Cesky Krumlov shutterstock_150196550
ปร๊าก
Nice view on Budapest, Hungary
hallstatt shutterstock_283966835
เชินบรุน
Cesky Krumlov shutterstock_150196550
ปร๊าก
Nice view on Budapest, Hungary
hallstatt shutterstock_283966835
เชินบรุน

WOS0209M ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน OS+LH

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ ปราสาทปร๊ากยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ปราสาทครุมลอฟปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ***คาสเซิ่ลฮิลล์ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์  ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่Outlet Parndorf”  อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อ ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน”และ“กูกาซฮังกาเรียน” พร้อมสะสมไมล์การบินไทย

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
18 ต.ค. 6226 ต.ค. 6248,900฿download pdf