ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

WQR1107Z ไฮไลท์ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน QR รถไฟจุงเฟรา

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน ราคาสุดพิเศษ คุณภาพดี บริการเลิศ เที่ยวเมืองสวย นั่งรถไปสู่ยอดเขาจุงเฟรา เดินเล่นในเมืองเซอร์แมท โทร:024486338

มิลาน – ลูกาโน่ – Fox Town Outlet – เบลลิโซน่า –  แทช – เซอร์แมท –  แมทเธอร์ฮอร์น – อินเทอร์ลาเค่น

รวมค่ารถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี – ทานอาหารพร้อมชมวิวพาโรนาม่า

ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – ช้อปปิ้ง – ทัวร์สวิส

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
27 ส.ค. 622 ก.ย. 6252,900฿download pdf
1 ก.ย. 627 ก.ย. 6252,900฿download pdf
5 ก.ย. 6211 ก.ย. 6252,900฿download pdf
9 ก.ย. 6215 ก.ย. 6252,900฿download pdf
10 ก.ย. 6216 ก.ย. 6252,900฿download pdf
15 ก.ย. 6221 ก.ย. 6252,900฿download pdf
19 ก.ย. 6225 ก.ย. 6252,900฿download pdf
24 ก.ย. 6230 ก.ย. 6252,900฿download pdf
30 ก.ย. 626 ต.ค. 6252,900฿download pdf
1 ต.ค. 627 ต.ค. 6252,900฿download pdf
6 ต.ค. 6212 ต.ค. 6252,900฿download pdf
10 ต.ค. 6216 ต.ค. 6252,900฿download pdf
15 ต.ค. 6221 ต.ค. 6252,900฿download pdf
24 ต.ค. 6230 ต.ค. 6252,900฿download pdf
29 ต.ค. 624 พ.ย. 6252,900฿download pdf