UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (1)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (2)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (3)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (4)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (5)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (6)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (1)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (2)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (3)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (4)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (5)
UDON-BUNGKAN-NONGKHAI M (6)

WWE0304U อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน [WE] DEC – APR 2021

ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131

🐉คำแก้วมันเป็นเจ้าแม่นาคี!! สิไปดูนำบ่ เที่ยวอีสานเหนือสะออนตามรอยพยานาค อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 4 วัน 3 คืน WE🐉

🐮เดินทาง มกราคม – เมษายน 2564 🐮

🔮ราคาเริ่มต้น: 12,990 🔮

 

✈️ เดินทางโดย : สายการบินไทยสไมล์ (WE)

🏨 โรงแรมที่พัก : บ้านไม้ริมโขง/ เดอะวัน / รอยัลนากาหนองคาย หรือที่พักระดับใกล้เคียงตามมาตราฐาน

🚐 เดินทางโดยรถตู้ นำเที่ยว VIP 8 ท่านออกเดินทาง

 

🎏 สักการะ “พระพุทธรูปนวล้านตื้อ” พระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ

🛶 ล่องเรือชมทะเลบัวแดงเบ่งบานอย่างงดงาม

🐉 นำท่านเดินทางสู่ดินแดนลี้ลับที่เชื่อกันว่าเป็นแดนของพญานาค ณ ป่าคำชะโนด

🔅สักการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล

✨สักการะ “พระพุทธบาทบัวบก” สถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

🏞 ชมเกล็ดพญานาคริมโขง ณ สกายว๊อค

🌅ชมห้วยภูอีสัน แวะเก็บภาพทะเลหมอกพาโนราม่า

⛰แวะหินสามวาฬ แหวกว่ายกลางป่าใหญ่

🍙 ลิ้มรสความอีสานม่วนใจ๋ แบบไม่จำกัดความมัน

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
21 ม.ค. 6424 ม.ค. 6413,990฿download pdf
28 ม.ค. 6431 ม.ค. 6413,990฿download pdf
4 ก.พ. 647 ก.พ. 6413,990฿download pdf
13 ก.พ. 6416 ก.พ. 6415,990฿download pdf
18 ก.พ. 6421 ก.พ. 6413,990฿download pdf
25 ก.พ. 6428 ก.พ. 6415,990฿download pdf
4 มี.ค. 647 มี.ค. 6413,990฿download pdf
11 มี.ค. 6414 มี.ค. 6413,990฿download pdf
18 มี.ค. 6421 มี.ค. 6413,990฿download pdf
25 มี.ค. 6428 มี.ค. 6413,990฿download pdf
1 เม.ย. 644 เม.ย. 6415,990฿download pdf
3 เม.ย. 646 เม.ย. 6415,990฿download pdf
4 เม.ย. 647 เม.ย. 6415,990฿download pdf

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่ 1กรุงเทพฯ อุดรธานี – หนองหาน (ล่องเรือชมทะเลบัวแดง) – ป่าคำชะโนด – หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย – ตลาดท่าเสด็จ 
05.00คณะนักเดินทางพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารและสัมภาระ
07.25ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยสารการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 002
08.30เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อ.กุมภวาปี (38 กม.) หนองหาน หนองน้ำจืดธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยปลาจำนวนมาก มีนกอย่างน้อย 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกด้วย ลงเรือหางยาวที่ท่าเรือบ้านเดียมเพื่อชม “ทะเลบัวแดง” ที่บานสะพรั่งเต็มบึง (*** เดือนตุลาคมบัวเริ่มแตกใบ และเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) จากนั้น เดินทางสู่ “คำชะโนด” หรือ “ป่าคำชะโนด” (89 กม.) สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธ์ ที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดินแดนที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดัง ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค ป่าคำชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดศิริสุทโธคำชะโนด ด้านในของป่าคำชะโนด เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปูศรีสุทโธ และ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด”
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ จ.หนองคาย (81 กม.) นำท่านชม ‘ศาลาแก้วกู่’  หรือ วัดแขก อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา  อันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สวยงามแปลกตา จัดแสดงรูปปั้นก่ออิฐถือปูนเรื่องราวทางศาสนา จำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา  จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดโพธิชัย’ สักการะ ‘หลวงพ่อพระใส’ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านสู่ ‘ตลาดท่าเสด็จ’ ริมแม่น้ำโขง แหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย
19.00  น.บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
20.00 น.โรงแรมรอยัล นาคา หนองคาย หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 2อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท – วัดป่าภูก้อน – ถ้ำดินเพียง –วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง)
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” (69 กม.) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ถือเป็นอุทยานที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติกัดเซาะ มาเป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เกิดเป็นโขดหินน้อยใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน มีจุดให้ชมหลายแห่ง เช่น ถ้ำลายมือ ถ้ำโนนสาวเอ้ ถ้ำคน ถ้ำวัวแดง (ซึ่งถ้ำเหล่านี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พำนักของมนุษย์สมัยหิน   นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงาม คือ ลานหินโนนสาวเอ้ ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่าง ๆ ไว้ ทำให้มนุษย์รุ่นหลัง ๆ ได้จินตนาการผูกเป็นเรื่องตำนานพื้นบ้าน คือ เรื่อง “นางอุสา-ท้าวบารส” ชม “หอนางอุสา”  ที่ตั้งตระหง่านเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น โดยมีลักษณะเป็นโขดหินลักษณะคล้ายรูปเห็ดตั้งอยู่บนลาน จากนั้นนำท่านสักการะ “พระพุทธบาทบัวบก” (2.3 กม.) รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ที่มีการสร้างพระธาตุเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาท ภายในพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ‘วัดป่าภูก้อน’ (59 กม.) สถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มี ลักษณะอ่อนช้อยงดงาม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร
บ่ายเดินทางสู่ ‘ถ้ำดินเพียง’ (41 กม.) สถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาค อยู่ในวัดถ้ำศรีมงคล ภายในถ้ำมีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้ อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับลำน้ำโขง ชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายในถ้ำมีการติดไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกับช่องและโพรงภายในถ้ำยิ่งทำให้ดูมีความสวยงามและอัศจรรย์  จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดผาตากเสื้อ’ (18 กม.)  ชมความงดงามทัศนียภาพฝั่งไทยและฝั่งลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศที่สร้างความประทับใจจากจุดชมวิวด้านบนของ ‘Skywalk’ ที่ติดตั้งอยู่บนหน้าผา  ช่วงน้ำลงจะเห็น ‘เกล็ดพญานาคริมโขง’ ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากลอนคลื่นในแม่น้ำโขงพัดพาเอาทรายและตะกอนมาทับถมจนคล้ายเกล็ดพญานาค มีให้พบเห็นโดยทัวร์ไปบริเวณสันดอนแม่น้ำโขง (ควรติดกล้องส่องทางไกลมาด้วย) ทั้งนี้การเกิดปรากฏการณ์เกล็ดพญานาคริมโขงจะขึ้นอยู่กับกระแสน้ำและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ส่วนมากจะพบเห็นได้ในบางช่วงของฤดูหนาว และในฤดูร้อนของทุกปี ประมาณ เดือน ธ.ค.-เม.ย. ***
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พักบ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 3ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอีสัน’ – พระธาตุบังพวน – บึงกาฬ – วัดอาฮง – หินสามวาฬ 

รุ่งอรุณยามเช้า นําทุกท่านเดินทางสู่ ‘ห้วยภูอีสัน’ (18 กม.) จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น (รถอีแต๋น) สู่จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและขึ้นชื่อของหนองคาย สัมผัสแสงแรกของวันและชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาเกาะแก่งของแม่น้ำโขงที่เบื้องล่างที่สวยงาม

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ‘พระธาตุบังพวน’ (72 กม.) มนัสการ พระธาตุเจดีย์เก่าแก่ที่สําคัญของจังหวัดหนองคาย วัดพระธาตุบังพวน นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ยังกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา จำนวน 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์, รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชาปาลนิโครธเจดีย์,มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 สิ่งเดินทางสู่ ‘วัดอาฮงศิลาวาส’ (72 กม.) ตั้งอยู่ที่อ. เมืองบึงกาฬ ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร บริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของแก่งอาฮง คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึก 200

 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร
บ่ายเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู (44 กม.) บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ นำท่านขึ้นสู่ ‘หินสามวาฬ’ (Tree Rock Whale) มีอายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬ  สามารถยืนชมทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างชัดเจน
เย็นบริการอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร
โรงแรม เดอะ วัน หรือ ที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) – บึงโขงหลง –  กรุงเทพฯ 
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ “วัดภูทอก” หรือ วั”ดเจติยาศรีวิหาร” (47 กม.) จากนั้นเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี ทางเดินขึ้นแต่ละชั้นจะผ่านทั้งผ่านซอกหิน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเนินเขาเตี้ยๆ สลับกัน และทัศนียภาพของภูลังกา รวมถึงอุโมงค์ และถ้ำต่างๆ  และพุทธวิหารอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ 6 จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภูทอกเดินทางสู่ ‘บึงโขงโหลง’ (26 กม.) แวะเก็บภาพบรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด เช่น นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพกว่า 50 ชนิด
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ “วัดสันติวนาราม”(141 กม.) อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ ตั้งอยู่ที่ วัดสันติวนาราม พุทธอุทยานบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ตั้งโดดเด่นกลางน้ำมีสะพานทางเดินเชื่อมไปยังพระอุโบสถ ส่วนภายในวิจิตรตระการตาด้วยภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ มีองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถยังโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถทำทานด้วยการให้อาหารปลาได้อีกด้วย  จากนั้น นำท่านชม “ชุมชนบ้านเชียง”(8 กม.) เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งมรดกโลก  มีถนนคนเดินซึ่งมีร้านจำหน่ายและแหล่งขายของฝากสินค้าโอทอป เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. สินค้าที่มีความโดดเด่น คงไม่พ้น  เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ที่มีเอกลักษณ์และลวดลายสวยงาม ผ้าทอบ้านเชียง เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่เป็นมรดกตกทอดกันมายาวนาน ซึ่งร้านค้าจะตั้งอยู่เรียงรายริมถนนสามารถเดินเลือกช้อปได้ตามความพึงพอใจ สินค้าขึ้นชื่อ หม้อดินเผาหม้อลายเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์  ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้นำมรดกชิ้นเอก นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปภาชนะต่างๆไปจนถึงสินค้าที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
20.55กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
22.00เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*หมายเหตุ*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ การจราจร และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น  เพื่อความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ