2560x1440_yosemite-national-park-lake-rocks-mountains-autumn-nature
Grand Canyon shutterstock_1095640973
shutterstock_504834184
shutterstock_1099027940
Sky walk shutterstock_1021659628
yosemite_nat_park_tweak-1530113243
2560x1440_yosemite-national-park-lake-rocks-mountains-autumn-nature
Grand Canyon shutterstock_1095640973
shutterstock_504834184
shutterstock_1099027940
Sky walk shutterstock_1021659628
yosemite_nat_park_tweak-1530113243

WCX5009S อเมริกาตะวันตก 9 วัน CX DEC 2018 – MAR 2019

นำท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซานฟรานซิสโก พร้อมเก็บภาพสะพานโกลเด้น เกท
สัมผัสความงดงามของ “ทะเลสาบทาโฮ” พร้อมชมทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงาม

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติ Death Valley ซึ่งถูกจัดอันดับเป็นที่แห้งแล้ง และอยู่ต่ำที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

เข้าชม อุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก

สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
18 มี.ค. 6226 มี.ค. 6290,900฿download pdf