Little Mermaid
shutterstock_218679046
Silja line
Little Mermaid
shutterstock_218679046
Silja line

WTG0610C Scandinavia 10 Day TG

ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ห้างเอ็นเค NK

ล่องเรือสำราญ Silja Line และ DFDS (ห้องพักแบบ SEAVIEW)

ชมกรุงเฮลซิงกิ บินสู่ออสโล เมืองไวกิ้ง นั่งรถไฟสายโรแมนติก

ฟลัม-วอสส- ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด เมืองเบอร์เกน

ชมกรุงโคเปนเฮเกน ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษ…

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
13 ต.ค. 6123 ต.ค. 6199,900฿download pdf


วันเสาร์ที่ 13 ต.ค.61(1)       กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน  

22.30          สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทวันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล คอยอำนวยความสะดวก

วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค.61(2)   โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสำราญ DFDS

01.20           เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย Thai Airways   Q เที่ยวบินที่ TG950

07.40             ถึงกรุงโคเปนเฮเกน เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ค หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน  ตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติคและทะเลเหนือ ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดภูมิประเทศประกอบด้วยคาบสมุทร Jutland  และเกาะต่างๆอีก 406 เกาะ นำคณะเที่ยวชมเมืองผ่านจตุรัสซิตี้ฮอลล์  อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง พร้อมถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน โดยได้รับการสนับสนุนจากบริเวอร์ จาคอบเซ่น เจ้าของมูลนิธิคาร์ล  สเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ “น้ำพุเกฟิออน”  เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา จากนั้นชมจตุรัส พระราชวังอามาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก

เที่ยง             บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       

รถโค้ชผ่านชม “ราวน์ทาวเวอร์” Round Towerอาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่านเขตท่าเรือ Kongens Nytorv ที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เรียงราย เป็นภาพที่งดงาม เหมาะสำหรับการเยือนเมืองนี้ท่านสู่ย่านใจกลางเมืองเพื่ออิสระกับเมืองอันสวยงามหรือเลือกหาซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำคณะลงเรือสำราญขนาดใหญ่ดีเอฟดีเอส DFDS ซึ่งสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนานาชนิด เช่น ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ และเพลินกับการเลือก ชมสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ เรือสำราญลำนี้จะนำท่านล่องสู่ทะเลเหนือจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค สู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชม “ออสโลฟยอร์ด”  ส่วนหนึ่งของฟยอร์ดนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก  

ค่ำ                  บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scandinavian

Seafood พร้อมเครื่องดื่ม ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจกับอาหารทะเลสดจากมหาสมุทรแอตแลนติก และจากทะเลเหนือ ค่ำคืนนี้หาความสำราญและพักค้างคืนในเรือสำราญ DFDS

ที่พัก:            บนเรือ DFDS TOR LINE (SEA VIEW CABIN)

*** หากท่านต้องการอัพเกรดห้องพักเป็นห้องสวีท กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

วันจันทร์ที่ 15 ต.ค.61(3)    ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม

เช้า                บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

09.30    

เรือเข้าเทียบชายฝั่งกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ เข้าสู่ตัวเมืองออสโล    นำท่านชม “กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ในอดีต ครั้งสมัย ที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์คนั้นนอร์เวย์ เคยย้ายเมืองหลวงถึงสองครั้งสองหนจากกรุงทรอนไฮม์เป็นกรุงเบอร์เก้น จนกระทั่งได้ย้ายมาเป็นกรุงออสโลในปัจจุบันที่โอ่อ่าในเวลานี้อุดม ไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรดิ์ไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราลตึกรัฐสภา อุทยานแห่งชาติ นำท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์  ที่ใช้เวลาถึง 40 ปี   ในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง และรูปปั้น หล่อสำริด เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามอย่าเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวที่สวยงามของเมืองออสโล ชมสถานที่ตั้งของลานกระโดดสกีในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นกีฬาที่นิยมมากของชาวนอร์เวย์ นำท่านเก็บภาพความงดงามของตัวเมืองจากบริเวณ “ลานสกีจั๊ม” Holmenkollen ท่านจะประทับใจไปกับความงดงามของเมืองหลวงแห่งชาวเหนือ อย่างจุใจ    

เที่ยง             บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนานสู่เมืองฟลอม(Flam)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:           Fretheim Hotel / Stalheim Hotel / Gudvangen Fjordtell Hotel /หรือระดับใกล้เคียง

วันอังคารที่ 16 ต.ค.61(4)    ฟลอม – ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า เบอร์เกน

เช้า                บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองฟลัม เพื่อล่องเรือชม ซอจ์นฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ)รือจะค่อยๆ แล่นเลียบ เปิดโอกาสให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพชวนฝันของฟจอร์ด ที่สวยที่สุดของโลก ท่านจะเห็นภูผาหินสูงตระหง่านที่ธรรมชาติบรรจงสลักไว้ดูวิจิตรพิสดารบนเนินลาดริมฝั่งมีบ้านซัมเมอร์เฮ้าส์ ที่สร้างจากไม้สนเป็นหย่อมๆ ตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม บางครั้งอาจมีนกนางนวลบินตามลำเรือ และแมวน้ำ ว่ายน้ำตามชายฝั่งสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่าน   

เที่ยง             บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

16.05    

นำคณะเดินทางสุ่สถานีรถไฟ นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม -ไมร์ดัล – ฟลัม รถไฟสายโรแมนติคซึ่ง ใช้เวลาสร้างถึง 20 ปี เป็นเส้นทางสายลาดชันที่สุดจากภูเขาสู่หุบเขา เป็นการแสดงถึงผลงานด้านวิศวกรรมได้อย่างดีเยี่ยม โดยการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขา มากถึงกว่า 20 แห่ง  นอร์เวย์มีอุโมงค์ที่ขุดเจาะทะลุภูเขาเป็นพันแห่งสำหรับการเดินทางติดต่อเชื่อมโยงกันภายในประเทศ  ทั้งทางรถยนต์ และ ทางรถไฟ ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์และน้ำตกที่สวยงามซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่แหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ำตกที่ไหลรินจากภูผาอันสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจไปอีกนานแสนนาน แวะเมืองเกลโล เมืองสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen) เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือ

ค่ำ                  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่:            Scandic Hotel Bergen / หรือระดับใกล้เคียง

วันพุธที่ 17 ต.ค.61(5)          เบอร์เกน – ชมเมือง – หมู่บ้านบริกเกน – ยอดเขาฟลอเยน – ตลาดปลา – เมืองโกล

เช้า                 บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเที่ยวชม “เมืองเบอร์เกน” Bergen  เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นำท่าน นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen) บนความสูง 520 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นำท่านลงเขาสู่บริเวณตลาดปลาที่มีทั้งปลาทะเลน้ำลึกชนิดต่างๆ และผักผลไม้ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมเมืองอย่างเต็มที่ เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทางทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้

เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงโบราณ Bryggen  สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่เมืองโกล(Gol) เมืองสกีรีสอร์ท

ค่ำ                  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร            

พักที่ : Pers Hotel Gol / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง

วันพฤหัสที่ 18 ต.ค.61(6)       โกล – ออสโล – ชอปปิ้ง – เฮลซิงกิ (บินภายใน)

เช้า                 บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงออสโล ผ่านชมบ้านเรือนที่สวยงามระหว่างทาง สัมผัสธรรมชาติสุดแสนโรแมนติกเดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวยของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       

อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง ในย่านคาลร์ล โจฮัน บริเวณกลางเมืองซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ทั้งสินค้าแบรนด์เนมและของที่ระลึก อิสระกับการเที่ยวชมตัวเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ                  อิสระอาหารค่ำ ณ สนามบินเพื่อความสะดวก (คืนเงิน 10 ยูโร)

16 .30          นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เช็ค-อิน เตรียมตัวเดินทาง

19.40           ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศนอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ DY…

22.15            เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ จากนั้นนำท่าเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่:            Scandic Helsinki Hotel  หรือระดับใกล้เคียง

วันศุกร์ที่ 19 ต.ค.61(7)        เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line

เช้า                บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม “นครเฮลซิงกิ” เมืองหลวงประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย เจ้าของสมญานาม “ธิดาสาวแห่งทะเล บอลติก” นำท่านเข้าชม “โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ” Templiaukkio Church ที่สร้างขึ้นโดย การขุดเจาะในซอกหินแกรนิตขนาดมหึมา หากท่านได้เห็นภาพถ่ายทางอากาศ โบสถ์หินแห่งนี้จะมีรูปร่างคล้ายจานบิน โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้องตัวโมและติโม ในปีค.ศ. 1969 มีการตกแต่งแบบทันสมัยพร้อมระบบเสียงที่ดี นอกจากนั้นยังมี “อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ” Sibelius คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดียที่สวนสาธารณะเวลล์ ต่อจากนั้นเยี่ยมชมมหาวิหาร Uspensy ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย

เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ที่มีชื่อเสียงนอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหารผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังแป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบระธานาธิบดี, ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นพาชม“จัตุรัสรัฐสภา” Senate Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน ชมย่านถนนเอสปลานาดิ Esplanadi ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสไตล์ฟินนิชผสมสวีดิชเรียงรายไปด้วยสินค้าดีไซน์ชื่อดังอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเฮลซิงกิตามอัธยาศัยเป็นการส่งท้าย

15.30     

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศโดยเรือสำราญขนาดมหึมา “ซิลเลียไลน์ Silja Line ซึ่งเป็นเรือสมุทร ขนาดใหญ่ที่สุดของสแกนดิเนเวีย ล่องผ่านทะเลบอลติกสู่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพลิดเพลินกับความสนุกสนานมากมายในเรือ อาทิ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, บาร์, ไนต์คลับ, ดิสโก้เธค, ศูนย์สันทนาการสำหรับครอบครัว, ร้านค้าปลอดภาษี และเสี่ยงโชคในคาสิโนมีระดับชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมหาเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย กรุงเฮลซิงกิ – กรุงสต็อกโฮล์ม อิสระกับการพักผ่อนบนเรือ

ค่ำ                 บริการอาหารมื้อค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์อาหารทะเลเมนูพิเศษ สแกนดิเนเวียนซีฟู๊ด Scadinavian Seafood ณ ภัตตาคารภายในเรือ ประทับใจอาหารจากทะเลเหนือและทะเลบอลติก ทดลองชิมไข่ปลาคาร์เวีย และปลาแซลมอนแบบต่างๆพร้อมทั้งชิมไวน์เลิศรส เพลิดเพลินกับความหรูหราที่ไม่ธรรมดาในคืนพิเศษนี้

ที่พัก:            บนเรือสำราญซิลเลียไลน์: SILJA LINE  (SEA VIEW CABIN)

วันเสาร์ที่ 20 ต.ค.61(8)     สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า – ศาลาว่าการกรุงสต๊อคโฮล์ม – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิ้ง – จุดชมวิว

เช้า                 บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ห้องอาหารในเรือสำราญ

นำท่านผ่านชมโรงละครแห่งชาติ, ทำเนียบรัฐบาล นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง “กรุงสต๊อกโฮล์ม Stockholm เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบน ผิวน้ำ” Beauty on Water หรือ “ราชินีแห่งทะเลบอลติค” เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้ง ศตวรรษที่ 13ศิลปะและ สถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และ ทันสมัยของบ้านเมือง, ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวังตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ เกาะใหญ่น้อย 14 เกาะ ที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก Baltic Sea

ทะเลสาบ มาลาเร็น Lake Malaren ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำคณะเดินทางเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เรือวาซา” Vasa Museum เรือรบแห่งราชอาณาจักรสวีเดนที่ได้รับ พระราชโองการให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทำสงครามกับเยอรมนี “เรือรบวาซาร์” ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ดูงดงามและน่าเกรงขามแต่เรือรบลำนี้กลับไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปลอยลำต่อหน้าศัตรูของสวีเดนเลยเพราะหลังจากเรือรบวาซาร์ได้ถูกปล่อยลงน้ำได้เพียง 30 นาที เรือรบวาซาร์ก็ล่มและจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็ว และถูกทิ้งให้จมอยู่อย่างเดียวดายใต้ทะเลบอลติคนานถึง 333 ปี ก่อนที่จะกู้ขึ้นมา และนำมาตั้งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวพร้อมชมความสวยงามของกรุงสต๊อกโฮล์มจากด้านบน

เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       

นำท่านเข้าชม “ซิตี้ ฮอลล์” City Hall หรือศาลาว่าการเมืองซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกปีจะมีพิธีมอบรางวัล “โนเบล” Nobel Prize ที่ ซิตี้ ฮอลล์แห่งนี้ ผ่านชม“ แกมล่าสแตน ” เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น “ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ”  หรือย่าน Walking Street อันทันสมัย เต็มไปด้วยร้านค้าแบนด์เนม จากทั่วยุโรป ยี่ห้อต่างๆ มากมาย รวมทั้งของที่ระลึกพื้นเมือง และนาฬิกาจากประเทศสวิส

ค่ำ                  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ :           Scandic Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค.61 (9)  สต๊อกโฮล์ม –ซิกทุน่า – เดินทางกลับ  

เช้า                 บริการอาหารมื้อเช้าแบบสแกนดิเนเวียน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอลันด้า แวะชมเมืองซิกทูน่า (Sigtuna) เป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่มากด้วยความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือเมืองหลวงแห่งแรกของประวัติศาสตร์สวีเดน จนได้รับฉายาว่า City of Kings, Home of Vikings (เมืองของกษัตริย์ บ้านของไวกิ้ง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหลวงอย่างกรุงสต็อคโฮล์มราว ๆ 40 กิโลเมตร เมืองแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดเมืองหนึ่งของสวีเดนมาตั้งแต่ ศตวรรตที่ 10 หรือกว่า 1,100 ปีมาแล้ว กษัตริย์สวีเดนเคยประทับอยู่ที่เมืองนี้ราวๆ 250 ปีเลยทีเดียว อิสระให้ทุกท่านตามอัธยาศัยเก็บภาพความประทับใจของเมืองแสนสวยแห่งนี้ ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

14.30           ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG961

วันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61(10)   กรุงเทพฯ

05.50 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WTG0610C Scandinavia 10 Day TG”