Zermatt
shutterstock_426354136
โลซาน สวิส
shutterstock_501747601
Zermatt
shutterstock_426354136
โลซาน สวิส
shutterstock_501747601

WQR1107M ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน QR รถไฟจุงเฟรา

มิลาน – ลูกาโน่ – Fox Town Outlet – เบลลิโซน่า –  แทช – เซอร์แมท –  แมทเธอร์ฮอร์น – อินเทอร์ลาเค่น

รวมค่ารถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี – ทานอาหารพร้อมชมวิวพาโรนาม่า

ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – ช้อปปิ้ง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
28 มี.ค. 623 เม.ย. 6249,900฿download pdf
18 เม.ย. 6224 เม.ย. 6252,900฿download pdf
25 เม.ย. 621 พ.ค. 6252,900฿download pdf
2 พ.ค. 628 พ.ค. 6252,900฿download pdf
9 พ.ค. 6215 พ.ค. 6252,900฿download pdf
16 พ.ค. 6222 พ.ค. 6252,900฿download pdf
23 พ.ค. 6229 พ.ค. 6252,900฿download pdf