ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

WQR1107Z ไฮไลท์ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน QR รถไฟจุงเฟรา

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน ราคาสุดพิเศษ คุณภาพดี บริการเลิศ เที่ยวเมืองสวย นั่งรถไปสู่ยอดเขาจุงเฟรา เดินเล่นในเมืองเซอร์แมท โทร:024486338

มิลาน – ลูกาโน่ – Fox Town Outlet – เบลลิโซน่า –  แทช – เซอร์แมท –  แมทเธอร์ฮอร์น – อินเทอร์ลาเค่น

รวมค่ารถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี – ทานอาหารพร้อมชมวิวพาโรนาม่า

ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – ช้อปปิ้ง – ทัวร์สวิส

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
24 ต.ค. 6230 ต.ค. 6252,900฿download pdf
29 ต.ค. 624 พ.ย. 6252,900฿download pdf
3 พ.ย. 629 พ.ย. 6251,900฿download pdf
7 พ.ย. 6213 พ.ย. 6251,900฿download pdf
10 พ.ย. 6216 พ.ย. 6251,900฿download pdf
14 พ.ย. 6220 พ.ย. 6251,900฿download pdf
17 พ.ย. 6223 พ.ย. 6251,900฿download pdf
21 พ.ย. 6227 พ.ย. 6251,900฿download pdf
24 พ.ย. 6230 พ.ย. 6251,900฿download pdf
28 พ.ย. 623 ธ.ค. 6251,900฿download pdf
1 ธ.ค. 627 ธ.ค. 6253,900฿download pdf
5 ธ.ค. 6211 ธ.ค. 6253,900฿download pdf
8 ธ.ค. 6214 ธ.ค. 6253,900฿download pdf
17 ม.ค. 6323 ม.ค. 6351,900฿download pdf
19 ม.ค. 6325 ม.ค. 6351,900฿download pdf
23 ม.ค. 6329 ม.ค. 6351,900฿download pdf
26 ม.ค. 631 ก.พ. 6351,900฿download pdf
30 ม.ค. 635 ก.พ. 6351,900฿download pdf
2 ก.พ. 638 ก.พ. 6351,900฿download pdf
6 ก.พ. 6312 ก.พ. 6351,900฿download pdf
9 ก.พ. 6315 ก.พ. 6351,900฿download pdf
13 ก.พ. 6319 ก.พ. 6351,900฿download pdf
16 ก.พ. 6322 ก.พ. 6351,900฿download pdf
20 ก.พ. 6326 ก.พ. 6351,900฿download pdf
23 ก.พ. 6329 ก.พ. 6351,900฿download pdf
27 ก.พ. 634 มี.ค. 6351,900฿download pdf
1 มี.ค. 637 มี.ค. 6351,900฿download pdf
5 มี.ค. 6311 มี.ค. 6351,900฿download pdf
8 มี.ค. 6314 มี.ค. 6351,900฿download pdf
12 มี.ค. 6318 มี.ค. 6351,900฿download pdf
15 มี.ค. 6321 มี.ค. 6351,900฿download pdf
19 มี.ค. 6325 มี.ค. 6351,900฿download pdf
22 มี.ค. 6328 มี.ค. 6351,900฿download pdf
26 มี.ค. 631 เม.ย. 6351,900฿download pdf
29 มี.ค. 634 เม.ย. 6353,900฿download pdf