KRABI-TRANG M (1)
KRABI-TRANG M (6)
KRABI-TRANG M (3)
KRABI-TRANG M (4)
KRABI-TRANG M (5)
KRABI-TRANG M (2)
KRABI-TRANG M (1)
KRABI-TRANG M (6)
KRABI-TRANG M (3)
KRABI-TRANG M (4)
KRABI-TRANG M (5)
KRABI-TRANG M (2)

WWE0103K กระบี่–ตรัง-ดำน้ำดูปะการัง(ถ้ำมรกต) 3 วัน 2 คืน

ติดต่อเรา เบอร์ 02-448-6338 // HOT LINE 085-557-3131

สำราญ บานใจ ความสวยงามของทะเลกระบี่ ทะเลตรัง

นำท่านล่องเรือผจญภัยสุดขอบทะเล ดำน้ำ เกาะปอดะ – เกาะไก่ – เกาะยาวาซัม – ทะเลแหวก – หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง

 ผจญภัยหัวใจแห่งตรัง เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน  เกาะเชือก – เมืองตรัง

วันแรกกรุงเทพฯ – กระบี่ – ท่องทะเลกระบี่ – เกาะปอดะ – เกาะไก่ เกาะยาวาซัม ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง
05.30สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
07.50ออกเดินทางสู่จ.กระบี่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 2241
09.10เดินทางถึงสนามบิน จ.กระบี่ นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากเมงเพื่อลงเรือ Speed Boat ความปลอดภัยสูงพร้อมอุปกรณ์ในการดำน้ำตื้น (กิจกรรมดำน้ำตื้น ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ อาหาร 1 มื้อ เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่เรือคอยอำนวยความสะดวก หากท่านทำอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ)
นำท่าน “ท่องทะเลกระบี่” เดินทางสู่ “เกาะปอดะ” เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ สนุกกับการดำน้ำชมปะการัง Snorkeling (มีอาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่มบริการระหว่างท่องทะเลกระบี่) ชมความสวยงามของแนวปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังจาน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง สลับกับสีสันของดอกไม้ทะเล เรือเร็วนำคณะผ่านชมความงามแปลกตาของ “เกาะไก่” Chicken Island เกาะที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆเมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ จากนั้นนำท่าน “ดำน้ำชมปะการังเกาะยาวาซัม” จุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงอีกจุดหนึ่งของทะเลกระบี่ สัมผัสแนวปะการังอ่อน และดอกไม้ทะเลหลากสีสันให้เห็นอยู่ทั่วไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนน้ำได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ “เกาะทับ” หรือ “ทะเลแหวก”
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิค ณ จุดบริการ
บ่ายนำท่านเดินทางชมปรากฏการณ์ “ทะเลแหวก” ซึ่งเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก่ เกาะหม้อ และเกาะทับ ทั้งสามเกาะนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คาดว่ามีสัณฐานติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็นแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจมหายไปเมื่อน้ำขึ้นสูงเมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกจากกันเป็นสามส่วน…

หมายเหตุ: การเที่ยวชมทะเลแหวก ขึ้นอยู่กับเวลาของน้ำขึ้นและน้ำลง โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพของระดับน้ำขึ้นและน้ำลง

จากนั้นออกเดินทางสู่ “หาดไร่เลย์” ชายหาดที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกเดินเล่นชายหาด ว่ายน้ำ นั่งเล่นตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับพร้อมชมความงามของ “ถ้ำพระนาง” ที่มีชื่อเสียงของกระบี่จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับขึ้นฝั่ง เพื่อเดินทางกลับที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารคำ ณ ร้านอาหารภัตตาคารวังทรายซีฟู้ดเมนู   1. ยำวังทราย / 2. ปลาเก๋าเกยตื้น / 3. กุ้งผัดมะขามเปียก / 4. ปูนิ่มผัดพริกไทดำ / 5. ต้มยำรวมมิตร

/ 6. แกงส้มปลากะพง / 7. ผัดผักรวมกุ้งสด / 8. ปลาอินทรีย์ทอดซีอิ้ว / 9. หอยชักตีน

/ ข้าวเปล่า, ผลไม้รวม, น้ำดื่ม+น้ำแข็ง

ที่พักที่พัก:         โรงแรม กระบี่ รีสอร์ท ระ ดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที่สองท่าเรือปากเมง – ดำน้ำตรัง – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน –  เกาะเชือก – เมืองตรัง
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ร้านห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดตรัง เป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของภาคใต้ โอบล้อมด้วยวัฒนธรรมใต้อันน่าสนใจ นำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือปากเมง (1.30 ชั่วโมง) เป็นท่าเรือสำคัญสำหรับกิจกรรมดำน้ำและการออกทะเลของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดตรัง นำท่านเตรียมตัวก่อนการเดินทางดำน้ำ ทะเลตรัง (กิจกรรมดำน้ำตื้น ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ อาหาร 1 มื้อ เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่เรือคอย อำนวยความสะดวก หากท่านทำอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ) นำท่านลงเรือจากท่าเรือปากเมง มุ่งหน้าสู่ทะเลตรัง นำท่านดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่   เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ตามลำดับ

จุดที่1               เกาะมุก (ถ้ำมรกต) ท่านจะได้ทำกิจกรรมสุดฟิน ลอดถ้ำมรกต สีน้ำทะเลเป็นสีเขียวมรกตตัดกับพื้นทรายและสีสันอันงดงามของปะการังในธรรมชาติ จัดได้ว่าเป็น UNSEEN THAILAND ที่ท่านไม่ควรพลาดเข้าชม

จุดที่2               เกาะกระดาน เป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในจังหวัดตรัง เปรียบดังเจ้าหญิงแห่งเมืองตรัง ท่านจะได้นำเท้าสัมผัสหาดทรายสีขาวนุ่มราวกับแป้ง น้ำทะเลสีฟ้าใสตัดกับฝืนฟ้าสีคราม บรรยากาศลมทะเลอ่อนๆจะทำให้ท่านมีความสุขไปกับช่วงเวลาอันแสนมีค่า ณ ที่แห่งนี้

 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิค ณ จุดบริการ
จุดที่3               เกาะเชือก นำท่านชมความงดงามของ สิ่งชีมีวิตอันแสนอัศจรรย์ ปะการังหลากสี หลายสายพันธุ์ และ เหล่าปลาน้อยใหญ่ที่แหวกว่ายราวกับหมู่บ้านใต้สมุทร ที่เกาะเชือกแห่งนี้ในบางเวลาเกิดกระแสน้ำที่ไหลแรงทำให้ต้องใช้เชือกในการในการจับไว้ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะเชือกนั่นเอง ได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านมุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือปากเมง จากนั้นรถตู้ VIP นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อน
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ภัตตาคารกัลปังหา ตรังเมนู                  1. ปลาเหนือเมฆ / 2. แกงคั่วเนื้อใบชะพลู / 3. หอยแครงลวก / 4. แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว

/ 5. สามเกลอผัดกะปิสะตอ / 6. ต้มแซ่บปลากะพง / 7. ใบเหรียงผัดไข่ / 8. ลาบหมูนุ่ม / 9. สามชั้นทอดเกลือ / 10. คะน้าปลาเค้ม / ข้าวสวย, ผลไม้, น้ำเปล่า

 ที่พักโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา    ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน
วันที่สามกระบี่ – อนุสาวรีย์ปูดำ – เขาขนาบน้ำ – อนุสาวรีย์นกออก  – ช้อปปิ้งของฝาก – น้ำตกร้อน – สระมรกต – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารมื้อเช้า แบบติ่มซำพร้อมชิมหมูย่างเมืองตรัง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เลตรัง
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านชมเมืองที่น่ารักตามสโลแกน “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” นำท่านแวะเก็บภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ณ บริเวณสวนเจ้าฟ้า ท่านจะเห็นเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านเก็บภาพคู่กับอนุสาวรีย์ปูดำ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองกระบี่ ท่านสามารถมองเห็น เขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี “อนุสาวรีย์นกออก” หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ภัตตาคารครัวริมธาร สระมรกตเมนู                  1. แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว / 2. ปลากะพงทอดน้ำปลา / 3. น้ำพริกกุ้งสด / 4. ไก่บ้านต้มขมิ้น

/ 5. ผัดเห็ดสี่สหาย / 6. กุ้งผัดกะปิสะตอ / ข้าวสวย, ผลไม้, น้ำดื่ม

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ อำเภอคลองท่อม จากนั้นนำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ  สระมรกต  สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ เที่ยวชม น้ำตกร้อน  สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ (กรุณาเตรียมชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ) จากนั้นได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ร้านศรีกระบี่ ก่อนกลับกรุงเทพ   /  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินกระบี่
21.00ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 250
22.00เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร จบการเดินทางโดยสวัสดิภาพ