Brussels1
Amsterdam Netherlands_656151523
กีโธร์น เนเธอร์แลนด์
มอนเชา เบเนลักซ์
Limbur_692984527
Tournai shutterstock_301430312
เคอเคนฮอฟ
กังหันชาล
Brussels1
Amsterdam Netherlands_656151523
กีโธร์น เนเธอร์แลนด์
มอนเชา เบเนลักซ์
Limbur_692984527
Tournai shutterstock_301430312
เคอเคนฮอฟ
กังหันชาล

WTG0410F เยอรมนี-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 10 วัน (TG) Exclusive Selected

ทัวร์เบเนลักซ์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 10 วัน โดยการบินไทย เที่ยวกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ แบบ เอ็กซ์คลูซิฟ สบายๆ ไม่เหมือนใคร Benelux มาจากชื่อของสามประเทศ คือ Be=Belgium Ne=Netherland Lux=Luxembroug สามประเทศแสนสวย นำท่านล่องแม่น้ำไรน์ ชมปราสาทริมชายฝั่ง เที่ยวเมืองเล็กน่ารัก แห่งแคว้นไรน์แลน์-พาลาติเนท ชมเมืองเทรียร์ เมืองมรดกโลกที่มีมนต์ขลัง เดินเล่นในเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก นั่งกระเช้าชมวิว ณ เมืองดินอง, เที่ยวเมืองตูแนร์(มรดกโลก) ล่องเรือเลาะลำคลองในเมืองบรูจจ์ พิเศษไม่เหมือนใครเที่ยวหมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์(มรดกโลก) เที่ยวชมสวนคูเคนฮอฟ ช่วงที่สวยที่สุด ล่องเรือชมเมืองกีธูร์น(เมืองไม่มีถนน) เดินทางแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ อาหารดีเยี่ยม ที่พักระดับ 4-5 ดาว รวมทิปและน้ำดื่มตลอดการเดินทาง Exclusive Selected

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
22 มี.ค. 6231 มี.ค. 6286,900฿download pdf
12 เม.ย. 6221 เม.ย. 6295,900฿download pdf
29 เม.ย. 628 พ.ค. 6292,900฿download pdf
10 พ.ค. 6219 พ.ค. 6289,900฿download pdf