินทางสู่ ลอส แองเจลิส โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX 882

****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล*******************

14.25 เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองลอสแองเจลิส(LOSANGELES) นำท่านชมชายทะเล “ซานต้าโมนิก้า” (SANTA MONICA) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแองเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวซานต้าโมนิก้า  มีเมืองล้อม 3 ด้าน ได้แก่ ลอสแองเจลิส – แปซิฟิกพาลิเสดส์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูด ทางทิศ เหนือเวสต์ลอสแองเจลิสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตาทางทิศตะวันออกและเวนิสติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีทะเลล้อมรอบ 1 ด้าน คือมหาสมุทรแปซิกติดทางทิศตะวันตกด้วยพื้นที่มากกว่า 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้น นำชม “กริฟฟิธพาร์ค” (GRIFFITH PARK) ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ นั่งปิกนิก และยัง สามารถทำกิจกรรมสนุกๆ ได้หลายอย่าง เช่น การปีนเขา ขี่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหอดูดาวให้ได้ขึ้นไปสำรวจอีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN PLUS COMMERCE HOTEL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 2 ลอส แองเจลิส – ลาสเวกัส  – พรีเมี่ยม เอาท์เลต
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส”  (LAS VEGAS) (ระยะทาง 427 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านช้อปปิ้ง “LAS VEGAS SOUTH PREMIUM OUTLETS” เป็นแหล่งช้อปปิ้ง Outlets ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในเมืองลาสเวกัส ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมครบครัน ราคาถูก ดีไซน์ใหม่ทันสมัย ให้เลือกมากมาย เช่น ALDO , ADIDAS , COACH , BURBERRY , LACOSTE , DIESEL , MISS SIXTY, CALVIN KLEIN , DKNY , LEVI’S

*** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

พักที่ BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่3     ลาสเวกัส – ชมเขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม – แกรนด์แคนยอน – SKY WALK
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   นำท่านออกเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก (213 กม.) ระหว่างทางแวะ ชม เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ ที่คดเคี้ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (ปิกนิก) เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมอุทยาน
บ่าย ให้ท่านได้ชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก  ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นำท่านเข้าชมด้าน WEST RIM ที่ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสียว จากนั้น นำท่านเดินทางกลับ เมืองลาสเวกัส
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4 ลาสเวกัส  –  แอนเทอโลป แคนยอน – ฮอร์สชูเบน –  เพจ
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ “แอนเทอโลป แคนยอน” (ANTELOPE CANYON) (ระยะทาง 444 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที) แอนเทอโลปแคนยอน (ANTELOPE CANYON) ตั้งอยู่ในรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ของชนเผ่านาวาโฮ หุบเขาที่สวยงามนี้ เกิดจากการทำลายและกัดเซาะทางธรรมชาติคือ กระแสน้ำ และลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม กระแสน้ำได้ไหลด้วยความเร็วในขณะที่ไหลผ่านก็ได้กัดเซาะหินทรายออกไป ทำให้เกิดความลึก เรียบ และรอยเส้นในลักษณะริ้วไหลที่ผิวของหิน โดยในแต่ละฤดูกาลภูเขาหินทราย จะมีสีสันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน แอนเทอโลปแคนยอน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (UPPER ANTELOPE CANYON) และช่วงล่าง โลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (LOWER ANTELOPE CANYON)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านได้ชมความสวยงามภูเขาหินทราย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแกรนด์แคนยอนอันโด่งดังตลอดจน ฮอร์สชูเบนด์(HORSESHOE BEND) จุดโค้งของแม่น้ำโคโลราโด ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ (PAGE)
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร   
พักที่ BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 5 เพจ – อุทยานแห่งชาติไบร์ซ แคนยอน – ซอลท์เลค ซิตี้
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน” (BRYCE CANYON NATIONAL PARK) เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (UTAH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 8,000-9,000 ฟุต (2,400-2,700 เมตร) เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (HOODOOS) ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาดตำนานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหินเหล่านี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องคำสาปกลายเป็นหิน ไบรซ์แคนยอน ประกอบด้วยหินทรายสลับหินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึงช่วงต้นของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทั่งน้ำตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เริ่มมีการกร่อนของแม่น้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขารีอกกี้ (70-50 ล้านปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง และทำให้เกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปีก่อน การยกตัวทำให้หินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาสวยงามในปัจจุบัน สีน้ำตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์ (HEMATITE) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลือได้จากแร่ลิโมไนต์ (LIMONITE) ส่วนสีม่วง ได้จากแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) หินแต่ละชั้นมีความทนทานต่อการกร่อนแตกต่างกัน ทำให้เสาหินมีลักษณะเป็นปล้องๆ และเว้าตรงส่วนที่หินผุพังง่าย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “ซอลท์เลค ซิตี้” (SALT LAKE CITY) (ระยะทาง 431 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐยูทาห์  เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 125 ของสหรัฐอเมริกา เมืองก่อตั้งในปี 1847 เริ่มแรกมีชื่อว่า “เกรตซอลท์เลค ซิตี้” (GREAT SALT LAKE CITY) ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อซอลท์เลคซิตี้หรือซอลท์เลค หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า เอส แอลซี (SLC) อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
วันที่ 6 ซอลส์เลค ซิตี้ – อุทยานแห่งชาติแกรนด์เตตัน – แจ๊คสัน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสเทมเปิล”    (TEMPLE SQUARE) พื้นที่ขนาดใหญ่ของ LDS CHURCH ถือเป็นสถานที่สำคัญของคริสตศาสนานิกายซอลท์เลค ซิตี้ เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง   ให้ท่านได้เก็บภาพกับที่ว่าการรัฐยูทาห์ (UTAH STATE CAPITOL) หรือ “แคปิตอล ฮิลล์”  โดยถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1912 ออกแบบโดยริชาร์ด เคลทติ้ง สถาปนิกชาวยูทาห์ ซึ่งเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์เตตัน” (GRAND TETON) (ระยะทาง 451 กม. ระยะเวลาใน การเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 50 นาที) เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ตารางกิโลเมตร ของรัฐไวโอมิ่ง ตั้งอยู่ในเทือกเขาแกรนด์เตตัน คำว่า TETON มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งนักสำรวจชาวฝรั่งเศสผู้ค้นพบเทือกเขาแห่งนี้
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านสัมผัสความงดงามและเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแจ็คสัน” (JACKSON)
พักที่ SPRINGHILL SUITES JACKSON HOLE HOTEL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 7 แจ๊คสัน – อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน – บ่อน้ำพุร้อนแมมมอธ
น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟู – แจ๊คสัน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน” (YELLOWSTONE)  (ระยะทาง 206 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกและเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1872  มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่บนที่ราบสูงบนเทือกเขาร็อคกี้ มีเนื้อที่มากกว่า 2 ล้านเอเคอร์ คือประมาณ 43,750 ตารางไมล์ เป็น อุทยานแห่งชาติ ที่มีบ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนมากกว่า 10,000 แห่ง และ 250 แห่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนนอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่น่าสนใจมากมายเช่น หมีกริซซี่ (GRIZZY BEAR) หมีดำ (BLACK BEAR) ควายป่าไบซัน, กวางมูส (MOOSE) กวางเอลค์ (ROCKY MOUNTAIN ELK) แพะภูเขา บิ๊กฮอร์น (BIGHORN SHEEP) แมวปา (LYNX) รวมถึงนกชนิดต่าง ๆ อีกมากกว่า 250 ชนิด ดินแดนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 600,000 ปี เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทิ้งร่องรอยของหินละลายที่พุ่งผ่านผิวโลกขึ้นมาเย็นตัว เกิดเป็นภูเขาสูง ที่ราบและหุบเหวที่สวยงาม เยลโลว์ สโตน เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก “บ่อน้ำพุร้อนแมมมอธ” (MAMMOTH HOT SPRINGS) บ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยผลึกแร่แคลเซียมคาร์บอเนต ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของผลึกแร่กลายเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเยลโลว์ สโตน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของมลรัฐไวโอมิง ไอดาโฮ และมอนแทนา มีลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อน มีหินปูนขนาดมหึมาและมีบันไดลดหลั่นหลายชั้น ซึ่งเกิดขึ้นจากภาวะน้ำพุร้อนเย็นในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมา  จากนั้น นำท่านชม “น้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล(OLD FAITHFUL) ตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของทะเลสาบเยลโลว์ สโตน และเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความตรงต่อเวลาของการพุ่งน้ำร้อนจากพื้นดินสู่อากาศ โดยจะพุ่งขึ้นทุก 91 นาที และมีความสูงถึง 130 ฟุต ยาวนานถึง 3-5 นาที ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ “เมืองแจ็คสัน” (JACKSON)
พักที่ SPRINGHILL SUITES JACKSON HOLE HOTEL  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 8   แจ๊คสัน – สนามบินซอลต์เลก ซิตี้ – ลอสแองเจลิส – เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซอลต์เลก ซิตี้

ออกเดินทางสู่ เมืองลอสแองเจลิส โดยสายการบิน — เที่ยวบินที่ — (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง.) (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส” (EL PUEBLO DE LOS ANGELES) เป็นย่านเก่าแก่ของนครลอสแอนเจลิส เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนและเม็กซิโกมาก่อน ปัจจุบันยังคงทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ นำชม OLVERA STREET ซึ่งเป็นถนนสายแรกของลอสแองเจลิส โดยปัจจุบันเป็นย่านขายของที่ระลึกสไตล์เม๊กซิกัน สีสันฉูดฉาด โดยเกือบทุกร้านจะขายหน้ากากนักมวยปล้ำ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “SERGIO  GUTIERREZ BENITEZ” บาทหลวงชาวเม๊กซิกัน ซึ่งขึ้นสังเวียนเป็นนักมวยปล้ำขึ้นโดยระหว่างการแสดง เขาจะสวมหน้ากากสีแดงและสีเหลือง นานถึง 23 ปี มีชื่อในวงการว่า “FRAY TORMENTA” และเป็นผู้สนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOLIDAY INN LA MIRADA  หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 9 ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่าน ชมมหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแอง  เจลิสมาจากคำ ว่าโลสอังเคเลส (LOS ÁNGELES) ชมบริเวณไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมือง มิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) จากนั้น นำท่านสู่ ย่าน BEVERLY HILLSs ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ ย่านเบเวอร์รี่ฮิลล์ จากนั้น นำท่าน เดินทางสู่ “ดอะ โกรฟ” (THE GROVE) แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของแอลเอ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2002 อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้า ฟาเมอร์ มาร์เก็ต แหล่งรวมสินค้าพื้นเมือง
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร      ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
วันที่ 10    ฮ่องกง
00.30  

ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX 881    

*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

 วันที่ 11  กรุงเทพฯ
 06.45  เดินทางถึง ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง  
08.55 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX 717
10.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเนคชั่นส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
หมายเหตุ  โรงแรมในประเทศอเมริกา ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

4-เมษายน, 5-พฤษภาคม, 6-มิถุนายน