สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
ทัวร์สวิส ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอล์ป วันเวิล์ดทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
ทัวร์สวิส ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอล์ป วันเวิล์ดทัวร์

WQR1108P สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน QR ทะเลสาบมัจโจเร

มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์

เบลลินโซน่า – ลูกาโน่ – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่– สเตรซา – ทะเลสาบมัจโจเร  เกาะเบลล่า – แทช – เซอร์แมท –โลซานน์ – เบิร์น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา

เลาเทอร์บรุนเนน – อินเทอร์ลาเค่น – ซุก – ลูเซิร์น – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
2 เม.ย. 629 เม.ย. 6259,900฿download pdf
14 เม.ย. 6221 เม.ย. 6261,900฿download pdf
14 พ.ค. 6221 พ.ค. 6259,900฿download pdf
19 พ.ค. 6226 พ.ค. 6259,900฿download pdf
22 พ.ค. 6229 พ.ค. 6259,900฿download pdf
26 พ.ค. 622 มิ.ย. 6259,900฿download pdf
2 มิ.ย. 629 มิ.ย. 6262,900฿download pdf
12 มิ.ย. 6219 มิ.ย. 6262,900฿download pdf