สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
ทัวร์สวิส ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอล์ป วันเวิล์ดทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
สวิสฯ สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิส แกรนด์สวิส วันเวิลด์ทัวร์
ทัวร์สวิส ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอล์ป วันเวิล์ดทัวร์

WQR1108P สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน QR ทะเลสาบมัจโจเร

มิลาน – ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ –  ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า –ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่– สเตรสา – ล่องเรือ แม็กจิโอเร – แทรช –
เซอร์แมท –
เขากรอนเนอแกรต – แทรช – โลซานน์ – เบิร์นภูเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน –
อินเทอร์ลาเค่น – ซุก – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์   

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
19 ก.ย. 6226 ก.ย. 6259,900฿download pdf
23 ก.ย. 6230 ก.ย. 6259,900฿download pdf
26 ก.ย. 623 ต.ค. 6259,900฿download pdf
1 ต.ค. 628 ต.ค. 6259,900฿download pdf
4 ต.ค. 6211 ต.ค. 6259,900฿download pdf
7 ต.ค. 6214 ต.ค. 6261,900฿download pdf
10 ต.ค. 6217 ต.ค. 6261,900฿download pdf
14 ต.ค. 6221 ต.ค. 6261,900฿download pdf
17 ต.ค. 6224 ต.ค. 6261,900฿download pdf
21 ต.ค. 6228 ต.ค. 6261,900฿download pdf
24 ต.ค. 6231 ต.ค. 6259,900฿download pdf